Better Minds Academy Opleiding

Keer terug naar opleidingenSchrijf je hier in

januari 2023

23jan(jan 23)09:3020jn(jn 20)16:30Opleiding tot Organisatie Coach - AntwerpenDeze opleiding (11 dagen) tot Organisatiecoach maakt je wegwijs in het begeleiden van veranderingen in organisaties. Deze opleiding richt zich naar iedereen die met mensen werkt in een organisatieomgeving en meer inzicht en bekwaamheid wil verwerven om kleine of grote teams en stakeholdergroepen op een effectieve en motiverende manier te coachen doorheen processen van ontwikkeling en verandering.

Details

Deze opleiding (11 dagen) tot Organisatiecoach maakt je wegwijs in het begeleiden van veranderingen in organisaties. Ze bestaat uit 4 masterclasses van telkens 2 dagen, waarin organisatie- en coachexperts jullie onderdompelen in the art of coaching in organisaties. Doorheen dit traject van masterclasses word je als deelnemer sterk behartigd in je leerproces door een leermanager. De masterclasses worden aangevuld door 2 intervisiedagen waar professioneel leren aan de hand van casuïstiek centraal staat.

Voor wie?

De opleiding Better Minds Organisatiecoach richt zich naar iedereen die met mensen werkt in een organisatieomgeving (management, leidinggevenden, projectleiders, teamverantwoordelijken, coaches, trainers, hr, preventieadviseurs, …) en meer inzicht en bekwaamheid wil verwerven om kleine of grote teams en stakeholdergroepen op een effectieve en motiverende manier te coachen doorheen processen van ontwikkeling en verandering.

Als Organisatiecoach bouw je samen met het cliëntsysteem een begeleidingstraject uit: vraaggestuurd en op maat van de organisatie. Als organisatiecoach heb je oog voor het menselijk aspect van verandering, coach je het proces en houd je de focus op communicatie, verbinding, samenwerking, motivatie en groei. Je weet de harde kant (business perspectief) en zachte kant (cultuur, mensen) te verbinden en leert je vinger te leggen op de zere plek in complexe vraagstukken, zowel op individueel-, team- en organisatieniveau. Je leert coachen tot op het niveau van de organisatie-identiteit.

Een Organisatiecoach werkt met de wisselwerking en spanningsvelden tussen bovenstroom en onderstroom ( zichtbaar maken van onderliggende patronen) en tussen individuele- en organisatieontwikkeling. De aandacht gaat naar het team en de organisatie als geheel, een integratieve kijk.

Je uitdaging als organisatiecoach is om individu en team te doen groeien tot meer autonomie, motivatie en zelforganisatie. Dit kan als de verbinding van de medewerkers met zichzelf, elkaar, de taak, de missie van de organisatie en de maatschappelijke relevantie groeit.

Een greep uit onze coaching topics:  van een hiërarchische naar een fluïde en agile manier van samenwerken,  teampotentieel ontwikkelen, zelforganiserende en -lerende teams, coachen van verandering, werken met de verbinding tussen bovenstroom (proces, systemen, structuur) en onderstroom (mensen en cultuur), participatie en stakeholderschap, faciliterend leiderschap, besluitvorming als dynamisch proces, …

We baseren onze expertise op gedachtengoed uit organisatiekunde: deep democracy, sociotechniek, agile leiderschap, sociocratie, … Bekijk ons volledig programma hieronder.

Met de bij ons behaalde certificatie als Organisatiecoach kun je:

+ In je functie als leidinggevende/ projectleider/ coach/ trainer/ HR/ professional/ change agent/ preventieadviseur/  vertrouwenspersoon/…  je coachvaardigheden toepassen

+ Zelfstandig en professioneel functioneren als coach voor teams en groepen in organisaties

+ Wetenschappelijk onderbouwde inzichten vertalen en methodieken en modellen  beheersen.

+ Organisaties en individuen coachen naar effectief, veerkrachtig en zelfsturend gedrag met focus op communicatie, verbinding, motivatie en samenwerking

+ implementeren van begeleidingstrajecten samen met het cliëntsysteem

+ Reflecteren op je eigen handelen als coach (cognitief, emotioneel en sociaal meesterschap)

+ versnellen en verdiepen van collectieve leerprocessen en procedures en deze transfereren op organisatieniveau

(Voor een specifieke opleiding voor individuele coaching kan u zich inschrijven in de opleiding tot Veerkracht Coach bij Better Minds at Work)

Organisatie

We beogen het opleiden van professionele organisatiecoaches die zich vlot kunnen profileren in zowel een organisatie- als individuele context.
Verwacht bij ons dus geen grote klaslokalen volgepakt met deelnemers, maar kleine groepen waar veiligheid en vertrouwen centraal staan. Je mag uitkijken naar een rijke mix van deelnemers.  Alle deelnemers hebben wel een minimum ervaring als coach in organisaties: vanuit een leidinggevende rol of vanuit een coachfunctie, intern of extern de organisatie.

Je oefent vanaf dag 1 de coachvaardigheden in kleine groepen en met reële vragen. Er is veelvuldige terugkoppeling van en naar de werkcontext. Bij het merendeel van de lesdagen zijn er 2 trainers aanwezig om een intense en verdiepende leerervaring mogelijk te maken.

We vertrekken vanuit een intakegesprek voor elke deelnemer om het niveau van ieders coachvaardigheden in te schatten, en om een evenwichtige groepssamenstelling te garanderen. De kracht van het groepsproces en het collegiaal leren zijn van onschatbare waarde voor een professionele ontwikkeling in een beroepscontext waarin menselijk kapitaal centraal staat.

De diepgaande en tegelijkertijd zeer ervaringsgerichte en pragmatisch aanpak, de bijdrage van experttrainers, en de evaluatieopdracht in de praktijk, maken deze opleiding inspirerend, holistisch en compleet.

De coachcompetenties worden aan het einde van de opleiding getoetst via een assessment. Bij elke module zijn er aanvullende beoordelingstaken. Je krijgt regelmatig feedback van je leermanager over je coachvaardigheden. Van de deelnemers verwachten we dat ze zelf leergroepen organiseren waarin intervisie en oefensessies uitgebreid aan bod kunnen komen. Zo worden de verworven skills geconsolideerd en verdiept.

Naast de lesdagen en de opdrachten verwacht de Better Minds Academy dat je investeert in zelfstudie en dat je het geleerde toe past in de praktijk.

Optioneel kan je na deze opleiding verder specialiseren als Veerkracht Coach, Loopbaan Coach of via specifieke masterclasses. Je bouwt als het ware verder aan een gedegen loopbaan als Professionele Coach. Wij dragen er bovendien zorg voor dat onze alumni blijvend worden geprikkeld.

Programma

De opleiding is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen en is opgevat als een ervaringsgerichte training.

CHANGE IN ORGANISATIES – Erik Geboers

Organisaties en dus ook hun leiders én medewerkers worden geconfronteerd met meer en meer verandering. De wereld rondom hen is in volle transitie en ‘becoming adaptive’ is de uitdaging anno 2022!

Het oude werkt niet meer ( zo goed) en dus krijgen we te maken met diepgaande en langdurige transities in organisaties. Een voorbeeld van zo een ‘paradigmashift’ is de overgang van een hiërarchie en silo georiënteerde organisatie naar een meer samenwerkende (netwerk) organisatievorm en cultuur. Het gaat hier over de weg naar een andere cultuur waarbij waarden, overtuigingen en gedrag aan verandering onderhevig zijn.

Welk veranderingsmodel kan ervoor zorgen dat deze cultuurshift succesvol verloopt? Wat werkt dan wel?

In deze 2 dagen leer je:

 • De verschillende soorten verandering waar een organisatie mee te maken krijgt
 • Een kritische blik op de verschillende veranderingmodellen: Kotter, viral change, appreciative inquiry, six batteries of change, …
 • Kijken naar verandering vanuit een meer inclusieve (rolduidelijkheid) en integratieve (rationele én emotionele aspecten van verandering, stapsgewijs én voortdurende alertheid) visie
 • De lineaire en sequentiële visie op verandering versus het meer holistisch denken over verandering
 • De impact van de organisatiecoach op verandering
 • Hoe leiderschap als hefboom kan fungeren in een veranderingscontext

LERENDE ORGANISATIES – Seth Maenen

Organisaties, en de mensen die er deel van uitmaken, zijn zelden bewust bezig met zichzelf te (leren) ontwerpen en ontwikkelen. De meeste organisaties ontwikkelen zich eerder op een organische manier. Organisch blijkt in de praktijk al te vaak ondoordacht of chaotisch. Organisatiestructuren zijn beter als het ontwerp van een organisatie op een meer onderbouwde en bedachtzame manier gebeurt. Dit is het vakgebied ‘organisatieontwerp’. Een lerende organisatie is een organisatie die zichzelf zowel cultureel ls structureel weet aan te passen wanneer de omstandigheden daarom vragen.

Op deze twee dagen leer je:

 • Inzicht verwerven op de impact van strategie en prestatie-eisen op organisatiemodellen
 • De symptomen en oorzaken van een scheve organisatiestructuur herkennen
 • De impact van een slechte structuur op de samenwerking en welbevinden van de medewerkers detecteren
 • Welke hefbomen je kan inzetten om een organisatiestructuur uit te tekenen
 • Hoe een stappenplan er kan uitzien om tot een betere organisatiestructuur te komen
 • Mythes en relevanties over zelfsturende teams

INTERVISIE 

De masterclasses werken vanuit de inbreng van de deelnemer(s) en zijn dagelijkse context. Theorie en concepten worden opgebouwd vanuit deze contexten waardoor er een dynamisch leerklimaat ontstaat waarin nieuwe inzichten  onmiddellijk leerkansen meebrengen. Wat werkt er op weg naar een wendbare organisatie? Deze inzichten worden meteen toegepast op de eigen organisatiecontext: dit mondt uit in een integratieve kijk en visie inzake veranderingsaanpak en in een concreet actieplan voor de context van iedere deelnemer. Doorheen dit proces zal de deelnemer voortdurend in gesprek zijn met zichzelf en met zijn peers vanuit zijn eigen kracht en authenticiteit als coach, waarbij hij permanent uitgedaagd wordt. Via concrete werkvragen komen de deelnemers tot inzichten en oplossingen. Hun professionele ontwikkeling (competenties en vaardigheden) wordt aangescherpt via een (zelf)sturend en reflectief proces.

VERBINDENDE BESLUITVORMING – Jef Cumps

Wat als we spanningen leren verwelkomen als kansen voor groei? Hoe gebruiken we efficiënt  de collectieve intelligentie in ons team of onze organisatie om de juiste stappen vooruit te zetten? Hoe kunnen we slimme, gedragen beslissingen nemen waarin ieders behoeften vervuld worden, ook die van de organisatie? En hoe begeleid ik dat allemaal?

In deze 2 dagen leer je:

 • Definitie, principes en achtergrond van Sociocratie 3.0
 • De principes en basistechnieken uit verbindende communicatie
 • Behoeften en doelen van team en organisatie identificeren m.b.v drivers en er bewuster en effectiever op antwoorden
 • Verantwoordelijkheid delegeren naar duidelijke domeinen en hoe daarbinnen zelfsturend te werken als team (kring) of individu (rol)
 • Cocreëren van voorstellen
 • Consent besluitvorming
 • Feedback mechanismen en “artful participation” om verantwoordelijkheidszin en engagement te verhogen
 • Het maken en evalueren van afspraken in korte leercycli
 • Tips & tricks voor het faciliteren (van S3-patronen)
 • Naast theorie en oefeningen voorzien we ook voldoende reflectietijd zodat je de aangeleerde stof naar jouw praktijk kan vertalen, en daarover in dialoog gaan met elkaar en de trainers

FACILITEREND LEIDERSCHAP & DEEP DEMOCRATIE – Erik Geboers

Leiderschap is een belangrijke hefboom in een change en transitiecontext. Leiderschap vanuit richting en duidelijkheid en vooral faciliterend naar context, teams en medewerkers. Het achterliggende denkkader van Deep Democracy brengt een nieuwe kijk binnen in het werken met groepen en organisaties. Het aanspreken en uitdagen van de ‘wijsheid van de minderheid’ zorgt hier voor een geheel nieuwe dynamiek in samenwerking én performance.

In deze 2 dagen leer je

 • Hoe kan jij als organisatiecoach faciliteren in de bestaande leiderschapscultuur en mindset?
 • Hoe faciliteer je verandering in het sociale weefsel van teams en organisatie?
 • Deep Democracy als gedachtengoed werpt een nieuw licht op het werken met leiders, groepen en organisaties
 • Impact van de systemisch aanpak in dit denken en doen

INTERVISIE – Els Schepens

Een leergroep waar de deelnemers van de opleiding via concrete werkvragen tot oplossingen en inzichten komen. Hun professionele ontwikkeling (competenties en vaardigheden) wordt aangescherpt via een (zelf)sturend en reflectief leerproces.

INTEGRATIE – Els Schepens

Tijdens deze integratiedag presenteren en onderbouwen de deelnemers hun ontwikkeling als organisatiecoach. In deze presentatie beschrijf je jouw coachtraject en de integratie tussen de aangeboden theoretische onderbouw en de toepasbaarheid hiervan binnen de organisatie.

JOUW ONTWIKKELING

Leergroepen

Tijdens de opleiding zijn er minstens 3 leerbijeenkomsten. Samen met andere deelnemers reflecteer je op het leerproces en op jouw functioneren als coach. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar een professionele coach waarin je ervaringen deelt, observeert, elkaar feedback geeft en je competenties oefent.

Opdrachten en evaluatie

De eindopdracht bestaat uit een organisatie-interventie met het cliëntsysteem in een reële context. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad. De evaluatie gebeurt op basis van de bereikte competenties die je in een eindverslagen een presentatie voor de groep aantoont.

Logboek en POP en portfolio

Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Je volgt je ontwikkeling via een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Alle informatie bundel je in een portfolio.

Praktijk coaching

Gedurende de opleiding voer je in de praktijk minimaal 1 organisatie-interventie uit en maak je hiervan een reflectieverslag (onderdeel van je portfolio). Experiment en reflectie zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding: nieuwe dingen uitproberen in de praktijk én leren stil staan en kijken naar je eigen handelen en hun resultaten. Je wordt persoonlijk begeleid in het vormgeven van een coachtraject in een cliëntsysteem. 

Toelatingsvoorwaarden

​+ Je hebt een bachelor of master diploma of een gelijkgesteld niveau

+ Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring binnen of met een organisatiecontext waarbij coaching behoort tot je rol

+ Je hebt al een opleiding basisvaardigheden van coaching gevolgd bij onze Better Minds Academy (Better Minds Coach) of elders

+ Je voert een intakegesprek waarin je je ervaring en motivatie onderbouwt

+ Je hebt voldoende mogelijkheden en tijd om de geleerde competenties in een reële organisatiecontext te oefenen

+ Je hebt ervaring in het aansturen of begeleiden van teams en/of individuen

+ Je hebt affiniteit met strategie van een organisatie

PRAKTISCH 

De intake gesprekken tot certificering gebeuren na aanmelding bij Els Schepens.
Je schrijft een schriftelijke motivatie voor je inschrijving en beschrijft kort wat je coachervaring in organisaties of welke basisopleiding je hebt gevolgd.

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Wijnegem, goed bereikbaar vanaf de snelweg. De Kanaal site is van de hand van Axel Vervoordt en heeft verschillende artistieke plekjes die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven.

DATA

 • 23 & 24 januari

 • 13 & 14 februari

 • 27 februari

 • 20 & 21 maart

 • 24 & 25 april

 • 23 mei

 • 20 juni

De contacturen lopen van 9.30 tot 16.30 uur.

INTEGRATIE & CERTIFICERING

20 juni

PRIJS

De prijs voor deze 11-daagse opleiding bedraagt €5.125. Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Better Minds at Work is een erkend dienstverlener van KMO-Portefeuille. Bekijk hier de voorwaarden. Ons erkenningsnummer is DV.O216260. Dit bedrag is inclusief alle documentatie en catering.

MEER INFO EN VOORWAARDEN

Neem contact op met Els Schepens voor gedetailleerde info en voorwaarden. Bij inschrijving laat je op deze pagina je gegevens al achter.

Contact via telefoon: +32 478 580184 of e-mail: [email protected]

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulering is kosteloos tot en met 15 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Vanaf 14 kalenderdagen voor aanvang bent u 25% van de inschrijvingsfee verschuldigd.

Deze opleiding wordt gegeven door

 • Els Schepens

  Els Schepens

  Better Minds at Work

  Els Schepens is een ervaren consultant, trainer, therapeut en coach, met een specifieke focus op veerkracht en relaties in organisaties. Zij faciliteert en coacht mensen in verandertrajecten in verscheiden organisaties en contexten. Voor Better Minds at Work staat ze in voor specifieke coachopleidingen en workshops. Bovendien coacht ze aan de University Colleges Leuven-Limburg (UCLL) leidinggevenden en medewerkers rond weerbaarheid voor stress en werkdruk. Voor het expertisecentrum familiebedrijven van VKW-Limburg coacht ze familiebedrijven in vaak emotionele en complexe processen. De rode draad doorheen Els’ activiteiten is passie voor groei van mensen. Haar manier van werken is gegroeid vanuit diverse disciplines: systeempsychotherapie, NLP, (organisatie)opstellingen, body-mind-coaching, verbindende communicatie, positieve psychologie. Deze ervaringen verder uitdragen is haar grootste drijfveer.

  Better Minds at Work

 • Erik Geboers

  Erik Geboers

  Erik startte zijn loopbaan in het retail netwerk binnen KBC Bankverzekeringsgroep. Al vlug bleek dat het thema leiderschap en teamperformance hem inspireerde en niet meer losliet. Vanuit zijn eigen leiderschap in diverse rollen binnen het retail netwerk en KBC Payments groeide hij uit tot Senior Consultant Leadership Development binnen Corporate HR. Hier bouwde hij een jarenlange ervaring op in het werken met leiders, teams en organisaties. Hij schreef mee aan het KBC Pearl Leiderschapsmodel en stond mee aan de wieg van de KBC University met de top 300 als doelgroep. Begin 2018 maakte hij de overstap naar de KBC IT organisatie waar hij vanuit een Cultural Change support mindset een diepgaande transformatie begeleidt met focus op gedeeld leiderschap en de groei naar autonome teamwerking. Ook deed Erik de laatste jaren veel ervaring op in het werken met contexten waar een lage medewerkersbetrokkenheid een gegeven is. Vanuit een systemische bril faciliteert hij hier de weg naar nieuwe energie en enthousiasme. Erik empowert hierbij leiderschap en ‘de niet gehoorde stem’ als belangrijke hefbomen om nieuw gedrag en patronen mogelijk te maken. Erik volgde de afgelopen 20 jaar diverse opleidingen en trainingen waarbij het systemische referentiekader voor hem de grote inspirator is en blijft. Zo kwam ook Deep Democracy in 2017 op zijn leerpad! Deep Democracy als denkkader inspireerde hem dermate dat hij vanuit deze filosofie met teams en contexten meer en meer werkt om ‘de wijsheid van het collectief’ te faciliteren en uit te dagen. Dit methodisch kader biedt eveneens heel wat mogelijkheden om het ‘future proof’ leiderschap binnen autonome teams mogelijk te maken. Immers leiders van de toekomst zullen naast richtinggevers en inpirators à priori begeleiders zijn van collectieve processen waarin coaching een natuurlijke mindset is. Erik studeerde Sociaal Werk aan de Sociale Hogeschool te Heverlee en Politieke en Sociale wetenschappen aan de KUL te Leuven.

 • Jef Cumps

  Jef Cumps

  Jef is een ervaren organisatie-coach en -trainer, die verschillende kleine en grotere organisaties begeleidt in hun transformatie naar meer effectiviteit, wendbaarheid én menselijkheid. Hij wil het beste uit mens en organisatie halen, en werkt daarvoor rond zelfsturing, gelijkwaardigheid, transparantie en eigenaarschap op alle niveaus in een organisatie. Jef is mede-oprichter van iLean en heeft een jarenlange ervaring als Agile en Lean trainer, coach en consultant. Sinds 2015 werkt hij mee aan de verdere groei en verspreiding van Sociocratie 3.0. Hij is mede-oprichter van LearnS3 en één van de enige Senior S3 Teachers wereldwijd. Jef is de auteur van “Sociocratie 3.0 - de business novelle die het beste uit mens en organisatie haalt”.

 • Seth Maenen

  Seth Maenen

  Seth Maenen is doctor in de organisatiewetenschappen en coördinator bij Workitects, het voormalige Flanders Synergy. Via zijn werk bij Workitects, een expertisecentrum voor organisatieontwerp, staat hij in voortdurende verbinding met de praktijk om theoretisch inzichten effectief te vertalen naar organisaties. De focus in zijn werk ligt op het ontwikkelen van goed onderbouwde en, waar relevant, datagedreven interventies in organisaties. Hij leidt onderzoeksprojecten waarbij mensgerichte doelstellingen (het reduceren van stressrisico’s, verbeteren van de samenwerking,…) gerealiseerd worden door doeltreffende interventies op organisatieniveau. Zijn meest recente publicatie is het boek Van Babel tot ontwerp. Concepten en methoden voor organisatieontwikkeling. Zowel zijn onderzoeks- als terreinwerk zijn gericht op het realiseren van meerwaarde voor organisaties in de praktijk.

Tijdstip

Januari 23 (Maandag) 09:30 - Juni 20 (Dinsdag) 16:30

Locatie

Better Minds at Work

Stokerijstraat 17, 2110 Wijnegem

Better Minds at Work Stokerijstraat 17, 2110 WijnegemBetter Minds Circles

Schrijf je in

  Sign up for our newsletter


  Contacteer ons voor meer info

  [email protected]
  +32 (0)3 297 32 23