In onze snelveranderende wereld zijn levenslang leren en zelfontplooiing niet langer een overbodige luxe. Coachen als leerinstrument wint dan ook in toenemende mate terrein: het is een wetenschappelijk onderbouwde en beproefde manier om mensen op interactieve wijze te begeleiden naar meer zelfbewustzijn en groei.

Deze 6-daagse Basisopleiding richt zich naar professionals die het coachen willen inzetten als een krachtig instrument om het mentaal kapitaal van mensen en organisaties te versterken.

Coaching is en blijft mensenwerk. Het succes van een coachtraject is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de coach: zijn/haar attitude, kennis, vaardigheden en focus zijn bepalend voor het uiteindelijke groeiproces van de coachee. Het spreekt dan ook voor zich dat professionele coaching een grondige opleiding vereist. Deze basisopleiding wil daarin een fundamentele eerste stap zijn: een gedreven en praktijkgerichte training in de basiscompetenties van een professioneel coach.

In deze opleiding leg je de basis om je naderhand verder te specialiseren. Binnen de Better Minds Academy kan je doorstromen naar één van de vier volgende specialisatie-domeinen:

1) Veerkrachtcoach (stress & burn-out)

2) Kinder & jongeren Veerkrachtcoach

3) Loopbaancoach

4) Organisatiecoach

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING?

 • Voel jij je geroepen om mensen in hun kracht te zetten? Droom je ervan hen uit hun comfortzone te halen en hen te stimuleren tot groei?
 • Wil je als zelfstandig coach aan de slag? Of vervul je een coachende rol binnen de organisatie waar je voor werkt? (bv. als leidinggevende/HR professional/preventieadviseur/vertrouwenspersoon/trainer)
 • Ben je op zoek naar een vorming die sterk evidence based en tegelijk hands on is?

Dan is deze basisopleiding iets voor jou!

TOELATINGSVOORWAARDEN

​+ Je hebt een bachelor- of masterdiploma of een gelijkgesteld cognitief niveau

+ Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring

+ Je hebt voldoende mogelijkheden en tijd om de geleerde competenties in een reële context te oefenen.

+ Je onderbouwt je ervaring en motivatie in een intakegesprek met de lesgevers. Dit intakegsprek dient om het beginniveau van de deelnemers in te schatten en zo een evenwichtige groepssamenstelling te garanderen.

HOE?

De opleiding volgt heldere doelstellingen en is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum. Ze is opgebouwd vanuit een duidelijk methodisch kader en wil een sterk ervaringsgerichte training zijn, waarin je vanaf dag 1 je coachvaardigheden oefent in een kleine groep en met reële vragen. De kracht van het groepsproces en het collegiaal leren zijn van onschatbare waarde voor een professionele ontwikkeling waarin menselijk kapitaal centraal staat. We geloven dus niet in klaslokalen volgepakt met deelnemers, maar kiezen bewust voor kleine groepen waarin veiligheid en vertrouwen centraal staan.

Tijdens de meeste lesdagen zijn er 2 trainers aanwezig voor persoonlijke begeleiding: net die extra touch die deze opleiding uniek maakt.

PROGRAMMA

Het volledige traject telt 6 lesdagen.

Het programma behandelt de basiscompetenties van een professioneel coach, waaronder:

+ Effectief communiceren vanuit een evenwichtige relatie

+ Zelfreflectie; je eigen attitude leren kennen en bijsturen

+ Richting geven aan het coachproces

+ Analyseren van de coachvraag

+ Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan

+ Inzetten van hulpbronnen

+ Vertrekken vanuit (ethische) gedragscodes

De bouwstenen voor deze basiscompetenties worden trapsgewijs aangereikt en ingeoefend.

Na deze Better Minds Basis-coachopleiding ben je in staat om je verder te specialiseren als Veerkrachtcoach, Kinder- en jongerencoach, Loopbaancoach of Organisatiecoach. Je bouwt als het ware verder aan een gedegen loopbaan als Professioneel Coach. Daarnaast bieden wij onze alumni inspirerende navormingen en intervisiemomenten aan.

JOUW ONTWIKKELING IS ONZE ZORG

Jouw professionele vorming vindt plaats op verschillende niveau’s.

Lesdagen

Het programma omvat 6 lesdagen, telkens van 9.30 tot 16.30 uur. Elke lesdag brengt huiswerk en de nodige zelfstudie met zich mee.

Leergroepen

Naast de reguliere lesdagen verwachten we van deelnemers dat ze zich onderling organiseren in leerbijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten reflecteer je samen met anderen op het leerproces en op jouw functioneren als coach. Je deelt ervaringen, oefent je competenties, observeert en geeft feedback. Op die manier verdiep en consolideer je je ontwikkeling.

Opdrachten en evaluatie

Naast de lesdagen en leergroepen verwachten we dat je zelfstandig gaat oefenen. De praktijkopdrachten bestaan uit het voeren van een coachgesprek met een cliënt in (a) een fictieve context (oefensituatie met bv. je partner, een vriend, een kennis) en (b) een reële context (een geprek met een cliënt die je opneemt op video). Van beide gesprekken maak je een reflectieverslag, waarin je reflecteert over je eigen handelen.

Daarnaast voer je een persoonlijk gesprek met één van jouw trainers. Samen ga je bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kan gebruiken. Leidraad voor het gesprek zijn je logboek (zie onder), onze observaties tijdens de trainingsdagen, de video-opname van een coachgesprek en jouw reflectieverslag hierover. De eindevaluatie gebeurt aan de hand de vooropgestelde basis- competentielijst.

Logboek, POP en portfolio

Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Je stippelt je ontwikkeling uit via een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Alle informatie bundel je in een portfolio.

CERTIFICERING

Deze basisopleiding is een soliede basis om je naderhand verder te specialiseren en certificeren als professioneel coach.

JOUW TRAINERS VAN DIENST

Els Schepens en Johnny Weustenraed zijn de vaste trainers van dienst.

DATA – Basis-coachopleiding (6 dagen)

 • 12 januari
 • 2 februari
 • 2 maart
 • 23 maart
 • 13 april
 • 4 mei

WAAR

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Wijnegem. De Stokerij fabriek van Axel Vervoordt is de perfect locatie om tot nieuwe inzichten te komen en heeft verschillende artistieke plekjes die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven.

PRIJS

De prijs voor deze 6-daagse opleiding bedraagt €3.125. Maak gebruik van de KMO portefeuille om financieel te worden gesteund (tot max. 30% van het inschrijvingsgeld). Ons erkenningsnummer is DV.O216260. Hierdoor betaal je 2.187,5 euro.
Dit bedrag is inclusief alle documentatie en catering.
Combineer je deze specialisatieopleiding met onze andere coachopleidingen? Dan ontvang je 10% korting op het tarief van de specialisatie (geldig op Basisopleiding, Loopbaan Coachopleiding, Veerkracht Coachopleiding & Kinder- en Jongeren Veerkrachtcoachopleiding)
Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

MEER INFO EN VOORWAARDEN

Neem contact op met Els Schepens voor gedetailleerde info en voorwaarden. Bij inschrijving laat je op deze pagina je gegevens al achter.

Contact via telefoon: +32 478 580184 of e-mail: [email protected]

 

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulatie is kosteloos tot en met 15 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Bij annulatie vanaf 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 25% van de inschrijvingsfee in rekening gebracht.

Heb je ook al gemerkt dat het in onze huidige samenleving niet altijd gemakkelijk is om trouw te blijven aan jezelf? Heb je al momenten gehad dat je dacht: “Verdorie, dit had ik anders kunnen aanpakken”. In deze masterclass gaan we middels oefeningen en een aantal modellen op zoek naar wie jij bent, wat jouw triggers zijn, wat je geneigd bent te doen, en hoe je naar je eigen leerproces kijkt. Kortom, een ontwikkeling naar meer zelfleiderschap.

Details

Wanneer ik zo dadelijk in mijn vingers knip, wil ik dat jij je intens gelukkig voelt. Je mag niet doen alsof. Je moet het écht voelen, tot in je kleine teen.

Klaar? 3, 2, 1…

Knip!

En, werkt het al?

Natuurlijk niet. Logisch ook, want niemand heeft de gave om meteen iets te veranderen aan hoe mensen zich op dit moment voelen. Helaas. Maar troost je, wellicht was dit besef met stip het moeilijkste dat ik de afgelopen twintig jaar heb geleerd over mijn job als psycholoog. Jou een goed advies geven over wat je best wel of niet zou doen om je beter te voelen is relatief gemakkelijk. De echte uitdaging – zowel voor jou, voor mij als voor de rest van de wereld – is om mensen zover te krijgen dat ze effectief met dat advies aan de slag willen gaan. Dat ze iets willen veranderen aan hoe ze met de uitdagingen in hun leven omgaan.

In onze huidige samenleving zijn vooruitgang en keuzemogelijkheden de drijvende motor. ‘The sky’ lijkt ‘the limit’ en we dragen verantwoordelijkheid voor onze eigen beslissingen alsook de gevolgen ervan. Maar, zijn we dan niet al te vaak bezig onszelf iets wijs te maken? Trouw blijven aan jezelf wordt meer dan ooit een uitdaging. Zelfleiderschap gaat over het nemen van verantwoordelijkheid om het leven in handen te nemen. Je hebt namelijk op elk moment en op elke plaats een keuze: je kiest zelf welk gedrag je stelt. Als mens hebben we immers de mogelijkheid om geconditioneerde responsen te overstijgen middels reflectie en wat we denken en hoe we met de dingen omgaan doelbewust te beïnvloeden. Anders dan dieren die veel meer vanuit hun instinct reageren. Zelfleiders zijn niet perfect, maar wel authentiek. Ze weten wie ze zijn en wat ze wanneer willen bereiken en waarom. Zelfleiders zijn eigenaar van hun emoties, en leggen de oorzaak niet bij anderen.

RODE DRAAD: BOEK « ALS ER NIETS VERANDERT, VERANDERT ER NIETS. »

In het boek “Als je niets verandert, verandert er niets” beschrijft de auteur Erik Franck een model van zelfleiderschap met 4 transformaties. Zoals een rups transformeert in een vlinder, zo is zelfleiderschap een proces doorheen 4 fasen: Vanuit zelfkennis reflecteren op het hier en nu, om vanuit zelfbewustzijn de nodige zelfcontrole te ontwikkelen. Want wanneer je ervoor kiest om je innerlijke kompas te volgen, kom je hoe dan ook op je eigen pad terecht. De vierde transformatie, zelfcompassie, leert je met gepaste mildheid kijken naar je eigen ontwikkelproces. Een tocht waarbij de reis belangrijker is dan de bestemming.

In deze masterclass doorlopen we middels oefeningen en een aantal modellen de 4 transformaties van zelfleiderschap.

 

WAT NEEM JE MEE?

Via een aantal modellen, interactie, feedback uit de groep en van de facilitators neem je volgende zaken mee:

+ Een zicht op wie jij bent, wat je drijft, welke impact je wil hebben en welke effecten je hebt
+ Een zicht op je triggers en je gedragsgeneigdheid
+ Een verslag van je drivercombinatie
+ Een inzicht in je intrapersoonlijke dynamiek bij controleverlies
+ Een verslag over je interpersoonlijk gedrag en effecten
+ Oefeningen om je zelfkennis, zelfbewustzijn, zelfcontrole en zelfcompassie te ontwikkelen
+ Een gesigneerd exemplaar van het boek: “Als je niets verandert, verandert er niets”

DOOR WIE?

Erik Franck is erkend klinisch psycholoog, gedragstherapeut en erkend supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. Hij is tevens Professor Psychologie aan de Universiteit Antwerpen binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Binnen Better Minds at Work geeft hij leiderschapstrajecten en
inspirerende keynotes.

 

 

Katelijne Van Tichelen is senior trainer bij Better Minds at Work en systeemcoach en consultant en begeleidt mensen en organisaties in verandering met focus op leiderschap, communicatie en verbinding.

 

 

WANNEER

Deze masterclass vindt plaats op onderstaande dagen, telkens van van 9u30-16u30.

Data:

+ 8 juli
+ 12 juli
+ 30 augustus
+ 21 september

LOCATIE 

De sessies gaan door op een prachtige en inspirerende plek in Wijnegem, goed bereikbaar vanaf de snelweg. De Kanaal site is van de hand van Axel Vervoordt en heeft verschillende artistieke plekjes die je tijdens de opleiding een positieve mindset zullen geven.

PRIJS

De kostprijs voor de masterclass bedraagt 2600 euro. Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 30% van deze sessie financieel te worden gesteund. Hierdoor betaal je slechts nog 1820 euro. Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Materialen, voortreffelijke catering én een gesigneerd boek « Als je niets verandert, verandert er niets » inbegrepen.
We garanderen een kleine groep van deelnemers opdat diepgang en uitwisseling mogelijk zijn.

Indien je meer info wilt om te beslissen of deze masterclass iets voor jou is, aarzel niet om ons te contacteren.

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulering is kosteloos tot en met 15 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Vanaf 14 kalenderdagen voor aanvang bent u 25% van de inschrijvingsfee verschuldigd.

SPECIALISATIEOPLEIDING TOT VEERKRACHT COACH

Steeds meer mensen vallen uit door overmatige stress of belanden in een burn-out. Veerkracht-coaching wordt wetenschappelijk erkend als een effectieve aanpak ter preventie en behandeling van (werk)stress. In haar boek Mentaal Kapitaal houdt Elke Geraerts dan ook een pleidooi voor het versterken van veerkracht als tegengif tegen stress en burn-out. Dit pleidooi – gebaseerd op de beginselen van de Positieve Psychologie – vormt de rode draad doorheen deze specialisatieopleiding.

Deze 4-daagse summeracademy is gericht op professionals die het coachen willen inzetten als een krachtig instrument om het mentaal kapitaal van mensen en organisaties te versterken.

Je verdiept je in de kenmerken en oorzaken van stress, om van daaruit methodieken aan te leren waarmee je mensen kan coachen richting een veerkrachtiger leven. Je leert tegenslag om te zetten in positieve energie en je ontdekt hoe je je cliënten kan aanzetten tot duurzame gedragsverandering en balans. Zo geef je hen niet alleen meer veerkracht, maar ook meer slagkracht.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING?

 • Wil jij de veerkracht van mensen versterken? Geloof jij dat wendbaarheid en flexibiliteit onmiskenbare troeven zijn in de wereld van vandaag? Voel jij je aangesproken door het gedachtengoed van het boek Mentaal kapitaal van Elke Geraerts?
 • Wil je als zelfstandig coach aan de slag? Of vervul je een coachende rol binnen de organisatie waar je voor werkt? (bv. als leidinggevende/HR professional/preventieadviseur/ vertrouwenspersoon/trainer)
 • Ben je op zoek naar een vorming die sterk evidence based en tegelijk hands on is?

Dan is deze opleiding iets voor jou!

Professionals die reeds over coachcompetenties beschikken kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor deze opleiding. Kandidaten die nog niet over de basiscompetenties beschikken verwijzen we graag naar onze Basis-coachopleiding.

MET DE BIJ ONS BEHAALDE CERTIFICATIE ALS VEERKRACHTCOACH:

+ Ben je in staat om wetenschappelijk onderbouwde inzichten rond stress en burn-out te vertalen naar een op veerkracht gerichte coachaanpak

+ Kan je je coachvaardigheden inzetten in je rol als leidinggevende/HR professional/ preventieadviseur/vertrouwenspersoon binnen je organisatie

+ Kan je organisaties en individuen coachen naar effectief en veerkrachtig gedrag

+ Ben je in staat om onderbouwd mee te werken aan het werkdrukbeleid in je organisatie

+ Kan je zelfstandig en professioneel functioneren als coach (in je eigen praktijk)

+ Kan je reflecteren op je eigen handelen als coach

+ Word je automatisch lid van de Vereniging voor Erkende Stress en Burn-out coaches (VESB), aangezien deze opleiding door VESB is geaccrediteerd.

TOELATINGSVOORWAARDEN

+ Je hebt een bachelor- of masterdiploma of een gelijkgesteld cognitief niveau

+ Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring

+ Je beschikt over de basisvaardigheden van coaching via onze Basis-coachopleiding (of een gelijkwaardige opleiding bij een ander kwalitatief opleidingscentrum)

+ Je hebt voldoende mogelijkheden en tijd om de geleerde competenties in een reële context te oefenen.

+ Je onderbouwt je ervaring en motivatie in een intakegesprek met de lesgevers. Dit intakegsprek dient om het beginniveau van de deelnemers in te schatten en zo een evenwichtige groepssamenstelling te garanderen.

ONZE AANPAK

De opleiding volgt heldere doelstellingen en is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum. Ze biedt een degelijk methodisch kader en is opgevat als ervaringsgerichte training, waarin je vanaf dag 1 je coachvaardigheden oefent in een kleine groep en met reële vragen. De kracht van het groepsproces en het collegiaal leren zijn van onschatbare waarde voor een professionele ontwikkeling waarin menselijk kapitaal centraal staat. We geloven dus niet in klaslokalen volgepakt met deelnemers, maar kiezen bewust voor kleine groepen waarin veiligheid en vertrouwen centraal staan.

Afhankelijk van de groepsgrootte zijn er tijdens de meeste lesdagen 2 trainers aanwezig voor persoonlijke begeleiding: net die extra touch die deze opleiding uniek maakt.

We bieden de optie om deze opleiding hybride te volgen, zodat de pandemie of vakantieplannen je professionele ontwikkeling niet kunnen dwarsbomen.

De coachcompetenties worden aan het einde van de opleiding getoetst via een assessment. Bij elke sessie zijn er aanvullende opdrachten. Je krijgt regelmatig feedback van de trainers over je coachvaardigheden. Van de deelnemers verwachten we dat ze zelf leergroepen organiseren waarin intervisie en oefensessies uitgebreid aan bod kunnen komen. Zo worden de verworven skills geconsolideerd en verdiept.

Naast de lesdagen, de opdrachten en de leergroepen verwacht de Better Minds Academy dat je investeert in zelfstudie.

HET PROGRAMMA

Het volledige traject telt 4 lesdagen.

Dag 1: We leggen de basis en verdiepen reeds in de wetenschap rond veerkracht en stress

 • We gaan aan de slag met de opleidingscompetenties en jouw persoonlijke leertraject
 • Opfrissing van het basiscoachmodel
 • We belichten de term ‘veerkracht’ vanuit de positieve psychologie
 • We behandelen de wetenschap rond stress en burn-out (wetenschappelijke kaders, actuele cijfers, signalen en symptomen, preventie en behandeling)
 • Het Huis van werkvermogen wordt voorgesteld als coachkader

Dag 2: Coachen op gezondheidsniveau

 • Mindset en Voeding: hoe ingesleten gewoontes veranderen?
 • Mindset en Bewegen: bron van levensenergie
 • Mindset en Slaap
 • De kracht van leef -en werkgewoonten en rituelen

Dag 3: Coachen op competentie- en waardenniveau

 • Competenties versus energiegevers en energienemers
 • Waarden als directe hefboom tot transformatie
 • Analyse van stressoren en hulpbronnen
 • Sociale steun

Dag 4: Coachen op elementen binnen de werkcontext

 • De arbeidscontext en psychosociale risico’s
 • De arbeidssfeer en (verstoorde) relaties en communicatie
 • Re-integratie binnen of buiten de organisatie
 • Risico’s en voordelen van het nieuwe werken; zelforganiserende teams, flexibiliteit, met goesting naar het werk, werkplek- en tijdsonafhankelijk werken, focus op kwaliteitsmanagement, verloning, jobcrafting…
 • Meest up to date inzichten rond de hybride werkcultuur (vanuit het nieuwe baanbrekende boek van Elke Geraerts ‘De mentale reset’)

Optioneel kan je je na deze Veerkrachtopleiding verder specialiseren als Kinder- en jongerencoach, Loopbaancoach of Organisatiecoach. Je bouwt als het ware verder aan een gedegen loopbaan als Professioneel Coach. Daarnaast bieden wij onze alumni inspirerende navormingen en intervisiemomenten aan.

JOUW ONTWIKKELING IS ONZE ZORG

Jouw professionele vorming vindt plaats op verschillende niveau’s.

Leergroepen

Het programma omvat 4 lesdagen, telkens van 9.30 tot 16.30 uur. Elke lesdag brengt huiswerk en de nodige zelfstudie met zich mee. Omdat deze zomereditie een verkorte versie is, zetten we hier extra op in en stellen documentatie en microlearnings ter beschikking.

Leergroepen

Naast de reguliere lesdagen verwachten we van deelnemers dat ze zich onderling organiseren in leerbijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten reflecteer je samen met anderen op het leerproces en op jouw functioneren als coach. Je deelt ervaringen, oefent je competenties, observeert en geeft feedback. Op die manier verdiep en consolideer je je ontwikkeling.

Opdrachten en evaluatie

Naast de lesdagen en leergroepen verwachten we dat je zelfstandig gaat oefenen. De praktijkopdracht bestaat uit het voeren van drie reële coachgesprekken met een cliënt, die je opneemt op video. Van elk van deze gesprekken maak je ook een reflectieverslag, waarin je reflecteert over je eigen handelen.

Daarnaast voer je een persoonlijk gesprek met één van jouw trainers. Samen ga je bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kan gebruiken. Leidraad voor het gesprek zijn je logboek (zie onder), onze observaties tijdens de trainingsdagen, de video-opnames van de coachgesprekken en jouw reflectieverslagen hierover. De eindevaluatie gebeurt aan de hand de vooropgestelde competentielijst.

Logboek en POP en portfolio

Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Je stippelt je ontwikkeling uit via een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Alle informatie bundel je in een portfolio.

JOUW TRAINERS VAN DIENST

Els Schepens en Johnny Weustenraed zijn de vaste trainers van dienst.

Lees hier hoe anderen Johnny & Els ervaren.

DATA

 • 11 & 12 juli 2022
 • 29 & 30 augustus 2022

De contacturen lopen van 9.30 tot 16.30 uur.

WAAR?

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Wijnegem, goed bereikbaar vanaf de snelweg. Er is gratis parking voor de deur. De Kanaal Site is van de hand van Axel Vervoordt en heeft verschillende artisitieke plekjes die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven.

VESB – Vereniging van Erkende Stress en Burn-out coaches

Onze opleiding voldoet aan de door Vereniging van Erkende Stress en Burn-out coaches opgelegde criteria. Na certificering door Better Minds at Work kan je automatisch aansluiten bij de Vereniging van Erkende Stress en Burn-out coaches.

INTERNATIONALE CERTIFICERING ICF

Bij de opbouw van de opleiding Better Minds at Work Coach werd er rekening gehouden met de 8 kerncompetenties die door de Internationale Coach Federatie zijn gedefinieerd. De opleiding is daarom een goede opstap om je als coach verder te laten certifiëren door de ICF. Meer info vind je op: https://www.coachfederation.be/nl en https://coachfederation.org/

PRIJS

De prijs voor deze 4-daagse opleiding bedraagt €1.950. Maak gebruik van de KMO portefeuille om financieel te worden gesteund (tot max. 30% van het inschrijvingsgeld). Ons erkenningsnummer is DV.O216260. Hierdoor betaal je 1.365 euro.
Dit bedrag is inclusief alle documentatie en catering.
Combineer je deze specialisatieopleiding met onze andere coachopleidingen? Dan ontvang je 10% korting op het tarief van de specialisatie (geldig op Basisopleiding, Loopbaan Coachopleiding, Veerkracht Coachopleiding & Kinder- en Jongeren Veerkrachtcoachopleiding)
Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

MEER INFO EN VOORWAARDEN

Neem contact op met Els Schepens voor gedetailleerde info en voorwaarden. Bij inschrijving laat je op deze pagina je gegevens al achter.

Contact via telefoon: +324 78 58 01 84 of e-mail: [email protected]

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulatie is kosteloos tot en met 15 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Bij annulatie vanaf 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 25% van de inschrijvingsfee in rekening gebracht.

De helft van mijn bestaan heb ik besteed aan het begeleiden van mensen bij hun zoektocht in hun leven. Een zoektocht naar voldoening, zingeving en geluk. ‘Als je niets verandert, verandert er niets’ is dan ook het resultaat van twintig jaar ervaring in het begeleiden van mensen op hun levenspad. In combinatie met theoretische modellen en wetenschappelijk onderzoek vertaalde ik mijn verhaal over zelfleiderschap in vier transformaties, aldus Erik Franck.

Zelfleiderschap gaat over het nemen van verantwoordelijkheid om het leven in handen te nemen. Je hebt namelijk op elk moment en op elke plaats een keuze: je kiest zelf welk gedrag je stelt. Als mens hebben we immers de mogelijkheid om geconditioneerde responsen te overstijgen middels reflectie en wat we denken en hoe we met de dingen omgaan doelbewust te beïnvloeden. Anders dan dieren die veel meer vanuit hun instinct reageren.

Benieuwd naar wat zelfleiderschap is en hoe ook jij dit kan gebruiken in je (professionele) leven, team of organisatie? Tijdens deze avond belichten we het concept zelfleiderschap met verschillende sprekers én vanuit verschillende invalshoeken. Naast de auteur Erik Franck zullen ook Prof. Dr. Guy Hubens (Decaan van de Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen, Uantwerpen), Mevr. Inge Vervotte (Voorzitter dagelijks bestuur VZW Emmaus), Mevr. Tatyana Beloy (onderneemster en actrice), en dr. Elke Geraerts (CEO van Better Minds at Work) hun visie op zelfleiderschap toelichten in hun dagelijkse bezigheden en organisatie.

HET BOEK EN DE AUTEUR

ALS JE NIETS VERANDERT, VERANDERT ER NIETS
Een gids om je leven zelf te sturen

Zelfkennis, zelfbewustzijn, zelfcontrole en zelfcompassie. Dat zijn de vier tools die gedragstherapeut Erik Franck aanreikt in zijn hands-on boek ‘Als je niets verandert, verandert er niets’. Een rechttoe-rechtaan titel die perfect omschrijft waar Erik voor staat. Geen vage praatjes, maar concrete tips en onderbouwde theorieën die jou motiveren om het leven bij de ballen te grijpen. Het uiteindelijke doel? Zelfleiderschap. Want wanneer je ervoor kiest om je innerlijke kompas te volgen, kom je hoe dan ook op je eigen pad terecht. ‘Als je niets verandert, verandert er niets’ is een kraakheldere gids voor het leven, met eenvoudige adviezen die jij hier en nu kan toepassen om je doelen op lange termijn te bereiken. 

 

 

Auteur

Erik Franck is psycholoog, gedragstherapeut (UGent) en supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. Hij is deeltijds Professor aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen waar hij peoplemanagement doceert aan artsen en verpleegkundigen. Sinds 2003 werkt hij als klinisch psycholoog, met specialisaties in burn-out en slaapproblemen. Vanuit Better Minds at Work geeft hij coaching en lezingen in organisaties in binnen- en buitenland rond thema’s als professioneel welbevinden, burn-out, kwaliteit van slaap, veerkrachtige communicatie en (coachend) leiderschap.

WANNEER

Deze boekvoorstelling vindt plaats op woensdag 4 mei 2022. Om 19 uur gaan de deuren open voor een kleine receptie, we starten het inhoudelijke programma om 19u30. Rond 21u15 ronden we af en wordt er een netwerkmoment voorzien.

LOCATIE 

Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1 te Wilrijk
Aula Fernand Nedée

Makkelijk met de auto te bereiken, afrit UZA. Gratis parkeren op P3.

PRIJS

De kostprijs bedraagt €50, exclusief 21% BTW. Dit bedrag is inclusief het boek Als je niet verandert, verandert er niets van Erik Franck.

De winst wordt geschonken aan Oekraïne 12 12.

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulering is kosteloos tot en met 15 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Vanaf 14 kalenderdagen voor aanvang bent u 25% van de inschrijvingsfee verschuldigd.

De Better Minds Academy lanceert verdiepende trainingen voor coaches en HR professionals waarin we aan de slag gaan met allerlei coachmodellen, methodieken en inzichten om nog meer een coachprofessional te worden: een upgrade van kennis en skills. Deze masterclasses worden steeds door experten en senior professionals gegeven. Tegelijkertijd brengen deelnemers ook hun eigen expertise in om zo te komen tot collectieve kennis en kunde.

Realiseer je talenten en til jezelf naar een hoger niveau van functioneren. Zo verhoog je resultaten en voldoening.

INHOUD

Ieder mens is anders. Daarom toont ieder mens op een andere manier emoties. Klachten als burn-out en stress kunnen daarom verschillende soorten emotionele buien veroorzaken bij werknemers. Vele veranderingen op de werkvloer kunnen namelijk niet alleen tot lichamelijke uitputting leiden maar vooral ook tot volledige mentale en emotionele uitputting.

Emoties bepalen hoe mensen zich voelen en hoe ze samenwerken. Daarom is het goed om er niet van weg te lopen of snel aan voorbij te gaan, zeker niet in deze snel veranderende wereld.

We bieden een masterclass parcour aan waarin we telkens gedurende 2 dagen inzoomen op een basisemoties. Want hoe kunnen we nu als coach, leidinggevende of HR-medewerker best omgaan met rouw en verlies, angst, boosheid of agressie en vreugde op de werkvloer? Tijdens dit Masterclass parcour reiken we tools en methodieken aan om met emoties om te gaan.

COACHEN ROND VERLIES EN VERBONDENHEID

Ook op de werkvloer is er veel verdriet, soms zichtbaar, soms niet. De vele veranderingen, een collega die op pensioen gaat, een misgelopen promotie, onterechte feedback, een conflict. Ook gebeurtenissen uit het privé leven kunnen zorgen voor verdriet op de werkvloer. Een overlijden, ongewenst kinderloos, een ernstige ziekte, een scheiding, financiële problemen en noem maar op. Het uitzetten van deze privé-verdriet-knop is immers niet zo eenvoudig. Rouwen is dan helpend om het verleden te kunnen accepteren om vervolgens voluit weer verder te kunnen gaan. Mensen die niet verdrietig kunnen of mogen zijn op  de werkvloer, bouwen wrok op die zich op andere momenten uit.

DETAILS

Ben jij op zoek naar tools om cliënten of medewerkers die kampen met zichtbaar of soms onzichtbaar verdriet makkelijker tot gedragsverandering te krijgen?  Schrijf je dan in  en ontdek hoe deze MASTERCLASS VERLIES en VERBONDENHEID je hiermee kan helpen.

In deze masterclass wordt je bewust dat verdriet gaat over het loslaten van iets waar men sterk mee verbonden was. Dat verdriet dus gaat over hechting. Hoe sterker de hechting hoe moeilijker het loslaten en intenser het verdriet.

 • Je leert stil te staan bij deze primaire emoties, de coachee of medewerker zijn verdriet te laten omarmen en vrijheid te ervaren.
 • Je leert om samen met je cliënt of medewerker het verdriet bij de oorzaak aan te pakken en hoe je cliënt anders kan omgaan met zijn verdriet.
 • We leren je hoe je via gesprekken en/of oefeningen op zoek kan gaan naar wat de cliënt of medewerker nodig heeft om steviger in zijn schoenen te staan en je leert gedachtepatronen onder de loep te nemen.
 • We staan stil hoe jij je cliënt of medewerker zich terug kan openstellen in allerlei sociale situaties en geen schrik meer hoeft te hebben voor afkeuring of kritiek van anderen.

DOOR WIE

Johnny Weustenraed is Psychotherapeut in de Interactionele Vorming en Professionele Coach. Hij begeleidt al jaren cliënten met allerlei emotionele vraagstukken. Ook begeleidt hij managers en leidinggevende, in diverse organisatie, hoe hij emoties in het team als een bron van informatie en kracht kunnen aanschouwen. Hij is jaren actie geweest binnen de expertisecel ACHT (Agressie en Conflict Hantering) en geeft les aan de University College Leuven-Limburg. Hij ondersteunt binnen de groep Orthopedagogische zowel studenten als professionals in studiepakket Jeugdcriminolgie en Psychpathologie. Zijn aanpak is praktisch, efficiënt, spontaan en doelgericht, met concrete feedback en de nodige humor.

WANNEER

Deze masterclass vinden plaats op 11 en 18 maart 2022, telkens van 9u30-16u30.

De andere masterclass rond ‘Coachen op Angst & Verlangen’ vinden plaats op: 7 & 21 oktober. Meer informatie kan je hier vinden.

LOCATIE 

De sessies gaan door op een prachtige en inspirerende plek in Wijnegem, goed bereikbaar vanaf de snelweg. De Kanaal site is van de hand van Axel Vervoordt en heeft verschillende artistieke plekjes die je tijdens de opleiding een positieve mindset zullen geven.

We voorzien alles zodat de masterclass Corona-proof kan doorgaan.

VOOR WIE

Deze masterclass is ontwikkeld voor zowel professionele coachen, leidinggevende als HR professional.

Voertaal is Nederlands.

Indien je meer info wilt om te beslissen of deze masterclasses iets voor jou zijn, aarzel niet om ons te contacteren.

PRIJS

De kostprijs voor de masterclass bedraagt €825. We garanderen een kleine groep van deelnemers opdat diepgang en uitwisseling mogelijk zijn.

Materialen en voortreffelijke catering inbegrepen. Parking voor de deur.

Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 30% van deze sessie financieel te worden gesteund.

Op woensdag 15 juni organiseert de Better Minds Academy een online infosessie over haar opleidingen tot Better Minds Coach, Loopbaancoach, Veerkracht (stress en burn-out) coachOrganisatie Coach en Kinder & Jongeren Veerkracht Coach.

Tijdens deze online gratis proeverij kom je meer te weten over de inhoud van onze opleidingen, over het beroep als (loopbaan)coach en kan je ervaren hoe je op een bevlogen manier mensen kan aanzetten tot gedragsverandering.

De cursisten zijn een mix van mensen uit verschillende contexten, met als gemeenschappelijke noemer: bevlogenheid.

Opleiding tot Better Minds Coach (basisopleiding)

De Better Minds Coach opleiding is een 6-daagse basisopleiding voor professionals die het coachen willen inzetten als een krachtig instrument om het mentaal kapitaal van mensen en organisaties te versterken.

Je wil in je eigen coachpraktijk of in je organisatie (in de hoedanigheid van leidinggevende / HR professional / preventieadviseur / vertrouwenspersoon) werken aan een coachend klimaat dat bevlogenheid, dynamiek en enthousiasme bevordert bij cliënten en medewerkers. In verschillende sectoren behoren begeleiding en coaching immers tot de kerntaken van het beroep.

Deze basisopleiding biedt een gedreven training in de basiscompetenties van een professioneel coach: effectieve communicatie vanuit een evenwichtige relatie, richting geven aan en faciliteren van het coachproces, grondhouding, persoonlijk ontwikkelingsplan, ethiek en gedragscode, zelfreflectie, analyse van de coachvraag, proceshantering, actieplanning, inzetten van hulpbronnen,… De bouwstenen voor deze basiscompetenties worden trapsgewijs aangereikt en geoefend.

Je krijgt als het ware een onderdompeling in de coach basisvaardigheden om je van hieruit te specialiseren als professioneel coach. Onze Better Minds Academy biedt 4 specialisaties: 1) veerkrachtcoach (stress & burn-out), 2) kinder & jongeren veerkracht coach 3) loopbaancoach en 4) organisatiecoach.

Opleiding tot Professioneel veerkracht (stress en burn-out) Coach

In deze veerkrachtcoachopleiding specialiseren deelnemers zich in veerkracht- en stress & burn-out coaching. Bij Better Minds at Work zien wij veerkracht als het antwoord en tegengif op stress en burn-out.

De rode draad doorheen deze opleiding is gebaseerd op de positieve psychologie. Bovendien nemen we inzichten uit gezondheidspreventie en curatie, het nieuwe werken, wettelijke kaders en procedures mee, telkens vertaald naar een evidence-based coachingsaanpak.

Zodoende kunnen veerkrachtcoaches werken aan een coachend klimaat dat bevlogenheid, positieve dynamiek en enthousiasme bevordert. Ze coachen zowel individuen als organisaties naar effectief en veerkrachtig denken en handelen.

De inhoud en de aanpak van de opleiding wordt steeds geactualiseerd en vernieuwd, en bouwt inhoudelijk sterk voort op kennisontwikkeling en terreinervaring van de jongste jaren van het Better Minds at Work Team in tal van sectoren.

Opleiding tot Professioneel Loopbaanprofessional

Stellen dat ons werkklimaat aan grote veranderingen onderhevig is, is als het intrappen van een open deur. In deze tijden van disruptie wordt van mensen en organisaties een ongezien aanpassingsvermogen verwacht. Hoe kan je er als loopbaanprofessional voor zorgen dat mensen blijvend kunnen schitteren en voldoende uitdaging houden in hun job? Dat ze klaar zijn voor de werkplek van de toekomst, waar ze graag werken én resultaten behaald worden? Het antwoord op deze uitdagingen ligt bij individuele loopbaangesprekken, dé manier om extra draagvlak te ontwikkelen.

Om hier een kwalitatief antwoord op te bieden, organiseert Better Minds at Work een specialisatieopleiding voor loopbaanprofessionals die mensen begeleiden naar werkbaar, weerbaar en wendbaar werk. Wil jij jouw deskundigheid hierin versterken, schrijf je dan in voor deze opleiding.

De focus van deze opleiding ligt op de positieve psychologie en meer bepaald het oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht coachen. Vanuit hun praktijkervaring reiken de trainers verschillende loopbaanthema’s aan en prikkelen ze je met interactieve oefeningen rond zelfanalyse, zelfsturing, identiteit en zingeving.

Ben jij coach, HR professional of reeds professioneel bezig met mensen te begeleiden in het maken van loopbaankeuzes? Wil je hierin verder groeien? Laat je dan inspireren tijdens deze proeverij. Het is een ideale gelegenheid om kennis te maken met het programma, de methodiek en de trainer(s).

Opleiding tot Organisatie Coach

Deze opleiding (11 dagen) tot Organisatiecoach maakt je wegwijs in het begeleiden van veranderingen in organisaties. Ze bestaat uit 4 masterclasses van telkens 2 dagen, waarin organisatie- en coachexperts jullie onderdompelen in the art of coaching in organisaties. Doorheen dit traject van masterclasses word je als deelnemer sterk bekrachtigd in je leerproces door een leermanager. De masterclasses worden aangevuld door 2 intervisiedagen waar professioneel leren aan de hand van casuïstiek centraal staat.

Als Organisatiecoach bouw je samen met het cliëntsysteem een begeleidingstraject uit: vraaggestuurd en op maat van de organisatie. Als organisatiecoach heb je oog voor het menselijk aspect van verandering, coach je het proces en houd je de focus op communicatie, verbinding, samenwerking, motivatie en groei. Je weet de harde kant (business perspectief) en zachte kant (cultuur, mensen) te verbinden en leert je vinger te leggen op de zere plek in complexe vraagstukken, zowel op individueel-, team- en organisatieniveau. Je leert coachen tot op het niveau van de organisatie-identiteit.

Deze opleiding wordt gegeven door experten in het vak: Seth Maenen, Eric Geboers & Jef Cumps.

Opleiding tot Kinder & Jongeren Veerkracht Coach

Op uitdagingen en tegenslagen staat geen leeftijd: ook kinderen en tieners krijgen ermee te maken. Toch valt het van jongs af aan op dat het ene kind beter tegen een stootje kan dan het andere. De vraag is nu: wat maakt dat het ene kind – wanneer het hobbels tegenkomt op de weg – opgeeft, terwijl een leeftijdsgenoot net dan nog een extra tandje bijsteekt? Het antwoord is: de mate van VEERKRACHT!

Gelukkig is veerkracht een talent dat kan ontwikkeld worden, en daar kan jij als veerkrachtcoach in belangrijke mate aan bijdragen. Via gesprekken en diverse spelvormen leer je een kind technieken aan die het weerbaarder maakt en het vertrouwen geeft voor de toekomst.

Vanuit die positieve missie organiseert Better Minds at Work een opleiding tot kinder-en jongeren veerkracht coach. Voel jij je aangesproken door deze missie en wil je mee bouwen aan een sterke generatie? Aarzel dan niet langer en schrijf je in voor deze boeiende opleiding!

PROGRAMMA

19.30: online infosessie

21.00: afsluiter

Inschrijven kan onderaan deze pagina (graag bij opmerkingen aangeven in welke opleiding je interesse hebt).

ANNULATIEVOORWAARDEN

Dit event is gratis. Indien u door onvoorziene omstandigheden verhinderd zou zijn, gelieve dit dan uiterlijk 48 uren vooraf te melden.

2020 en 2021 vertegenwoordigden een van de grootste veerkrachtexperimenten in ons leven. Wat als we deze crisis omarmen als een kans voor echte transformatieWat als we onze gewoontes resetten, zodat we uitdagingen sterker kunnen aangaan dan ooit tevoren? Wat als we dit momentum nemen als een voorsprong voor onszelf, onze teams en onze organisaties?

Met deze masterclasses willen we jou ondersteunen bij het optimaliseren van de nieuwe manier van werken. We inspireren om gezondere gewoontes van werk en leven aan te nemen, we nemen een diepe duik in wat hybride werken & leven echt is en kan zijn.

Het nieuwe boek van CEO Elke Geraerts, De Mentale Resetals rode draad doorheen dit programma bereidt je voor op een geweldige post-pandemische reset. Verwacht een reeks toegankelijke sessies, gecombineerd met podcasts en inspirerende microlearnings die een duurzame impact zullen hebben op het nieuwe leven, waardoor je tegelijkertijd meer productiviteit en veerkracht krijgt.

Belangrijk: wil je nog aansluiten bij deze masterclass? geen probleem! We bezorgen je na inschrijving alle opnames, inclusief bonusmateriaal. Stuur hiervoor een mail naar [email protected]

Boek Het Mentale Reset

 

Aan het begin van het programma ontvang je het Nederlandstalige boek De Mentale Reset. Het geeft jou een overzicht van alle inzichten die tijdens het programma worden gedeeld. Het perfecte naslagwerk om ons hele programma samen te vatten!

 

 

 

PROGRAMMA

Deze interactieve masterclasses worden gebroadcast via Zoom. Hier kan je een overzicht vinden:
1 februari – 10.00 tot 11.30 uur (afgelopen – bij latere inschrijving ontvang je de replay)
15 februari – 10.00 tot 11.30 uur (afgelopen – bij latere inschrijving ontvang je de replay)
23 februari – 10.00 tot 11.30 uur (afgelopen – bij latere inschrijving ontvang je de replay)
14 maart – 10.00 tot 11.30 uur (afgelopen – bij latere inschrijving ontvang je de replay)
23 maart – 10.00 tot 11.30 uur

Walk Your Talk podcast: De meeste mensen deugen – Waarom vertrouwen van vitaal belang is in een hybride context. 

Kan je een sessie niet bijwonen? Geen probleem, we sturen je nadien een unieke link zodat jij de sessie kan herbekijken.

Details:

KICK-OFF – De Mentale Reset – Dr. Elke Geraerts
1 februari, 10 uur

In deze kick-off sessie inspireren we je met inzichten die je nodig hebt om je voor te bereiden op een post-pandemisch tijdperk. We laten je zien hoe hybride werken én leven je tegelijkertijd meer productiviteit, energie en innerlijke rust kunnen geven. We nemen de tijd om met je te reflecteren over hoe deze hybride context de veerkracht van jezelf, je teams en je bedrijf versterkt. Bovendien delen we onze ideeën over wat je precies kunt doen om (zelf)leiderschap te bevorderen, verbinding binnen je team te bevorderen, te focussen op wat er echt toe doet én de juiste toekomstbestendige snaren te raken.

 

Workshop Rework: Hybride werken – Anneleen De Lille
15 februari, 10 uur

Wie de overgang naar het hybride werken succesvol wil maken, ondervindt heel wat uitdagingen. Naast de belangen van je organisatie heb je ook je individuele behoeften. Er is geen one-size-fits-all plan. De aard van de job en de mensen die de job moeten uitvoeren zijn van groot belang in het uitrollen van een succesvol hybride plan. Het ontwerpen van een optimale hybride werkregeling die naadloos aansluit op je privéleven vraagt diepgaande reflectie, open communicatie, duidelijke verwachtingen, heldere afspraken (thuis en op het werk) en psychologische veiligheid.

In deze webinar krijg je inzicht in de cruciale drijfveren van productiviteit: energie, focus, coördinatie en samenwerking

 

Wat neem je mee:

 • Een diepe reflectie over waar je je tijd en aandacht wil aan besteden om zoveel mogelijk (werk)geluk teervaren;
 • Inzicht in de cruciale drijfveren van productiviteit: energie, focus, coördinatie en samenwerking en wat dit concreet kan betekenen voor jou;
 • Je leert communiceren over wat voor jou werkt en hoe je grenzen aan te geven;
 • Je maakt een plan om concentratiemomenten te beschermen en toch alles gecoördineerd en georganiseerd te krijgen.

Workshop Refocus: Focus @ work – Miet Leijssen
23 februari, 10 uur

Wanneer we vanuit huis werken, gaan we er vaak van uit dat we ons kantoorleven gewoon kunnen copy-pastennaar ons thuisleven. Maar zo eenvoudig is het niet. Ons brein geraakt overbelast en we hebben downtime nodig. Hoe geef je je brein een pauze wanneer werkdagen vol zitten met online vergaderingen?

Tijdens deze sessie inspireren we je om je brein mentaal en fysiek in beweging te brengen. Je leert technieken om meer focus te creëren en zo succesvoller te zijn in je werk.

Wat neem je mee:

 • Inzichten die je meteen stappen geven naar meer focus in je werk
 • Praktische focustips & tools om dingen gedaan te krijgen in je dagelijkse werk en privéleven
 • Inzichten in hoe je je brein kan bewegen om jezelf mentaal gezond en scherp te houden
 • Flexibel, gecontroleerd en gericht werken onder druk of veranderingen
 • Wissel de chaos en stress van multitasking in voor 1 taak met volledige focus
 • Een juist gebruik van (digitale) communicatiekanalen
 • Een concreet plan om je focus, productiviteit en energie een boost te geven!

 

Podcast Retrust: De meeste mensen deugen – Waarom vertrouwen van vitaal belang is in een hybride context 
1 maart

Je hebt geen vertrouwen, je moet het verdienen. Dat is niet alleen een oude volkswijsheid, het is ook de conclusie van neurowetenschappelijk onderzoek naar vertrouwen. In deze podcast zie je hoe vertrouwen heel sterk verbonden is met ons beloningssysteem, hoe het groeit, krimpt en ervoor kan zorgen dat je bergen verzet. Zeker in een hybride context waarinvertrouwen centraal staat.

In deze zeer ervaringsgerichte podcast stel je jezelf in vraag. In hoeverre ben je authentiek? In hoeverre investeer je in je relatiemet jezelf, leid je je collega’s naar nauwere samenwerking en meer oprechte solidariteit? En vooral: wat kun je doen om dit te optimaliseren?

Wat neem je mee:

 • Een inzicht in het « vertrouwen » mechanisme
 • Ontdekken van de impact en het effect van « vertrouwen » op jezelf en je omgeving
 • Inzicht  in de belemmerende en bevorderende factoren van vertrouwen
 • Actief aan de slag met je eigen cases

Workshop Reconnect: Better Safe than Sorry – Erik Franck
14 maart, 10 uur

Teams presteren beter dan slimme en gemotiveerde medewerkers alleen. En net daarom vormen ze de motor voor het duurzame concurrentievoordeel. Maar het is niet zo evident om de performantie van teams in een organisatie te verbeteren.

Meer en meer erkennen we vandaag de waarde van het psychologisch kapitaal in teams, of meer bepaald een klimaat van psychologische veiligheid in een team. Psychologische veiligheid betekent dat teamleden zich durven uitspreken, mogen falen, fouten mogen toegeven en dat er ruimte is voor vragen, transparante feedback en kwetsbaarheid. Hierdoor ontstaat meer eigenaarschap, ruimte voor veelbelovende ideeën en nemen innovatiekracht en creativiteit toe. En juist dat is belangrijk in deze snel veranderende en complexe wereld, zoals die waarmee we vandaag worden geconfronteerd.

In deze sessie inspireren we op een interactieve manier met de bouwstenen van een psychologisch veilige organisatie en team, de voordelen voor zowel medewerker als organisatie en delen we tips en tricks om te werken aan de psychologische veiligheid in je team.

 

Workshop Recuperate: Take a Break to Accelerate – Aisha Cortoos
Woe 23 maart, 10 uur

Er wordt meer en meer aandacht besteed aan het belang van pauzes tijdens en na het werk. We weten dat onze prestatie op lange termijn afhankelijk is van de afwisseling tussen activatie en herstel.

Naar aanleiding van de pandemie en het thuiswerken, ervaren steeds meer mensen moeite met het balanceren van deze twee condities. De afgrenzing tussen werk en privé leven is vager geworden en moeilijker te onderscheiden. Mensen ervaren steeds meer vermoeidheid, stress en slaapklachten.

Tijdens deze webinar zoomen we in op de wetenschappelijke basis van prestatie en vermoeidheid. We verbinden deze kennis met de huidige symptomen en moeilijkheden omtrent het thuiswerken. Tenslotte geven we makkelijk toepasbare tips mee om een gezonde balans te bewaren tussen activatie en relaxatie, alsook enkele richtlijnen omtrent het toekomstig hybride werken.

PRIJS

Prijs voor de hele serie is €650. Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Goed nieuws! 5 halen = 4 betalen.

Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 30% van deze sessie financieel te worden gesteund. Noteer bij opmerkingen of je hiervan gebruik wil maken.

Kan je een sessie niet bijwonen? Geen probleem, we sturen je nadien een unieke link zodat jij de sessie kan herbekijken.

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulering is kosteloos tot en met 15 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Vanaf 14 kalenderdagen voor aanvang bent u 25% van de inschrijvingsfee verschuldigd.

In onze snelveranderende wereld zijn levenslang leren en zelfontplooiing niet langer een overbodige luxe. Coachen als leerinstrument wint dan ook in toenemende mate terrein: het is een wetenschappelijk onderbouwde en beproefde manier om mensen op interactieve wijze te begeleiden naar meer zelfbewustzijn en groei.

Deze 6-daagse Basisopleiding richt zich naar professionals die het coachen willen inzetten als een krachtig instrument om het mentaal kapitaal van mensen en organisaties te versterken.

Coaching is en blijft mensenwerk. Het succes van een coachtraject is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de coach: zijn/haar attitude, kennis, vaardigheden en focus zijn bepalend voor het uiteindelijke groeiproces van de coachee. Het spreekt dan ook voor zich dat professionele coaching een grondige opleiding vereist. Deze basisopleiding wil daarin een fundamentele eerste stap zijn: een gedreven en praktijkgerichte training in de basiscompetenties van een professioneel coach.

In deze opleiding leg je de basis om je naderhand verder te specialiseren. Binnen de Better Minds Academy kan je doorstromen naar één van de vier volgende specialisatie-domeinen:

1) Veerkrachtcoach (stress & burn-out)

2) Kinder & jongeren Veerkrachtcoach

3) Loopbaancoach

4) Organisatiecoach

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING?

 • Voel jij je geroepen om mensen in hun kracht te zetten? Droom je ervan hen uit hun comfortzone te halen en hen te stimuleren tot groei?
 • Wil je als zelfstandig coach aan de slag? Of vervul je een coachende rol binnen de organisatie waar je voor werkt? (bv. als leidinggevende/HR professional/preventieadviseur/vertrouwenspersoon/trainer)
 • Ben je op zoek naar een vorming die sterk evidence based en tegelijk hands on is?

Dan is deze basisopleiding iets voor jou!

TOELATINGSVOORWAARDEN

​+ Je hebt een bachelor- of masterdiploma of een gelijkgesteld cognitief niveau

+ Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring

+ Je hebt voldoende mogelijkheden en tijd om de geleerde competenties in een reële context te oefenen.

+ Je onderbouwt je ervaring en motivatie in een intakegesprek met de lesgevers. Dit intakegsprek dient om het beginniveau van de deelnemers in te schatten en zo een evenwichtige groepssamenstelling te garanderen.

HOE?

De opleiding volgt heldere doelstellingen en is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum. Ze is opgebouwd vanuit een duidelijk methodisch kader en wil een sterk ervaringsgerichte training zijn, waarin je vanaf dag 1 je coachvaardigheden oefent in een kleine groep en met reële vragen. De kracht van het groepsproces en het collegiaal leren zijn van onschatbare waarde voor een professionele ontwikkeling waarin menselijk kapitaal centraal staat. We geloven dus niet in klaslokalen volgepakt met deelnemers, maar kiezen bewust voor kleine groepen waarin veiligheid en vertrouwen centraal staan.

Tijdens de meeste lesdagen zijn er 2 trainers aanwezig voor persoonlijke begeleiding: net die extra touch die deze opleiding uniek maakt.

PROGRAMMA

Het volledige traject telt 6 lesdagen.

Het programma behandelt de basiscompetenties van een professioneel coach, waaronder:

+ Effectief communiceren vanuit een evenwichtige relatie

+ Zelfreflectie; je eigen attitude leren kennen en bijsturen

+ Richting geven aan het coachproces

+ Analyseren van de coachvraag

+ Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan

+ Inzetten van hulpbronnen

+ Vertrekken vanuit (ethische) gedragscodes

De bouwstenen voor deze basiscompetenties worden trapsgewijs aangereikt en ingeoefend.

Na deze Better Minds Basis-coachopleiding ben je in staat om je verder te specialiseren als Veerkrachtcoach, Kinder- en jongerencoach, Loopbaancoach of Organisatiecoach. Je bouwt als het ware verder aan een gedegen loopbaan als Professioneel Coach. Daarnaast bieden wij onze alumni inspirerende navormingen en intervisiemomenten aan.

JOUW ONTWIKKELING IS ONZE ZORG

Jouw professionele vorming vindt plaats op verschillende niveau’s.

Lesdagen

Het programma omvat 6 lesdagen, telkens van 9.30 tot 16.30 uur. Elke lesdag brengt huiswerk en de nodige zelfstudie met zich mee.

Leergroepen

Naast de reguliere lesdagen verwachten we van deelnemers dat ze zich onderling organiseren in leerbijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten reflecteer je samen met anderen op het leerproces en op jouw functioneren als coach. Je deelt ervaringen, oefent je competenties, observeert en geeft feedback. Op die manier verdiep en consolideer je je ontwikkeling.

Opdrachten en evaluatie

Naast de lesdagen en leergroepen verwachten we dat je zelfstandig gaat oefenen. De praktijkopdrachten bestaan uit het voeren van een coachgesprek met een cliënt in (a) een fictieve context (oefensituatie met bv. je partner, een vriend, een kennis) en (b) een reële context (een geprek met een cliënt die je opneemt op video). Van beide gesprekken maak je een reflectieverslag, waarin je reflecteert over je eigen handelen.

Daarnaast voer je een persoonlijk gesprek met één van jouw trainers. Samen ga je bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kan gebruiken. Leidraad voor het gesprek zijn je logboek (zie onder), onze observaties tijdens de trainingsdagen, de video-opname van een coachgesprek en jouw reflectieverslag hierover. De eindevaluatie gebeurt aan de hand de vooropgestelde basis- competentielijst.

Logboek, POP en portfolio

Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Je stippelt je ontwikkeling uit via een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Alle informatie bundel je in een portfolio.

CERTIFICERING

Deze basisopleiding is een soliede basis om je naderhand verder te specialiseren en certificeren als professioneel coach.

JOUW TRAINERS VAN DIENST

Axelle Golinvaux en Muriel Velu zijn de vaste trainers van dienst.

Lees hier hoe anderen Axelle & Muriel ervaren: 

Mijn grote dank gaat uit naar Axelle Golinvaux en Muriel Velu voor het delen van hun grote kennis, voor het goede handboek, voor hun geduld, voor het coachen, voor hun waardevolle feedback op de video opname en voor hun warme en hartelijke ontvangst.

– Annelies L’écluse – Faciliteiten en Veiligheid Manager bij Panasonic Energy Europe NV

Ik heb enorm veel geleerd tijdens deze opleiding en ben er ook verder door gegroeid. En dat door jullie goede begeleiding, het delen van jullie expertise en ervaringen én ook door de medecursisten. Dank je wel Axelle & Muriel voor jullie support, jullie frisse blik en jullie ‘zijn’. Heel fijn om bij zo’n 2 topmadammen opleiding te mogen volgen! Ik heb de opleiding als zeer waardevol ervaren en ik ben enorm blij dat ik met jullie, Axelle en Muriel, dit traject heb mogen doorlopen.

– Barbara Uyttendaele

DATA – Basis-coachopleiding (6 dagen)

 • 19 januari
 • 31 januari
 • 2 maart
 • 30 maart
 • 27 april
 • 25 mei

WAAR

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Gent. Zelda&Zorro is de perfect locatie om tot nieuwe inzichten te komen en heeft verschillende artistieke plekjes die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven.

PRIJS

De prijs voor deze 6-daagse opleiding bedraagt €3.125. Maak gebruik van de KMO portefeuille om financieel te worden gesteund (tot max. 30% van het inschrijvingsgeld). Ons erkenningsnummer is DV.O216260. Hierdoor betaal je 2.187,5 euro.
Dit bedrag is inclusief alle documentatie en catering.
Combineer je deze specialisatieopleiding met onze andere coachopleidingen? Dan ontvang je 10% korting op het tarief van de specialisatie (geldig op Basisopleiding, Loopbaan Coachopleiding, Veerkracht Coachopleiding & Kinder- en Jongeren Veerkrachtcoachopleiding)
Prijzen zijn exclusief 21% BTW.

MEER INFO EN VOORWAARDEN

Neem contact op met Axelle Golinvaux voor gedetailleerde info en voorwaarden. Bij inschrijving laat je op deze pagina je gegevens al achter.

Contact via telefoon: +324 76 24 20 57 of e-mail: [email protected]

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulatie is kosteloos tot en met 15 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Bij annulatie vanaf 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 25% van de inschrijvingsfee in rekening gebracht.

Word professioneel loopbaancoach

Better Minds at Work organiseert een specialisatie-opleiding voor loopbaancoaches (in spe). Begeleid je mensen op het vlak van loopbaanontwikkeling en wil je hierin jouw deskundigheid versterken, schrijf je dan zeker in voor deze opleiding.

Ieders loopbaan is voortdurend in beweging. Bij Better Minds at Work zien we die golf dagelijks. Het gevolg is een stijgende vraag naar loopbaanbegeleiding zowel binnen als buiten de organisatie. Loopbaanbegeleiding buiten de organisatie gebeurt vaak via de loopbaancheques van VDAB. Better Minds at Work is hierin ook een erkend loopbaancentrum.

VOOR WIE?

HR-professionals, HR-Business Partners, ervaren coaches, en iedereen die wil werken aan talent en duurzaam HR-beleid. Dit is een specialisatie-opleiding en ervaring in het coachen van mensen is noodzakelijk.

VEREISTE VOORKENNIS

Je beschikt reeds over de basisvaardigheden als coach en volgde de basis coachopleiding bij Better Minds at Work of een andere evenwaardige coachopleiding.

WAT LEER JE TIJDENS DEZE 6-DAAGSE?

 • Een loopbaanvraag verhelderen en hierin je rol als loopbaancoach opnemen.
 • Op een coachende en ontwikkelingsgerichte manier omgaan met loopbaanvragen.
 • Wendbaar en flexibel verschillende tools, methodieken en stijlen inzetten.
 • Coachees begeleiden in het vinden van hun passies en talenten.
 • Samen met je coachee een actieplan opstellen.
 • Stress/burn-out signalen herkennen, alsook psychosociale problematiek en doorverwijzen indien nodig.
 • Adviseren bij profilering op de arbeidsmarkt.
 • Praktische administratieve afwikkeling binnen een loopbaantraject.
 • Opzetten van een loopbaanbeleid binnen organisaties.
 • Actuele inzichten over future-proof werken uit zowel wetenschap als praktijk.

DIDACTISCHE AANPAK

Onze focus ligt op de positieve psychologie en oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht coachen. Onze aanpak is gefundeerd vanuit zowel de nieuwste wetenschappelijke inzichten als vanuit de praktijk. We werken rond zelfanalyse, zelfsturing, identiteit en zingeving. Vanuit onze eigen praktijkervaring reiken we verschillende loopbaanthema’s aan, waarbij we telkens aan de slag gaan met specifieke oefeningen rond dit thema.

 • Voorafgaandelijk aan de opleiding vindt een persoonlijk intakegesprek plaats om de wederzijdse verwachtingen helder te schetsen.
 • Het opleidingstraject neemt gemiddeld 2 maanden in beslag, verdeeld over 6 lesdagen.
 • In deze interactieve opleiding wisselen we theorie voortdurend af met praktijk en reflectie. Hierdoor ondervind je meteen het effect van verschillende interventiemethodieken.
 • Feedback is food for champions! We observeren je tijdens de oefeningen en geven je onmiddellijk tips en feedback.
 • De leerdoelstellingen sluiten nauw aan bij het traject van loopbaancoaching. Per onderdeel krijg je diverse oefeningen aangeboden. Zo kan je later makkelijk inspelen op de leerstijl van zowel je klant als jezelf.
 • We plaatsen persoonlijke feedback, vertrouwen en verbondenheid centraal in onze opleidingen. We beperken het aantal deelnemers per groep bewust tot 12. Vanaf 9 personen zijn we met 2 trainers aanwezig om deze persoonlijke feedback en aandacht te garanderen.
 • We werken bewust met 3 verschillende trainers met specifieke ervaring en expertise. Drie trainers dat betekent 3 stijlen, 3 keer feedback, 3 keer zoveel meer inspiratie!

LESMATERIAAL

 • Uitgebreide syllabus met theoretische achtergrond en diverse oefeningen per fase in het begeleidingstraject.
 • Aparte oefenbundel waarmee je onmiddellijk aan de slag kan in jouw praktijk.
 • Inspirerende video’s
 • Interessante links naar diverse websites waar je informatie vindt en praktische tips voor jezelf én je coachee.

EVALUATIE

De evaluatie vindt plaats op basis van:

 • Persoonlijk Ontwikkelingsplan
 • Persoonlijk Reflectieverslag
 • Je aanpak tijdens de trainingsdagen

We bezorgen jou een uitgebreid en persoonlijk feedbackverslag, geschreven door drie trainers. Hierin krijg je feedback over wat we observeerden tijdens de trainingsdagen, over jouw TALENTEN zijn, je GROEIPOTENTIEEL en feedback op jouw coachingsgesprek tijdens de certificatiedag.

JE KIEST VOOR DEZE OPLEIDING BIJ BETTER MINDS AT WORK ALS JE:

 • Jouw coachvaardigheden verder wilt verdiepen op het vlak van loopbaancoaching.
 • Houdt van veel interactie en oefening.
 • Naar huis wilt gaan met talrijke tools, methodieken en oefeningen die je specifiek op maat van je klant kan inzetten.
 • Persoonlijke feedback belangrijk vindt.
 • Je wil bijdragen aan duurzame inzetbaarheid in je organisatie.
 • Je intern een rol als loopbaancoach wil opnemen.
 • Graag als coach zelf gecoacht wil worden (vaak duo-lesgevers).

ONZE EXPERTISE

Onze trainers komen uit de bedrijfswereld / HR en zijn zelf loopbaanprofessionals met veel jaren ervaring zowel op het vlak van individuele coachings als met loopbaantrajecten in organisaties.

Ervaar deze opleiding in volgende video!

WANNEER

5 dagen + 1 terugkomdag

 • 20 september
 • 4 & 25 oktober
 • 15 & 29 november
 • 20 december

WAAR

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Wijnegem, goed bereikbaar vanaf de snelweg. Er is gratis parking voor de deur. De Kanaal Site is van de hand van Axel Vervoordt en heeft verschillende artisitieke plekjes die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 12 dus wie zich het eerst aanmeldt, krijgt de plek.

PRIJS

Het tarief bedraagt 3.125, exclusief 21% BTW. Dit bedrag is inclusief syllabus, oefenbundels, set waarden en talentenkaartjes, boek Authentieke Intelligentie van Elke Geraerts.

Als je de Basisopleiding combineert met één van de specialisaties (veerkrachtcoach/stress & burn-out,  loopbaancoach, kinder & jongeren coach) ontvang je 10% korting op het tarief van de specialisatie.

Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 30% van deze sessie financieel te worden gesteund. Ons erkenningsnummer is DV.O216260.

MEER INFO EN VOORWAARDEN

Neem contact op met Ann Devynck voor gedetailleerde info en voorwaarden. Bij inschrijving laat je op deze pagina je gegevens al achter.

Contact via telefoon: +32 476 90 69 03 of e-mail: [email protected]

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulering is kosteloos tot en met 15 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Vanaf 14 kalenderdagen voor aanvang bent u 25% van de inschrijvingsfee verschuldigd.

Word professioneel loopbaancoach

De wereld van werk is voortdurend in beweging. De stijgende vraag naar loopbaanbegeleiding toont aan dat steeds meer mensen hun loopbaan bewust willen uitstippelen en/of weigeren te blijven hangen in een job die hen niet langer vervult. Maar slimme keuzes maken doe je niet alleen. Een professioneel loopbaancoach begeleidt deze mensen op een efficiënte manier naar duurzaam werkgeluk.

Loopbaanbegeleiding kan gebeuren in de schoot van de organisatie waar men voor werkt, of bij een zelfstandig loopbaancoach. In dit laatste geval wordt er vaak gebruik gemaakt van loopbaancheques van de VDAB. Better Minds at Work is hierin ook een erkend loopbaancentrum.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING?

 • Wil jij mensen begeleiden bij het uitstippelen van hun loopbaan, met een duidelijke focus op groei en welzijn? Wil je hen uitdagen om de beste versie van zichzelf te worden?
 • Geloof jij dat het inzetten van talent leidt tot meer werkgeluk en minder stress?
 • Wil je meewerken aan de duurzame inzetbaarheid van mensen?
 • Wil jij je deskundigheid rond loopbaankwesties versterken?
 • Wil je als HR-professional of leidinggevende bouwen aan een duurzaam HR-beleid binnen je organisatie?
 • Wil je als zelfstandig loopbaancoach aan de slag?
 • Ben je op zoek naar een vorming die sterk evidence based en tegelijk hands on is?

Dan is deze opleiding iets voor jou!

Professionals die reeds over coachcompetenties beschikken, kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor deze opleiding. Kandidaten bij wie dit niet het geval is, verwijzen we graag naar onze basis-coachopleiding.

JE KIEST VOOR EEN BETTER MINDS OPLEIDING ALS JE?

 • Een deskundige, wetenschappelijke onderbouwing belangrijk vindt
 • Houdt van veel interactie en oefening
 • Naar huis wilt gaan met talrijke tools, methodieken en oefeningen die je specifiek op maat van je cliënt kan inzetten
 • Een futureproof opleiding zoekt
 • Persoonlijke feedback belangrijk vindt
 • Als coach graag zelf gecoacht wil worden

TOELATINGSVOORWAARDEN?

 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma of een gelijkgesteld cognitief niveau
 • Je beschikt over de basisvaardigheden van coaching via onze Better Minds-coachopleiding (of via een ander kwalitatief opleidingscentrum)
 • Je hebt voldoende mogelijkheden en tijd om de geleerde competenties in een reële context te oefenen.
 • Je onderbouwt je ervaring en motivatie in een intakegesprek met de lesgevers. Dit intakegsprek dient om het beginniveau van de deelnemers in te schatten en zo een evenwichtige groepssamenstelling te garanderen.

ONZE AANAPAK

De opleiding volgt heldere doelstellingen en is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum. Ze biedt een degelijk methodisch kader en is opgevat als ervaringsgerichte training, waarin je vanaf dag 1 je coachvaardigheden oefent in een kleine groep en met reële vragen.

We plaatsen persoonlijke feedback, vertrouwen en verbondenheid centraal in onze opleidingen. We beperken het aantal deelnemers per groep bewust tot 12. Vanaf 9 personen zijn we met 2 trainers aanwezig om deze persoonlijke feedback en aandacht te garanderen.

Doorheen de opleiding werken we bewust met 3 verschillende trainers met specifieke ervaring en expertise. Drie trainers dat betekent: 3 stijlen, 3 keer feedback, 3 keer zoveel meer inspiratie!

HET PROGRAMMA

Het volledige traject telt 6 lesdagen. Daarin komen volgende thema’s aan bod:

 • Een loopbaanvraag verhelderen en hierin je rol als loopbaancoach opnemen.
 • Op een coachende en ontwikkelingsgerichte manier omgaan met loopbaanvragen.
 • Wendbaar en flexibel verschillende tools, methodieken en stijlen inzetten.
 • Coachees begeleiden in het vinden van hun passies en talenten.
 • Samen met je coachee een actieplan opstellen.
 • Stress/burn-out signalen herkennen, alsook psychosociale problematieken. Doorverwijzen indien nodig.
 • Adviseren bij profilering op de arbeidsmarkt.
 • Praktische administratieve afwikkeling binnen een loopbaantraject.
 • Opzetten van een loopbaanbeleid binnen organisaties.
 • Actuele inzichten over future-proof werken uit zowel wetenschap als praktijk.

Optioneel kan je je na deze Loopbaancoach-opleiding verder specialiseren als Veerkrachtcoach, Kinder- en jongerencoach of Organisatiecoach. Je bouwt als het ware verder aan een gedegen loopbaan als Professioneel Coach. Daarnaast bieden wij onze alumni inspirerende navormingen en intervisiemomenten aan.

LESMATERIAAL

 • Uitgebreide syllabusmet theoretische achtergrond en diverse oefeningen per fase in het begeleidingstraject
 • Aparte oefenbundel waarmee je onmiddellijk aan de slag kan in jouw praktijk
 • Inspirerende video’s
 • Interessante links naar diverse websites waar je informatie en praktische tips vindt voor jezelf én je coachee

JOUW ONTWIKKELING IS ONZE ZORG

Jouw professionele vorming vindt plaats op verschillende niveau’s.

 • Het programma omvat 6 lesdagen verspreid over een tweetal maanden. Elke lesdag brengt huiswerk en de nodige zelfstudie met zich mee. Hiervoor voorzie je best de nodige tijd.
 • Onze focus ligt op de positieve psychologie en op ontwikkelingsgericht coachen. Onze aanpak is ervaringsgericht en gefundeerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond werkgeluk. Zelfanalyse, zelfsturing, identiteit en zingeving zijn centrale begrippen binnen de opleiding. Vanuit onze eigen praktijkervaring reiken we verschillende loopbaanthema’s aan, waarbij we telkens aan de slag gaan met specifieke oefeningen rond dit thema.
 • In deze interactieve opleiding wisselen we theorie voortdurend af met praktijk en reflectie. Hierdoor ondervind je meteen het effect van verschillende interventiemethodieken.
 • Feedback is food for champions! We observeren je tijdens de oefeningen en geven je onmiddellijk tips en feedback.
 • De leerdoelstellingen sluiten nauw aan bij het traject van loopbaancoaching. Per onderdeel krijg je diverse oefeningen aangeboden. Zo kan je later makkelijk inspelen op de leerstijl van zowel je klant als jezelf.

EVALUATIE

De evaluatie vindt plaats op basis van:

 • Jouw persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Jouw persoonlijk reflectieverslag
 • Je aanpak tijdens de trainingsdagen

We bezorgen jou een uitgebreid en persoonlijk feedbackverslag, dat wordt opgesteld door de drie trainers. Hierin krijg je feedback over wat we observeerden tijdens de trainingsdagen, met de focus op je talenten en groeipotentieel.

JOUW TRAINERS VVAN DIENST

Onze trainers komen uit de bedrijfswereld/HR en hebben zelf vele jaren op de teller als loopbaanprofessional. Deze ervaring deden ze op via individuele coachings en loopbaantrajecten binnen en buiten organisaties.

Ervaar deze opleiding in volgende video!

WANNEER

5 dagen + 1 terugkomdag

 • 22 april
 • 6 & 20 mei
 • 3 & 24 juni
 • 9 september

WAAR

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Gent. Zelda&Zorro is de perfect locatie om tot nieuwe inzichten te komen en heeft verschillende artistieke plekjes die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 12 dus wie zich het eerst aanmeldt, krijgt de plek.

PRIJS

Het tarief bedraagt 3.125, exclusief 21% BTW. Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 30% van deze sessie financieel te worden gesteund. Hierdoor betaal je 2.187,5 euro. Ons erkenningsnummer is DV.O216260.

Dit bedrag is inclusief syllabus, oefenbundels, set waarden en talentenkaartjes, boek Authentieke Intelligentie van Elke Geraerts.

Als je de Basisopleiding combineert met één van de specialisaties (veerkrachtcoach/stress & burn-out,  loopbaancoach, kinder & jongeren coach) ontvang je 10% korting op het tarief van de specialisatie.

MEER INFO EN VOORWAARDEN

Neem contact op met Ann Devynck voor gedetailleerde info en voorwaarden. Bij inschrijving laat je op deze pagina je gegevens al achter.

Contact via telefoon: +32 476 90 69 03 of e-mail: [email protected]

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulering is kosteloos tot en met 15 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Vanaf 14 kalenderdagen voor aanvang bent u 25% van de inschrijvingsfee verschuldigd.