AMMA - Better Minds at Work Skip to main content

Offerte voor AMMA

Beste Hans & Karl,

Vanuit Better Minds at Work zijn we enthousiast om het mentaal kapitaal van AMMA-leden te vergroten. We zijn ervan overtuigd dat ons meetinstrument de energiegevers en stressoren adequaat kan lokaliseren en derhalve handvatten geeft om het mentaal welzijn te verbeteren.

Onze Human Capital Scan is een scan waarbij inzichten op maat worden gekoppeld aan actiepunten van onze experts. De scan geeft zowel op individueel niveau, alsook een geheel overzicht voor AMMA, aan aan welke knoppen u kunt draaien voor meer werkbevlogenheid, welzijn en energie. In dit voorstel bieden we u graag achtergrondinformatie over onze scan alsook een beeld over het gehele traject van intake tot actieplan.

Uitkijkend naar een fijn partnership en steeds bereid tot het verlenen van extra informatie.

Vriendelijke groeten,
Nathalie Ghesquière

Human Capital Expert
Better Minds at Work

Video corner

Sharing is caring

Kennisdeling is één van onze belangrijkste waarden.
Indien je onze boeken wilt aankopen voor je medewerkers, dan bieden wij je graag een groepsprijs aan. Contacteer ons voor meer info.

Ontdek hier onze boeken