Better Minds Academy Opleiding

Keer terug naar opleidingenSchrijf je hier in

maart 2019

26maart(maart 26)09:3002apr(apr 2)16:30Masterclass: Coachen binnen organisaties in transitieCoachen van een hiërarchische naar een fluïde, agile manier van werken

Details

Coachen binnen organisaties in transitie: coachen van een hiërarchische naar een fluïde, agile manier van werken.

Het huidige bedrijfsleven bevindt zich in een transitie van eerder pyramidale structuren en top down manier van werken naar nieuwe transversale structuren en een meer agile, zelfsturende en fluïde manier van werken. Een transitie die noodzakelijk is om sterk te kunnen staan in een onzekere en complexe context van continue verandering en digitale transformatie. Deze transitie verloopt in elke organisatie op een andere manier. Veel hangt af van de ontwikkeling van de waardensystemen binnen de organisatie.

Een evolutie naar meer transversale samenwerking in en tussen teams over de afdelingen heen wordt soms bemoeilijkt door de erfenis van een top down systeem waarin men gewoon is om in silo’s te functioneren. Het ineenvloeien van de oude en nieuwe organisatiecultuur kan dan ook zorgen voor botsing en vonken. Logisch als er noch de gewoonte noch de voorschriften zijn om de overgang van oude naar nieuwe werkwijzen vlot te doen verlopen. Nochtans is deze transformatie die tred houdt met de snelle digitalisering van onze globale wereld niet meer tegen te houden. We kunnen ons dus als coaches en leidinggevenden best voorbereiden om de evolutie naar een nieuwe manier van samenwerken op een afgestemde, humane manier te ondersteunen en begeleiden. Een manier waarop de intrinsieke kracht van mens en organisatie zich kan ontplooien. Waarbij een balans wordt nagestreefd tussen zelfrealisatie en verbinding.

In de 2-daagse Masterclass leer je kijken met een genuanceerde bril naar deze evolutie van waardensystemen in organisatie en hun verregaande effecten op structuur, cultuur, leidinggeven en samenwerking. Het is cruciaal om als coach een juiste afstemming te doen, en in te steken op het niveau waar de organisatie zich bevindt met het oog op een optimaal resultaat. Daarnaast leer je van bij de start van een opdracht een stevig basis te creëren voor een helder coachingmandaat dat je tot een goed einde kan brengen.

Doelstelling van deze masterclass:
Een ervaringsgerichte kennismaking met inzichtelijke diagnose modellen om de organisatiecultuur waarbinnen medewerkers en teams functioneren beter te begrijpen en je interventies als Organisatiecoach hierop te kunnen afstemmen.

Leerdoel
Deze interactieve workshop is een introductie tot organisatiecoaching. Via integrale zienswijzen, inzichtelijke praktijkcases en makkelijk inzetbare methodes (cfr oa. Spiral Dynamics, Ken Wilber) word je getraind om snel een scherp beeld te krijgen van de coachingcontext van de organisatie, een aangepaste taal te spreken en een effectief kader te creëren waarbinnen de coaching op een optimale manier kan verlopen.

Voor wie?
Voor iedereen die meer overzicht en inzicht wil krijgen in hoe waardensystemen de evolutie in organisaties aandrijven, en op welke manier je als Organisatiecoach, leidinggevende, hr, change agent, enz… je mandaat, aanpak en interventies kan afstemmen om een positief resultaat te bekomen. Je kan immers niet tegen een systeem inwerken, je kan wel met de golven mee een nieuw bewustzijn ingang doen vinden.

Programma:

Dag 1: Een heldere blik op de coachingcontext in transitie

 • Dynamische kennismaking en leervragen
 • De gelaagdheid van organisaties
 • Organisatievormen en hun kenmerken
 • De ontwikkeling van organisaties volgens waardensystemen
 • Waardengedreven navigatietool voor coaching in organisaties: hoe op een waardengedreven manier aansluiting vinden bij de bestaande situatie en begeleiden naar de gewenste situatie


Dag 2: Modelscenario voor organisatiecoaches
 

 • Helderheid rond de rol van coach versus andere rollen
 • Deontologie en coaching attitude
 • Een doeltreffende mandatering
 • Afspraken rond proces, feedback, beslissing , evaluatie
 • Toepassingen op praktijkcases van de waardengedreven navigatietool voor coaching.

Data:

26 maart 2019 & 2 april 2019

De contacturen lopen van 9.30 tot 16.30 uur.

Toelatingsvoorwaarden:

​+ Je hebt een bachelor of master diploma of een gelijkgesteld niveau

+ Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring waarbij coaching behoort tot je rol

+  Je kan deze Masterclass apart volgen of als onderdeel van de 11-daagse opleiding tot Organisatiecoach. Voor deelnemers die voor de gehele coachopleiding en certificering gaan gelden toelatingsvoorwaarden en een intakegesprek.

Waar?

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Wijnegem, goed bereikbaar vanaf de snelweg. De Kanaal site is van de hand van Axel Vervoordt en heeft verschillende artistieke plekjes die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven. Adres: Better Minds at Work, Stokerijstraat 17, 2110 Wijnegem.

Tarief

€ 990 voor de tweedaagse. Dit bedrag is inclusief alle documentatie en catering.

Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 40% van deze sessie financieel te worden gesteund. Ons erkenningsnummer is DV.O216260 (op naam van Buysse-Geraerts).

Annulatievoorwaarden

Annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van het seminar. Hier voor wordt een bedrag van 95 euro aan annuleringskosten in rekening gebracht. Vanaf drie weken voor aanvang van de bijeenkomst bent u het volledige deelname bedrag verschuldigd. Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich wel altijd kosteloos laten vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven.

Deze opleiding wordt gegeven door

 • Els Schepens

  Els Schepens

  Better Minds at Work

  Els Schepens is psychotherapeut en organisatiecoach en heeft een eigen praktijk. Ze is freelance coach/trainer van het eerste uur voor Better Minds at Work en staat mee aan de wieg van de Better Minds Academy. Ze doceerde aan de TC-University in Rotterdam in de professionele coachopleiding. Aan de University Colleges Leuven- Limburg (UCLL) coacht ze leidinggevenden rond weerbaarheid voor stress en werkdruk. Els blikt terug op een jarenlange ervaring in het opleiden en trainen van mensen in diverse organisaties in transitie. Voor het expertisecentrum familiebedrijven van VKW-Limburg coacht ze familiebedrijven in vaak emotionele en complexe processen. De rode draad doorheen Els’ activiteiten is passie voor groei van mensen. Ze geeft mensen de ruimte om te excelleren waarin ze goed zijn.

  Better Minds at Work

 • Kristin Verellen

  Kristin Verellen

  Peel The Onion

  Kristin werkt op het kruispunt van organisatieverandering, menselijke ontwikkeling en maatschappelijk relevante innovatie. Met haar organisatie Peel The Onion ondersteunt ze ontwikkeling- en veranderingsprocessen op het niveau van mens, organisatie en merk. Ze begeleidt leidinggevenden en hun teams om vanuit de bestaansreden van de organisatie en in afstemming met de drijfveren van de doelgroep en het bredere veld, de toekomststrategie scherp te stellen (organisatie- en merkstrategie), en creatief tot leven te brengen in een inspirerend verhaal (communicatie extern & intern), vernieuwende initiatieven (creativiteit & innovatie) en in succesvolle samenwerkingsverbanden (teamwerking & leiderschap). Ze integreert systemische, co-creatieve en psychosociale Gestalt methodieken en rituelen tot een ervaringsgerichte, interactieve en beklijvende werkwijze. Dit past ze toe op zowel op “soft skill’ vraagstukken over persoonlijke groei, leiderschap, samenwerking, teamontwikkeling, stakeholdership, talentontwikkeling .... als op ‘business” vraagstukken over organisatie, missie/visie, strategie, verandering, innovatie, merkarchitectuur. Ze werkt graag vanuit een helder mandaat waarbij ze flexibel en resultaatgericht de gepaste rol kan opnemen voor het geheel (trainer, facilitator, consultant, coach (individueel, team, executive), systemisch opsteller of psychotherapeut). Met het vrijwillig burgerinitiatief We have the choice dat Kristin heeft geïnitieerd, worden er ter preventie van een verdere polarisering in de maatschappij interculturele cirkels aangeboden aan kwetsbare groepen onder professionele begeleiding: een nieuwe creatieve vorm van een oud ritueel dat openheid en verbinding creëert over de verschillen heen.

  Peel The Onion

Tijdstip

Maart 26 (Dinsdag) 09:30 - April 2 (Dinsdag) 16:30

Locatie

Better Minds at Work

Stokerijstraat 17

Schrijf je in

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Contacteer ons voor meer info

info@bettermindsatwork.com
+32 (0)3 297 32 23