PIVA - Better Minds at Work Skip to main content

Offerte voor PIVA

Beste Toon,

Vooreerst bedankt om uit te reiken naar Better Minds at Work.

Op basis van de ontvangen informatie bezorgen wij u hierbij een eerste voorstel van aanpak. We stellen hieronder eerst even onszelf voor en nadien lichten we ons voorstel toe.

Better Minds at Work kan op verschillende manieren helpen om een nieuwe visie te implementeren en om een andere manier van samenwerken/communicatie te creëren. De mogelijke opties beschrijven we in ons voorstel.

Laat ons hierover de komende periode zeker contact houden.

Van harte, 

Kris Colpaert, Marie Loop, Steve Daponte - Team Better Minds at School

Video corner

Sharing is caring

Kennisdeling is één van onze belangrijkste waarden.
Indien je onze boeken wilt aankopen voor je medewerkers, dan bieden wij je graag een groepsprijs aan. Contacteer ons voor meer info.

Ontdek hier onze boeken