Digital Balance — — Better Minds at Work

Groeitraject Digital Balance

Digital Balance

Maak je medewerkers en leidinggevenden vaardiger in het omgaan met (digitale) afleiding en stippel een Focusbeleid uit voor meer productiviteit en minder stress!

Dankzij het Focus je brein & Digital Balance programma worden uw medewerkers zich bewust van hun eigen digitaal gedrag, krijgen ze inzicht in de mechanismen die spelen bij een overmatig en onbewust gebruik van digitale media, e-mail, applicaties en schermen én worden ze in een workshop hands on begeleid a.d.h.v. een realistische en werkbare methode om hun digitaal gebruik in goede banen te leiden.

De vorderingen van de medewerkers op individueel vlak zijn nog efficiënter wanneer het ondersteund en ingebed wordt in een company policy. We noemen dit een Focusbeleid. Samen met u stellen we richtlijnen of regels op m.b.t. connectiviteit, responstijden, focusmogelijkheden en het juiste gebruik van Touchpoints, aangepast aan de noden van uw bedrijf, de teams en uw medewerkers. Het Focus je brein & Digital Balance programma omvat 6 verschillende onderdelen, waarbij elk onderdeel ook afzonderlijk kan ingezet worden. We geven u graag advies over de meest geschikte stappen in uw specifieke context.

Boek dit groeitraject

Traject

1. Kick-off: Lezing Focus your brain

Tijdens deze presentatie licht Florence Pérès (auteur van het boek Digital Detox) toe wat ‘always on’ doet met ons brein, waarom dit onze performantie drastisch aantast en onze stressbeleving verhoogt, waarna we ontdekken hoe we onze mentale capaciteiten kunnen maximaliseren en omgaan met (digitale) afleiding. Je medewerkers worden geprikkeld om te starten aan het traject.

2. Workshops Digital Balance voor leidinggevenden

We zoomen in op een breinvriendelijk focusbeleid en gaan na wat leidinggevende kunnen doen binnen hun team om (digitale) stress te voorkomen en meer focus-mogelijkheden te bieden om zo de efficiëntie van het team te vergroten.

3. Workshops Digital Balance

Tijdens de workshops worden de deelnemers gestimuleerd om hun digitale gewoontes te verbeteren a.d.h.v. zelfinzicht en de Touchpointsmethode. We geven handige tips voor meer digitaal meesterschap en meer focus die deelnemers kunnen inzetten rekening houdend met hun eigen situatie.

4. Online & offline acties rond Digital Balance

We creëren extra bewustwording door leuke uitdagingen voor je medewerkers. Posters op de werkvloer maken hen wederom bewust van het belang van breinrust. Korte filmpjes waarin Florence Pérès verschillende inzichten aankaart, worden getoond.

5. Focusbeleid

Samen stellen we een Focusbeleid op, wat de visie op de bereikbaarheid en beschikbaarheid van je medewerkers en op het gebruik van de meest optimale touchpoints definieert. Eén van de belangrijkste componenten van zo'n beleid is het Focuscharter waarin onder meer de verwachtingen naar bereikbaarheid en responstijden op e-mail in worden opgenomen, alsook welke systemen en touchpoints er gebruikt worden voor interne en externe communicatie.

6. Uitrol en adoptie Focusbeleid

Als laatste deel van dit traject creëren we een zo optimaal mogelijke adoptie van het beleid rond connectiviteit en het gebruik van touchpoints. We stippelen een intern communicatieplan uit, alsook een adoptietraject en infosessie naar alle medewerkers toe, in lijn met je ondernemingsstrategie.

Contactformulier

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


    Contacteer ons voor meer info


    [email protected]
    +32 (0)3 297 32 23