Consultancy

Wij geven advies hoe veerkracht en empowerment in te bedden in je HR processen. Immers, wanneer wij niet meer regelmatig aanwezig zijn op jullie werkvloer, moet het gedachtegoed van een veerkrachtig brein blijven verder bestaan. Wij gaan met je na hoe een duurzaam effect te bewerkstelligen. Ook kunnen we samen een beleid uitwerken rond preventie en re-integratie van burn-out, handelingswijze na een arbeidsongeval, crisismanagement, etc...

Contactpersoon voor Consultancy

Pia Buysse behartigt samen met verschillende teamleden de consultancy.

Pia Buysse behaalde een Master in Arbeids- en organisatiepsychologie aan de San Francisco State University. Hierna volgde ze aan de Vlerick Business School een opleiding in Human Resources Management. Pia heeft expertise in HR beleid van zowel kleine bedrijven als multinationals. Als partner van Better Minds at Work slaat ze een excellente brug tussen mentaal welzijn en het bedrijfsleven.

Contacteer ons

Wens je meer informatie over onze consultancy?

Contacteer ons