Better Minds Academy Opleiding

Keer terug naar opleidingenSchrijf je hier in

maart 2019

26maart(maart 26)09:3019nov(nov 19)16:30Opleiding: organisatiecoach - AntwerpenDeze nieuwe opleiding (11 dagen) tot Organisatiecoach maakt je wegwijs in het begeleiden van ontwikkel- en veranderprocessen van mensen in organisaties.

Details

Deze nieuwe opleiding (11 dagen) tot Organisatiecoach maakt je wegwijs in het begeleiden van teams en groepen in organisaties, zowel in ontwikkeling, verandering, confrontatie en co-creatie processen.  Ze bestaat uit een geheel van 5 masterclasses waarop ook afzonderlijk kan worden ingeschreven.  Zo proberen we het ook voor druk bezette mensen mogelijk te maken om iets van dit vernieuwende opleidingstraject mee te pikken.

Voor wie?

De opleiding Better Minds Organisatiecoach richt zich naar iedereen die met mensen werkt in een organisatieomgeving (management, leidinggevenden, projectleiders, teamverantwoordelijken, coaches, trainers,change agents, hr, bemiddelaars, preventieadviseurs, …) en meer inzicht en bekwaamheid wil verwerven om kleine of grote teams en stakeholder groepen op een effectieve en motiverende manier te coachen doorheen processen van ontwikkeling, verandering en co-creatie.

Als Organisatiecoach bouw je samen met het cliëntsysteem een begeleidingstraject uit: vraag gestuurd en op maat van de organisatie. Als Organisatiecoach heb je oog voor het menselijk aspect van verandering, coach je het proces en houd je de focus op communicatie, verbinding, samenwerking, motivatie en groei. Je weet de harde kant (business perspectief) en zachte kant (cultuur, mensen) te verbinden en leert je vinger te leggen op de zere plek in complexe vraagstukken, zowel op individueel-, team- en organisatieniveau. Je leert coachen tot op het niveau van de organisatie-identiteit.

Een Organisatiecoach werkt met de wisselwerking en spanningsvelden tussen bovenstroom en onderstroom ( zichtbaar maken van onderliggende patronen) en tussen individuele- en organisatieontwikkeling. De aandacht gaat naar het team en de organisatie als geheel, een integratieve kijk.
Je uitdaging als Organisatiecoach is om individu en team te doen groeien tot meer autonomie, motivatie en zelfredzaamheid. Dit kan als de verbinding van de medewerkers met zichzelf, elkaar, de taak, de missie van de organisatie en de maatschappelijke relevantie groeit. Het klinkt misschien vreemd, maar je opdracht als coach is met glans volbracht als je zelf overbodig bent geworden.

Een greep uit onze coaching topics

Waardengedreven coachen (spiral dynamics), van een hiërarchische naar een fluïde en agile manier van samenwerken, teampotentieel ontwikkelen, coachen van het team als geheel, zelforganiserende en -lerende teams, coachen van verandering, groepsdynamica en werken met de onderstroom, participatie & co-creatie, Organisatiecoaching 3.0 in het agile tijdperk.

Leerdoelstelling
Met de bij ons behaalde certificatie als Organisatiecoach kun je:

+ In je functie als leidinggevende/ projectleider/ coach/ trainer/ HR/ professional/ change agent/ preventieadviseur/ vertrouwenspersoon/… je coachvaardigheden toepassen.
+ Zelfstandig en professioneel functioneren als coach voor individuën, teams en netwerken in organisaties.
+ Wetenschappelijk onderbouwde inzichten vertalen en methodieken beheersen om in lijn met het nieuwe mentaal te coachen (focus op pro-activiteit, empathisch leiderschap)
+ Individuën, teams en netwerken coachen naar effectief, veerkrachtig en zelfsturend, agile gedrag met focus op communicatie, verbinding, motivatie en samenwerking
+ Implementeren van begeleidingstrajecten samen met het cliëntsysteem
+ Reflecteren op je eigen handelen als Organisatiecoach (cognitieve, emotionele, sociale en psychodynamische expertise afgestemd op de realiteit in organisaties)
+ Versnellen en verdiepen van collectieve leerprocessen en procedures en deze transfereren op organisatieniveau

(Voor een specifieke opleiding voor individuele coaching kan u zich inschrijven in de opleiding tot Veerkracht Coach bij Better Minds at Work)

Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de volledige opleiding met certificering:
+ Je hebt een bachelor of master diploma of een gelijkgesteld niveau
+ Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring waarbij coaching behoort tot je rol+ je hebt al een opleiding basisvaardigheden van coaching gevolgd bij onze Better Minds Academy (Better Minds Coach) of elders.
+ Je hebt voldoende mogelijkheden en tijd om de geleerde competenties in een reële context te oefenen
+  Je kan deze Masterclass apart volgen of als onderdeel van de 11-daagse opleiding tot Organisatiecoach. Voor deelnemers die voor de gehele coachopleiding en certificering gaan gelden toelatingsvoorwaarden en een intakegesprek.

Organisatie

We beogen, in een persoonlijke en warme sfeer, het opleiden van professionele Organisatiecoaches die zich vlot kunnen profileren in zowel een organisatie- als individuele context. Verwacht bij ons dus geen grote klaslokalen volgepakt met deelnemers, maar kleine groepen waar veiligheid en vertrouwen centraal staan. Je mag uitkijken naar een rijke mix van deelnemers: coaches die een geheel traject afleggen en een certificering beogen als Organisatiecoach en coaches die zich voor één of meerdere masterclass van 2 dagen aansluiten. Alle deelnemers hebben wel een minimum ervaring als coach in organisaties.

Je oefent vanaf dag 1 de coachvaardigheden in kleine groepen en met reële vragen. Er is veelvuldige terugkoppeling van en naar de werkcontext. Bij het merendeel van de lesdagen zijn er 2 trainers aanwezig voor persoonlijke begeleiding, net die extra touch die deze opleiding uniek maakt.

We vertrekken vanuit een intakegesprek voor elke deelnemer om het niveau van ieders coachvaardigheden in te schatten, en om een evenwichtige groepssamenstelling te garanderen. De kracht van het groepsproces en het collegiaal leren zijn van onschatbare waarde voor een professionele ontwikkeling in een beroepscontext waarin menselijk kapitaal centraal staat.

De diepgaande en tegelijkertijd zeer ervaringsgerichte en pragmatisch aanpak, de bijdrage van experttrainers, en de evaluatieopdracht in de praktijk, maken deze opleiding inspirerend, holistisch en compleet!

De coachcompetenties worden aan het einde van de opleiding getoetst via een assessment. Bij elke Masterclcass zijn er aanvullende beoordelingstaken. Je krijgt regelmatig feedback van je trainers over je coachvaardigheden. Van de deelnemers verwachten we dat ze zelf leermomenten organiseren waarin intervisie en oefensessies uitgebreid aan bod kunnen komen. Zo worden de verworven skills geconsolideerd en verdiept.

Naast de lesdagen en de opdrachten verwacht de Better Minds Academy dat je investeert in zelfstudie en het geleerde probeert toe te passen in de praktijk.

Optioneel kan je na deze opleiding verder specialiseren als Veerkracht Coach, Loopbaan Coach of via specifieke masterclasses. Je bouwt als het ware verder aan een gedegen loopbaan als Professioneel Coach. Wij dragen er bovendien zorg voor dat onze alumni blijvend worden geprikkeld.

 

Programma

De opleiding is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen en is opgevat als een ervaringsgerichte training. Je kan inschrijven voor de opleiding in z’n geheel of voor de afzonderlijke Masterclasses.

1. Coachen binnen organisaties in transitie

-> Je kan inschrijven voor de opleiding in z’n geheel of voor de afzonderlijke Masterclasses. Klik hier voor meer info over deze masterclass. 

In een eerste Masterclass “Coachen binnen organisaties in transitie” leren we breed en diep kijken naar bedrijfssituaties in evolutie.

Vele organisaties evolueren van een eerder pyramidale structuur en top down manier van werken naar een nieuwe transversale structuur en een meer agile, zelfsturende en fluïde manier van werken. Een transitie die nodig is om sterk te kunnen staan in een onzekere en complexe context van continue verandering en digitale transformatie. Deze transitie verloopt in elke organisatie op een andere manier. Veel hangt af van de ontwikkeling van de waardensystemen binnen de organisatie. In deze Masterclass exploreren we de impact van de waardencontext waarin een organisatie of team functioneert, welke rol en meerwaarde we hierin als coach kunnen brengen, en welke randvoorwaarden nodig zijn voor een optimaal coachingproces.

Hiervoor hanteren we een waardengedreven navigatietool geïnspireerd op oa. spiral dynamics. Zo ontdekken we de verschillende waardensystemen en hun evolutie zoals die naar voor komen in de structuur, cultuur en samenwerking van een organisatie en zijn medewerkers. We ervaren hoe we onze coachingaanpak kunnen aanpassen aan het bestaande ontwikkelingstadium van het team of de organisatie in het licht van de gewenste evolutie. Zodat de gewenste beweging van vertikale machtscultuur naar een meer fluide, agile cultuur zich kan ontvouwen.

Daarnaast gaan we aan de slag met een praktisch modelscenario dat ons helpt om een optimaal kader te creëren waarbinnen we als Organisatiecoach goed werk kunnen leveren. We staan hier stil bij wat wezenlijk is om te groeien tot een gerespecteerde en succesvolle Organisatiecoach: afstemming rond rol, deontologie, coaching attitude, mandatering, afspraken rond proces, feedback, beslissing, evaluatie. We passen dit toe op praktijkcases met hulp van de waardengedreven navigatietool.

Hoofddocent: Kristin Verellen. Procesbegeleider: Els Schepens.

2. Teams coachen tot ontwikkeling

-> Je kan inschrijven voor de opleiding in z’n geheel of voor de afzonderlijke Masterclasses. Klik hier voor meer info over deze masterclass. 

In een tweede Masterclass zetten we in op Coachen van teams tot ontwikkeling.
Sterke teams maken sterke organisaties. Belangrijk dus om als Organisatiecoach een kader te creëren waarin het potentieel van een team zich optimaal kan ontplooien. We leren hoe een team te begeleiden om oa. doelen, taken, motivaties, communicatie- en gedragspatronen en verschillen te (h)erkennen en benoemen ter versterking van de samenhorigheid, zelforganisatie en performantie van het team. We ontdekken ook hoe we een team kunnen ondersteunen om zich te integreren in de organisatie. Hoe eigen waarden af te stemmen met de organisatiewaarden en een goede samenwerking met andere teams en afdelingen uit te bouwen. We ervaren hoe een team autonomer kan functioneren, als we een luistercultuur initieren waarin het team gezien wordt als een geheel en elke stem als een belangrijke boodschapper voor wat aandacht vraag in het team. Verrassend ook hoe verschillen en conflicten juist een groeikans zijn voor een team. We kunnen ook meer betekenen voor het team als coach als we ook in moeilijke situaties een bemiddelende rol kunnen opnemen.

Hoofddocent: Kristin Verellen. Gastdocent: Silvia Prins. Procesbegeleider: Els Schepens.

3. Coachen van verandering

-> Je kan inschrijven voor de opleiding in z’n geheel of voor de afzonderlijke Masterclasses. Klik hier voor meer info over deze masterclass. 

Coachen van verandering” is de derde Masterclass van de opleiding Organisatiecoach waarin we ons verdiepen in het faciliteren van waardengedreven verandering. Volgende topics komen aan bod: inzicht in soorten verandering en hoe onze coaching hierop afstemmen, coachen doorheen de fasen van de veranderingscyclus in lijn met de ontwikkelstadia van mens en organisatie, bewustwording van het veld van interne en externe stakeholders, het belang van participatie voor duurzame verandering, een verbindend draagvlak creëren voor visie en corporate identity, de kracht van de emotionele onderstroom, een relationeel en waardevol fundament creëren voor de zakelijke uitdagingen in de verandering, vooruitgang volgen en vieren met groeibarometers, constructief omgaan met meningsverschillen en weerstand, werken met de groepsdynamica in verandering.

Hoofddocent: Kristin Verellen. Gastdocent: Silvia Prins. Procesbegeleider: Els Schepens.

4. Coachen van het co-creatief en zelflerend vermogen

-> Je kan inschrijven voor de opleiding in z’n geheel of voor de afzonderlijke Masterclasses. Klik hier voor meer info over deze masterclass.

In een vierde Masterclass focussen we ons op het “coachen van het co-creatief en zelflerend vermogen” van groepen en teams. Hier gaan we aan de slag met participatieve werkvormen die de collectieve wijsheid en creativiteit van de groep aanboren. Spelenderwijs proberen we allerhande co-creatie methodes uit en leren we ze zelf faciliteren. We leren de regels van de kunst om een creatief proces op te zetten en te faciliteren. We doen dit via de methode van Brainstorm to results die vernieuwende ideeën oogst en omzet in concrete resultaten. Vervolgens gaan we op ontdekkingstocht doorheen verschillende vormen van cocreatieve dialoog waarin het creatief en zelflerend vermogen van een groep wordt ontwikkeld: 6 thinking hats, appreciative enquiry, world café, open space, circling, fishbowl…

Hoofddocent: Kristin Verellen. Procesbegeleider: Els Schepens.

5. Organisatiecoaching 3.0 in het agile tijdperk

-> Je kan inschrijven voor de opleiding in z’n geheel of voor de afzonderlijke Masterclasses. Klik hier voor meer info over deze masterclass.

In een vijfde Masterclass laten we ons een dag verleiden om dieper kennis te maken met Organisatiecoaching 3.0 in het agile tijdperk: reflecteren over en leren uit concrete team & organisatie cases met 3.0 coachinguitdagingen. De huidige context van continue verandering en digitale transformatie in organisaties vraagt om zelforganiserende, agile teams en netwerken. Een samenspel van mensen die snel, flexibel en proactief kunnen inspelen op steeds nieuwe uitdagingen en hiervoor een gepaste leeromgeving kunnen creëren. Velen spreken erover. Maar wat is de concrete realiteit in de organisaties en aan welk soort coachingopdrachten mag je jezelf vandaag en in de toekomst verwachten? Een dag om zelf aan de slag te gaan met real life coachingopdrachten uit het agile tijdperk. We kunnen zelf experimenteren met actuele praktijkcases in organisaties. Wat zou onze eerste diagnose en voorstel voor aanpak zijn? . Vervolgens halen we inspiratie uit de oplossingen die er bij de organisaties van de praktijkcases effectief zijn doorgevoerd.

Gastdocent: Pascal Van Loo. Docent & procesbegeleider: Kristin Verellen & Els  Schepens.

De tweede dag van deze laatste Masterclass is een integratiedag. Hierin treffen we gepersonaliseerde voorbereiding met elk van de deelnemers om op basis van de leerervaring zelf een coachingtraject in een cliëntsysteem vorm te geven. Deze opdracht maakt deel uit van het certificeringstraject. We staan hier ook stil bij hoe je jezelf als Organisatiecoach op een overtuigende manier in de markt kunt zetten.

Docenten: Kristin Verellen & Els Schepens.

JOUW ONTWIKKELING

Opdrachten en evaluatie

Deelnemers die gaan voor volledige opleiding met certificering worden aangemoedigd om tussentijds uit te wisselen in leermomenten, waarin je ervaringen kan delen, elkaar feedback geven en je competenties oefenen en verdiepen. De eindopdracht voor certificering bestaat uit een organisatie-interventie met het cliëntsysteem in een reële context. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad. De evaluatie gebeurt op basis van de bereikte competenties die je in een eindverslag en een presentatie voor de groep aantoont.

Logboek en POP en portfolio

Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Je volgt je ontwikkeling via een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Alle informatie bundel je in een portfolio.

Praktijk Organisatiecoaching

Gedurende de opleiding voer je in de praktijk minimaal 1 organisatie-interventie uit en maak je hiervan een reflectieverslag (onderdeel van je portfolio). Experiment en reflectie zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding: nieuwe dingen uitproberen in de praktijk én leren stil staan en kijken naar je eigen handelen en hun resultaten.

WAAR EN WANNEER? 

WAAR?

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Wijnegem, goed bereikbaar vanaf de snelweg. De Kanaal site is van de hand van Axel Vervoordt en heeft verschillende artistieke plekjes die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven. Adres: Better Minds at Work, Stokerijstraat 17, 2110 Wijnegem.

DATA

• Coachen binnen organisaties in transities: 26 maart 2019 & 2 april 2019
• Teams coachen tot ontwikkeling: 23 & 30 april 2019
• Coachen van verandering: 21 & 28 mei 2019
• Coachen van co-creatief en zelflerend vermogen: 18 & 25 juni 2019
• Organisatiecoaching 3.0 in het agile tijdperk: 10 september 2019
• Integratiedag voor certificering: 24 september 2019

De contacturen lopen van 9.30 tot 16.30 uur.

EVALUATIE
19 november 2019

CERTIFICERING
3 december 2019 van 18.30u tot 20.30u

PRIJS

Je kan inschrijven voor de totale opleiding of voor de Masterclasses afzonderlijk.
De prijs voor de totale opleiding is € 4.950: opleiding van 11 dagen tot Organisatie Coach.

De prijs voor de Masterclasses afzonderlijk is €990 (Masterclass van 2 dagen) en 495 voor dag 1 van Masterclass 5.

In de prijs zit ook de accommodatie, middagmaal en hand-outs. Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 40% van deze sessie financieel te worden gesteund. Ons erkenningsnummer is DV.O216260 (op naam van Buysse-Geraerts).

MEER INFO EN VOORWAARDEN

Neem contact op met Els Schepens voor gedetailleerde info en voorwaarden. Bij inschrijving laat je op deze pagina je gegevens al achter. Contact via telefoon: +32 478 580184 of e-mail: els.schepens@bettermindsatwork.com

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van het seminar. Hiervoor wordt een bedrag van 125 Euro aan annuleringskosten in rekening gebracht. Vanaf drie weken voor aanvang van de bijeenkomst bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Deze opleiding wordt gegeven door

 • Els Schepens

  Els Schepens

  Better Minds at Work

  Els Schepens is psychotherapeut en organisatiecoach en heeft een eigen praktijk. Ze is freelance coach/trainer van het eerste uur voor Better Minds at Work en staat mee aan de wieg van de Better Minds Academy. Ze doceerde aan de TC-University in Rotterdam in de professionele coachopleiding. Aan de University Colleges Leuven- Limburg (UCLL) coacht ze leidinggevenden rond weerbaarheid voor stress en werkdruk. Els blikt terug op een jarenlange ervaring in het opleiden en trainen van mensen in diverse organisaties in transitie. Voor het expertisecentrum familiebedrijven van VKW-Limburg coacht ze familiebedrijven in vaak emotionele en complexe processen. De rode draad doorheen Els’ activiteiten is passie voor groei van mensen. Ze geeft mensen de ruimte om te excelleren waarin ze goed zijn.

  Better Minds at Work

 • Kristin Verellen

  Kristin Verellen

  Peel The Onion

  Kristin werkt op het kruispunt van organisatieverandering, menselijke ontwikkeling en maatschappelijk relevante innovatie. Met haar organisatie Peel The Onion ondersteunt ze ontwikkeling- en veranderingsprocessen op het niveau van mens, organisatie en merk. Ze begeleidt leidinggevenden en hun teams om vanuit de bestaansreden van de organisatie en in afstemming met de drijfveren van de doelgroep en het bredere veld, de toekomststrategie scherp te stellen (organisatie- en merkstrategie), en creatief tot leven te brengen in een inspirerend verhaal (communicatie extern & intern), vernieuwende initiatieven (creativiteit & innovatie) en in succesvolle samenwerkingsverbanden (teamwerking & leiderschap). Ze integreert systemische, co-creatieve en psychosociale Gestalt methodieken en rituelen tot een ervaringsgerichte, interactieve en beklijvende werkwijze. Dit past ze toe op zowel op “soft skill’ vraagstukken over persoonlijke groei, leiderschap, samenwerking, teamontwikkeling, stakeholdership, talentontwikkeling .... als op ‘business” vraagstukken over organisatie, missie/visie, strategie, verandering, innovatie, merkarchitectuur. Ze werkt graag vanuit een helder mandaat waarbij ze flexibel en resultaatgericht de gepaste rol kan opnemen voor het geheel (trainer, facilitator, consultant, coach (individueel, team, executive), systemisch opsteller of psychotherapeut). Met het vrijwillig burgerinitiatief We have the choice dat Kristin heeft geïnitieerd, worden er ter preventie van een verdere polarisering in de maatschappij interculturele cirkels aangeboden aan kwetsbare groepen onder professionele begeleiding: een nieuwe creatieve vorm van een oud ritueel dat openheid en verbinding creëert over de verschillen heen.

  Peel The Onion

 • Pascal Van Loo

  Pascal Van Loo

  SYNTRA Vlaanderen

  Pascal Van Loo is een ondernemer en organisatiecoach die zijn dromen weet te realiseren. Als master Arbeids- en organisatiepsychologie ligt zijn passie in het creatief ontwerpen van leren, organisatieverandering- en transitiemanagement. Hij gaat veel verder dan een klassieke adviseur en gaat samen in de modder, om mee te ploeteren en te vinden. De gepaste interventie op het juiste moment is zijn leuze. Hij stond aan de wieg van Obelisk en Pasas en werkte de laatste jaren vooral als intern transitie of change manager bij oa. de Vlaamse overheid, KuLeuven en Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Recent werd hij directeur P&O bij SYNTRA Vlaanderen. Zijn specialiteiten: senior strategie adviseur, teamcoach, Leider & people manager, cocreatief Change management in netwerken, systeemtransities, het designen en begeleiden van strategische-, veranderings- en vormingstrajecten, waardengedreven organisatieculturen vertalen in concreet gedrag, (erkende) bemiddeling bij conflicten. Zijn boek Ronde Vierkanten komt uit in 2019 bij Lannoo Campus. Zijn diploma’s & continue professionalisering: General Management: Advanced Management Programme Vlerick (2014-2015) / Master in de Psychologie, optie Arbeids-, Organisatie- en Gemeenschapspsychologie, KuLeuven, 1987-93 – Resultaat: Grote Onderscheiding. Gelijkgesteld door ervaring met academisch niveau doctor “docent” via de regeringscommissaris /Erkend Sociaal Bemiddelaar Jaaropleiding aan KuLeuven-KHL (2010-2011) / 25 jaar intensieve praktijkervaring als bedrijfsleider en consultant.

  SYNTRA Vlaanderen

 • Silvia Prins

  Silvia Prins

  Circles for connection

  Silvia Prins is gefascineerd door de dynamieken en onzichtbare processen in groepen energieverlies, psychisch leed en conflict. Ze is klinisch psycholoog en doctor in de organisatiepsychologie (KU Leuven). Verder is ze opgeleid als: professioneel coach (BAO; Life Projects), consultant (International Professional Development Program; Deep Democracy; Future Search; Themagecentreerde Interactie), erkend bemiddelaar in sociale zaken (Mediv), Europees Gecertificeerd Gestalt Practitioner in Organisaties (EAGT) en Gestalttherapeut (IVC). Sinds 1992 is Silvia actief als trainer, (interne) consultant, coach, groepsmediator, actie-onderzoeker en docent. Na haar loopbaan in organisaties en in de academische wereld, startte ze in 2006 met haar eigen bureau Circles for Connection. Silvia is de auteur van een veel gelezen E-Zine en vele artikels en hoofdstukken. In 2013 publiceerde ze ‘Teamleiderschap als ambacht. Gids voor het samenwerken mét de verschillen’ (Garant). In 2016 verscheen de tweede editie van haar boek ‘Bemiddeling voor leidinggevenden. Benut het potentieel van conflicten.’ (Politeia/VVSG) dat voor het het eerst verscheen in 2008. Silvia heeft een privépraktijk voor Gestaltcoaching (Leuven).

  Circles for connection

Tijdstip

Maart 26 (Dinsdag) 09:30 - November 19 (Dinsdag) 16:30

Locatie

Better Minds at Work

Stokerijstraat 17

Organisator

Team Better Minds At Workinfo@bettermindsatwork.com

Better Minds at WorkStokerijstraat 173e verdieping - ingang aan achterzijde Silo

Schrijf je in

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Contacteer ons voor meer info

info@bettermindsatwork.com
+32 (0)3 297 32 23