Better Minds Academy Opleiding

Keer terug naar opleidingenSchrijf je hier in

mei 2019

21mei(mei 21)09:3028(mei 28)16:30Masterclass: Coachen van veranderingHoe een groep coachen om oude patronen los te laten en gemotiveerd aan iets nieuw te beginnen .

Details

Coachen van veranderinghoe mensen coachen om oude patronen los te laten en gemotiveerd aan iets nieuw en onbekend te beginnen.

Er zijn geen vaststaande succesformules om een organisatie en hun mensen op een succesvolle manier te begeleiden door een verandering. En nog moeilijker is het om teams of netwerken klaar te maken om op een behendige, positieve en zelfsturende manier om te gaan met het klimaat van continue verandering waarin organisaties functioneren.
In deze Masterclass gaan we dieper in op vernieuwende methodes die aangepast en effectief zijn aan de veranderingsuitdagingen van vandaag. Bijzondere aandacht gaat naar het coachen van het team als geheel en het werken met de psychodynamische onderstroom.

Immers, in turbulente tijden volstaat individuele coaching niet om een team te loodsen doorheen verandering. Het is dan de uitdaging voor de coach om de groep (team, netwerk) als geheel te zien en te begeleiden. Dit zal ook de individuele medewerkers krachtiger maken omdat ieder meer zijn wezenlijke rol en bijdrage zal zien voor het gemeenschappelijk belang.

Daarnaast is het ook cruciaal om niet alleen de bovenstroom van structuren en processen te managen, maar ook te werken met de psychodynamische onderstroom van oa. emoties en waarden.

Zeker als we het team of netwerk willen begeleiden naar een gemotiveerde, effectieve en duurzame samenwerking. Als we ons te veel focussen op de bovenstroom, lopen we het risico dat een verandering blijft steken in een herschikking van de elementen. Het is hierbij belangrijk tijd te nemen om samen met het team of de stakeholders de huidige situatie onder ogen te zien en te doorvoelen. De urgentie kan zo duidelijk worden en tegelijkertijd kan er op een gepaste manier afscheid worden genomen van een oude manier van werken. Dit maakt nieuwe energie vrij bij de mensen om mee te werken aan visieontwikkeling en toekomstplannen.

Een participatieve aanpak in verandering past bij een evolutie naar een agile en zelforganiserende werking. Participatie maakt het mogelijk om een maximum aan mensen te betrekken en mee te krijgen om de verandering samen vorm te geven. Het legt een stevige basis voor een nieuwe cultuur door van bij de start een breed draagvlak te creëren voor de verandering. Positief en oplossingsgericht omgaan met verandering wordt zo een zaak van iedereen.

 

Doelstelling
Een ervaringsgerichte opleiding waarin je doorheen verschillende brillen leert kijken naar verandering in organisaties. Je gaat er aan de slag met een waaier van interventies op concrete praktijkcases om verandering soepel en effectief te coachen. Dit alles in een perspectief om groepen (teams & netwerken) te kunnen begeleiden tot een meer agile, zelforganiserende manier van samenwerken in verandering.

Leerresultaat
In deze interactieve workshop leer je hoe veranderingen een opportuniteit kunnen zijn om een groep mensen dichter bij elkaar te brengen en positief te richten op de toekomst, en hoe u als coach hierin een rol kunt spelen. Je krijgt een toolkit van interventies ter beschikking om met meer vertrouwen met de groep die je begeleidt de verandering in te gaan.

Voor wie?
Voor iedereen die meer inzichten en tools zoekt om mensen (in teams of netwerken) te coachen in verandering. Voor iedereen die nieuwsgierig is om op een doordachte en gestructureerde meer te leren werken met de onderstroom en met de groep als geheel.

Programma:

Dag 1: Perspectieven & interventies voor coaching van verandering (1)

 • Bewustzijn rond verandering: soorten verandering, attitudes en motivaties
 • Cyclus van verandering: fasen, coachinginterventies, groepsproces
 • Communiceren en draagvlak creëren voor verandering: vertrouwen, visie en enthousiasme ontwikkelen rond verandering bij de belangrijke stakeholders
 • Positief klimaat creëren voor verandering: alle stemmen aan bod, samen bespreken van de relatie behoeftes en emoties ruimte voor fouten, vooruitgang vieren met groeibarometers

Dag 2: Perspectieven & interventies voor coaching van verandering (2)

 • Waardengedreven coachen van team voor een cultuurverandering (spiral dynamics): aangepaste interventies op concrete cases
 • Effectief omgaan met weerstand en meningsverschillen: weerstand herkennen, benoemen, transformeren
 • Groepsdynamica in verandering: kennismaking met de vele verrassende dynamieken in de onderstroom, het leren zien en hanteren als cadeau voor de coach en de groep op zoek naar een betere samenwerking.

Data:

21 & 28 mei 2019 

De contacturen lopen van 9.30 tot 16.30 uur.

Toelatingsvoorwaarden:

​+ Je hebt een bachelor of master diploma of een gelijkgesteld niveau

+ Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring waarbij coaching behoort tot je rol

+  Je kan deze Masterclass apart volgen of als onderdeel van de 11-daagse opleiding tot Organisatiecoach. Voor deelnemers die voor de gehele coachopleiding en certificering gaan gelden toelatingsvoorwaarden en een intakegesprek.

Waar?

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Wijnegem, goed bereikbaar vanaf de snelweg. De Kanaal site is van de hand van Axel Vervoordt en heeft verschillende artistieke plekjes die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven.

Tarief

€ 990 voor de tweedaagse. Dit bedrag is inclusief alle documentatie en catering.

Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 40% van deze sessie financieel te worden gesteund. Ons erkenningsnummer is DV.O216260 (op naam van Buysse-Geraerts).

Annulatievoorwaarden

Annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van het seminar. Hier voor wordt een bedrag van 95 euro aan annuleringskosten in rekening gebracht. Vanaf drie weken voor aanvang van de bijeenkomst bent u het volledige deelname bedrag verschuldigd. Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich wel altijd kosteloos laten vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven.

Deze opleiding wordt gegeven door

 • Els Schepens

  Els Schepens

  Better Minds at Work

  Els Schepens is psychotherapeut en organisatiecoach en heeft een eigen praktijk. Ze is freelance coach/trainer van het eerste uur voor Better Minds at Work en staat mee aan de wieg van de Better Minds Academy. Ze doceerde aan de TC-University in Rotterdam in de professionele coachopleiding. Aan de University Colleges Leuven- Limburg (UCLL) coacht ze leidinggevenden rond weerbaarheid voor stress en werkdruk. Els blikt terug op een jarenlange ervaring in het opleiden en trainen van mensen in diverse organisaties in transitie. Voor het expertisecentrum familiebedrijven van VKW-Limburg coacht ze familiebedrijven in vaak emotionele en complexe processen. De rode draad doorheen Els’ activiteiten is passie voor groei van mensen. Ze geeft mensen de ruimte om te excelleren waarin ze goed zijn.

  Better Minds at Work

 • Kristin Verellen

  Kristin Verellen

  Peel The Onion

  Kristin werkt op het kruispunt van organisatieverandering, menselijke ontwikkeling en maatschappelijk relevante innovatie. Met haar organisatie Peel The Onion ondersteunt ze ontwikkeling- en veranderingsprocessen op het niveau van mens, organisatie en merk. Ze begeleidt leidinggevenden en hun teams om vanuit de bestaansreden van de organisatie en in afstemming met de drijfveren van de doelgroep en het bredere veld, de toekomststrategie scherp te stellen (organisatie- en merkstrategie), en creatief tot leven te brengen in een inspirerend verhaal (communicatie extern & intern), vernieuwende initiatieven (creativiteit & innovatie) en in succesvolle samenwerkingsverbanden (teamwerking & leiderschap). Ze integreert systemische, co-creatieve en psychosociale Gestalt methodieken en rituelen tot een ervaringsgerichte, interactieve en beklijvende werkwijze. Dit past ze toe op zowel op “soft skill’ vraagstukken over persoonlijke groei, leiderschap, samenwerking, teamontwikkeling, stakeholdership, talentontwikkeling .... als op ‘business” vraagstukken over organisatie, missie/visie, strategie, verandering, innovatie, merkarchitectuur. Ze werkt graag vanuit een helder mandaat waarbij ze flexibel en resultaatgericht de gepaste rol kan opnemen voor het geheel (trainer, facilitator, consultant, coach (individueel, team, executive), systemisch opsteller of psychotherapeut). Met het vrijwillig burgerinitiatief We have the choice dat Kristin heeft geïnitieerd, worden er ter preventie van een verdere polarisering in de maatschappij interculturele cirkels aangeboden aan kwetsbare groepen onder professionele begeleiding: een nieuwe creatieve vorm van een oud ritueel dat openheid en verbinding creëert over de verschillen heen.

  Peel The Onion

 • Silvia Prins

  Silvia Prins

  Circles for connection

  Silvia Prins is gefascineerd door de dynamieken en onzichtbare processen in groepen energieverlies, psychisch leed en conflict. Ze is klinisch psycholoog en doctor in de organisatiepsychologie (KU Leuven). Verder is ze opgeleid als: professioneel coach (BAO; Life Projects), consultant (International Professional Development Program; Deep Democracy; Future Search; Themagecentreerde Interactie), erkend bemiddelaar in sociale zaken (Mediv), Europees Gecertificeerd Gestalt Practitioner in Organisaties (EAGT) en Gestalttherapeut (IVC). Sinds 1992 is Silvia actief als trainer, (interne) consultant, coach, groepsmediator, actie-onderzoeker en docent. Na haar loopbaan in organisaties en in de academische wereld, startte ze in 2006 met haar eigen bureau Circles for Connection. Silvia is de auteur van een veel gelezen E-Zine en vele artikels en hoofdstukken. In 2013 publiceerde ze ‘Teamleiderschap als ambacht. Gids voor het samenwerken mét de verschillen’ (Garant). In 2016 verscheen de tweede editie van haar boek ‘Bemiddeling voor leidinggevenden. Benut het potentieel van conflicten.’ (Politeia/VVSG) dat voor het het eerst verscheen in 2008. Silvia heeft een privépraktijk voor Gestaltcoaching (Leuven).

  Circles for connection

Tijdstip

21 (Dinsdag) 09:30 - 28 (Dinsdag) 16:30

Locatie

Better Minds at Work

Stokerijstraat 17

Schrijf je in

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Contacteer ons voor meer info

info@bettermindsatwork.com
+32 (0)3 297 32 23