Coach Expertise dagen

Nog 122 dagen om u in te schrijven!

Coach Expertise dagen I 08.02 - 31.05

Om je professionaliteit als veerkrachtcoach of stress en burn-out coach aan te scherpen organiseert Better Minds at Work een aantal verdiepingssessies die je als een traject of elk apart kan volgen.

We leiden professionele coaches naar een grotere competentie door het collegiaal leren via casuïstiek, door het aanscherpen van skills en het creatieve vermogen, alsook het aanbieden van nieuwe ontwikkelingen of specifieke thema’s (Voice dialogue, organisatie-opstellingen, oplossingsgericht coachen, wandelcoaching, leiderschap).

Onze focus ligt op een holistische benadering en het solution-building-paradigma: vanuit de invalshoek van positieve psychologie werken we aan het bouwen van oplossingen. 

Deze sessies inspireren je om je als coach steviger te positioneren ten aanzien van je cliënten, je collega’s en de markt. Je kan je cliënten beter motiveren tot gedragsverandering, je kan je team en collega’s inspireren en trots zijn op je vak als coach. Een prettige en efficiënte manier om je werkplezier te verhogen en up-to-date te blijven van werkwijzes.

 

WIE, WANNEER EN WAAR?

Els Schepens en Johnny Weustenraed zijn de vaste trainers van dienst. Zij worden bijgestaan door leden van het team van Better Minds at Work, naargelang de expertises die tijdens de sessies worden aangekaart. 

Els Schepens is psychotherapeut en organisatiecoach. Aan de University Colleges Leuven- Limburg (UCLL) coacht ze leidinggevenden rond weerbaarheid voor stress en werkdruk. Els blikt terug op een jarenlange ervaring in het opleiden en trainen van mensen in diverse organisaties. De rode draad doorheen Els’ activiteiten is passie voor groei van mensen. Ze geeft mensen de ruimte om te excelleren waarin ze goed zijn. 

Johnny Weustenraed is integratieve psychotherapeut en professionele coach. Doorheen zijn loopbaan binnen de zorgsector raakte hij geboeid door menselijke gedragingen. Hij ondersteunt in zijn praktijk en in diverse organisaties mensen met stress en burn-outklachten. Hij is tevens docent aan de University Colleges Leuven-Limburg en traint leidinggevenden en groepen in het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden zowel in profit als in non-profit organisaties. Zijn aanpak is stimulerend, zorgzaam, verbindend, praktisch, efficiënt, spontaan en doelgericht met de nodige humor.

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Wijnegem, goed bereikbaar vanaf de snelweg. De Kanaal site is van de hand van Axel Vervoordt en heeft verschillende artisitieke plekjes die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven. 

We gaan een hele dag samen aan de slag, van 9.30u tot 16.30u. Je kan je inschrijven voor het gehele traject of per aparte sessie. 

8 februari 2018

16 april 2018

31 mei 2018

Deze sessies zijn bestemd voor iedereen die reeds een coachopleiding heeft gevolgd, bij Better Minds at Work, danwel bij een andere organisatie. Iedereen is welkom; de sessies gaan door indien het minimum aantal van zes deelnemers is bereikt. 

 

PROGRAMMA

Deze creatieve dagen zijn opgebouwd uit een themagedeelte en een praktisch gedeelte. In het themagedeelte reiken we nieuwe ontwikkelingen of specifieke coachmethodieken aan. In het praktisch gedeelte leren we van elkaar via casuïstiek.  

 

8 februari: Coachen vanuit de methodiek van Organisatiekwadranten

Johnny Weustenraed en Els Schepens zijn beide gecertificeerd door Daniël Ofman in de methodiek van kernkwadranten.

Coachen vanuit kernkwadranten geeft op heldere wijze inzicht in het verband tussen kernkwaliteiten van mensen en organisaties en samenhangende aspecten als valkuilen, allergieën en uitdagingen. Het is een praktische methode die een flinke impuls kan geven aan het leervermogen van een organisatie, een groep of jezelf.
Op organisatieniveau helpen de kernkwadranten handen en voeten te geven aan de cultuur en meer effectief gedrag binnen de organisatie.

De kracht van het model zit in zijn eenvoud, reikwijdte en diepgang. Het is toepasbaar bij uiteenlopende onderwerpen als samenwerking, communicatie, conflict en stress.
Reflecteren met kernkwadranten brengt mens en organisatie tot de kern van waaruit hij handelt. Daarnaast is het een krachtig instrument voor de professionele ontwikkeling van de coach zelf.

Doorheen deze dag nemen Els en Johnny jullie mee in praktische vertalingen van deze methodiek naar de organisatiecontext.

 

16 april: Oplossingsgericht coach

Elke Gybels begeleidt ons doorheen deze dag. Vertrekkende vanuit haar meer dan 20 jaar ervaring in de onderwijs-, coach- en therapiewereld kijkt Elke samen met mensen vooral naar hun sterktes en hoe ze vanuit deze krachten zowel op persoonlijk als op professioneel vlak verder kunnen ontwikkelen. Haar kijk op mensen en organisaties werd vooral beïnvloed door het gedachtegoed van de positieve psychologie. Ze omschrijft zichzelf als een echte “toolmadam” die haar woorden en vragen graag ondersteunt met materiaal. Hiernaast noemt ze zichzelf wel eens “possibilist”: getraind in het kijken naar mogelijkheden.

Gedurende deze dag word je uitgenodigd om je coachingsvaardigheden op een nieuwe manier in te zetten, zodat je ontdekt hoe je je werk sneller en efficiënter kunt doen.  We zullen je stap voor stap laten kennismaken met de kortdurende coachingsbenadering en je het vertrouwen geven het geleerde toe te passen.

Oplossingsgericht coachen betreft een specifieke vorm van gespreksvoering waar cliënten worden geholpen hun doelen voor ogen te houden. Het uitgangspunt is dat cliënten over de vaardigheden beschikken om hun eigen vragen op te lossen. Ze zijn expert over hun eigen levens-en werksituatie.

“Praten over problemen creëert problemen – praten over oplossingen creëert oplossingen.” Steve de Shazer
 

31 mei: Teamcoaching

Johnny Weustenraed en Els Schepens

Wie de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van een team wilt vergroten, moet sturen op de interactie binnen het team. Je leert doorheen deze dag te kijken naar het team als een systeem, je leert patronen te ontdekken in de communicatie. Op basis hiervan leer je hier- en nu interventies te maken en met het team een effectief zoekproces aan te gaan.

We baseren ons hier vooral op de inzichten van Marijke Lingsma, sociaal pedagoog, gespecialiseerd als coach in organisaties vanuit een eigen opleidings- en trainingsbureau. Ze combineert zingeving met resultaatsgerichtheid vanuit de praktijk.

“Coachen is die stijl van begeleiden waardoor anderen in beweging komen.”

 

PRIJS

Elke sessie kost 395 euro. Prijs is exclusief 21% BTW. Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 40% van deze sessie financieel te worden gesteund. 

Geef bij inschrijving - na je achternaam - even aan welke sessies je precies wilt volgen. 

Coach Expertise dagen I 08.02

Nu inschrijven

Praktische informatie

Datum 08.02 - 31.05 I Locatie Better Minds at Work - Kanaal Site - Stokerijstraat 17, 2110 Wijnegem

Inschrijven