Vraag jij je soms ook af hoe je je werkdag met voldoening kan afsluiten? Cruciaal hierbij is het vermogen om ons te focussen, ondanks stoorzenders op de thuis- of werkvloer en het gebrek aan de normale werkroutine. 

In deze masterclass word je bewust van je breincapaciteit, leer je hoe je brein in ‘focusmodus’ brengt en ga je je prioriteiten onder de loep nemen. Je ontdekt hoe je je mentaal kan trainen om zowel diepe focus te ervaren als jezelf mentaal in de ‘offline modus’ te krijgen. 

WAT NEEM JE MEE?

Via eenvoudige tools uit de wetenschap  ga je deze onmiddellijk in de praktijk omzetten. Je krijgt antwoorden op vragen zoals:

+ Wat zijn de voorwaarden voor een goede planning & organisatie?

+ Hoe kan je je aandacht correct verdelen volgens je breincapaciteit?

+ Wat is hét geheim om je werk succesvol gedaan te krijgen?

+ Hoe bescherm je jezelf, je collega’s (en je gezin) tegen information of work overload?

+ Hoe houd je jezelf gefocust als topsporter van je brein? 

Er worden handvaten aangereikt om de chaos in de communicatie te reduceren en hoe je jezelf en je team vooruit helpt met glasheldere afspraken over: 

+ Een juist gebruik van (digitale) communicatiekanalen

+ Het creëren van verbondenheid in een steeds meer digitale wereld

Je verlaat de masterclass met een concreet plan van aanpak om je focus, productiviteit en energie te boosten!

DOOR WIE

Miet is expert op vlak van focus en hét aanspreekpunt voor mental coaching (breintraining) & sportpsychologische thema’s. Als trainer van workshops rond focus, work-life en veerkracht vind je die kruisbestuiving tussen de sport & bedrijfswereld terug in haar aanpak. Ze is een coach in hart en nieren die sterk gelooft in de kracht van mensen om hun eigen leven richting te geven door weer te focussen wat écht bij hen past.

Haar ruime ervaring met talentmanagement binnen bedrijven en de wetenschappelijke inzichten uit haar studies in arbeidssociologie en psychologie vormen de onmisbare rode draad in haar aanpak. Vanuit haar verleden in de competitiesport, zet Miet je met haar dynamische combinatie van expertise en mensenkennis (terug) in beweging.

WANNEER

Deze masterclass vindt online plaats op dinsdag 15 december, van 9.30-12.30 uur. 

PRAKTISCH

Voertaal is Nederlands.

Indien je meer info wilt om te beslissen of deze masterclasses iets voor jou zijn, aarzel niet om ons te contacteren.

PRIJS

De kostprijs voor de masterclass bedraagt €195. We garanderen een kleine groep van deelnemers opdat diepgang en uitwisseling mogelijk zijn.

Syllabus en praktische oefeningen voor achteraf inbegrepen.

Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 30% van deze sessie financieel te worden gesteund.

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulering is mogelijk tot veertien dagen voor aanvang van de masterclass. Vanaf veertien dagen voor aanvang van de bijeenkomst bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

De Better Minds Coach opleiding is een 6-daagse basisopleiding voor professionals die het coachen willen inzetten als een krachtig instrument om het mentaal kapitaal van mensen en organisaties te versterken.

Je wil in je eigen coachpraktijk of in je organisatie (in de hoedanigheid van leidinggevende / HR professional / preventieadviseur / vertrouwenspersoon) werken aan een coachend klimaat dat bevlogenheid, dynamiek en enthousiasme bevordert bij cliënten en medewerkers. In verschillende sectoren behoren begeleiding en coaching immers tot de kerntaken van het beroep.

Coachen wint als leerinstrument effectief in toenemende mate terrein. Het is een krachtige manier om mensen, groepen en organisaties op een interactieve wijze te begeleiden tot zelfontplooiing. Coaching is werk op mensenmaat. Het grootste deel van het effect van coaching ligt bij de kwaliteit van een coach: zijn/haar vaardigheden, mogelijkheden, limieten en de kwaliteit van zijn/haar aanwezigheid en focus. Hiervoor is een multi-dimensionele kijk op de mens en de wereld nodig, een ruime en integrale manier van waarnemen.

De aangeboden kennis, werkvormen en ervaring van onze Better Minds Coach opleiding verdiepen je inzicht in je rol als coach en in de brede betekenis van coaching.
Je oefent in een aandachtvolle aanwezigheid, zonder ingevangen te raken in het wereldbeeld van je cliënt. Je leert om empathie te combineren met het creëren van helderheid en een “open” houding aan te nemen als basis voor het coachproces.

Deze basisopleiding biedt een gedreven training in de basiscompetenties van een professioneel coach: effectieve communicatie vanuit een evenwichtige relatie, richting geven aan en faciliteren van het coachproces, grondhouding, persoonlijk ontwikkelingsplan, ethiek en gedragscode, zelfreflectie, analyse van de coachvraag, proceshantering, actieplanning, inzetten van hulpbronnen,… De bouwstenen voor deze basiscompetenties worden trapsgewijs aangereikt en geoefend.

Je krijgt als het ware een onderdompeling in de coach basisvaardigheden om je van hieruit te specialiseren als professioneel coach. Onze Better Minds Academy biedt 4 specialisaties: 1) veerkrachtcoach (stress & burn-out), 2) mentaal kapitaal coach, 3) loopbaancoach en 4) organisatiecoach.

Voor wie?

Met de bij ons behaalde certificatie in bovenstaande specialisaties als Professioneel Coach kun je:

+ In je functie als leidinggevende/HR professional/preventieadviseur/vertrouwenspersoon je coachvaardigheden toepassen

+ Zelfstandig en professioneel functioneren als coach (in je eigen praktijk)

+ Wetenschappelijk onderbouwde inzichten vertalen en methodieken beheersen om vanuit het Nieuwe Mentaal te coachen (focus op pro-activiteit, breinmogelijkheden, empathisch leiderschap)

+ Organisaties en individuen coachen naar effectief en veerkrachtig gedrag

+ Werkdrukbeleid in organisaties implementeren (preventie, draagvlak, werkplezier en bevlogenheid ontwikkelen)

+ Reflecteren op je eigen handelen als coach (cognitief, emotioneel en sociaal meesterschap)

Toelatingsvoorwaarden

​+ Je hebt een bachelor of master diploma of een gelijkgesteld cognitief niveau

+ Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring

+ Je hebt voldoende mogelijkheden en tijd om de geleerde competenties in een reële context te oefenen.

Organisatie

De opleiding is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen en is opgevat als een ervaringsgerichte training. Verwacht bij ons geen grote klaslokalen volgepakt met deelnemers, maar kleine groepen waar veiligheid en vertrouwen centraal staan. Je oefent vanaf dag 1 de coachvaardigheden in kleine groepen en met reële vragen. Er is veelvuldige terugkoppeling van en naar de werkcontext. Bij het merendeel van de lesdagen zijn er 2 trainers aanwezig voor persoonlijke begeleiding, net die extra touch die deze opleiding uniek maakt.

De coachcompetenties worden aan het einde van de opleiding getoetst via een assessment, ondersteund door een presentatie en videomateriaal. Bij elke module zijn er aanvullende beoordelingstaken. Je krijgt regelmatig feedback van je trainers over je coachvaardigheden. Van de deelnemers verwachten wij dat ze zelf leergroepen organiseren waarin intervisie en oefensessies uitgebreid aan bod kunnen komen. Zo worden de verworven skills geconsolideerd en verdiept.

Naast de lesdagen, het huiswerk en de leergroepen verwacht de Better Minds Academy dat je investeert in zelfstudie.

Programma

We beogen, in een persoonlijke en warme sfeer, het opleiden van de basisvaardigheden voor professionals die zich vlot willen profileren in zowel een organisatie- als individuele context.

De contacturen lopen van 9.30 tot 16.30 uur. Het volledige traject telt 6 lesdagen.

Na deze Better Minds Coach opleiding kan je verder specialiseren als veerkrachtcoach, loopbaancoach, organisatiecoach of systemische coach. Je bouwt als het ware verder aan een gedegen loopbaan als Professioneel Coach. Wij dragen er bovendien zorg voor dat onze alumni blijvend worden geprikkeld.

Jouw ontwikkeling

Leergroepen

Tijdens de opleiding zijn er leerbijeenkomsten. Samen met andere deelnemers reflecteer je op het leerproces en op jouw functioneren als coach. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar een professionele coach waarin je ervaringen deelt, observeert, elkaar feedback geeft en je competenties oefent.

Opdrachten en evaluatie

De opdrachten bestaan uit het voeren van een coachgesprek met een cliënt in een oefen- en in een reële context (video-opdracht). Daarnaast voer je een persoonlijk gesprek met één van jouw trainers. Samen ga je bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kan gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad. De evaluatie gebeurt op basis van de bereikte competenties.

Logboek en POP en portfolio

Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Je volgt je ontwikkeling via een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Alle informatie bundel je in een portfolio.

Praktijk coaching

Gedurende de opleiding voer je in de praktijk minimaal 2 coachsessies uit en maak je hiervan een reflectieverslag (onderdeel van je portfolio). Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding: leren stil staan en kijken naar je eigen handelen. Via video-opnames krijg je gerichte feedback.

WIE, WAAR EN WANNEER? 

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Wijnegem, goed bereikbaar vanaf de snelweg. De Kanaal site is van de hand van Axel Vervoordt en heeft verschillende artistieke plekjes die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven.

Els Schepens en Johnny Weustenraed zijn de vaste trainers van dienst. Lees hier hoe anderen Johnny & Els ervaren.

DATA – Basisvaardigheden van coachen (6 dagen)

 • 19 maart
 • 2 april
 • 23 april
 • 7 mei
 • 21 mei
 • 4 juni

Deze basisopleiding is een goede stap om je verder als coach te specialiseren en te certificeren als professioneel coach.

PRIJS
€ 2.880 : 6 dagen Basisopleiding Better Minds Coach. Dit bedrag is inclusief alle documentatie en catering.
Als je de Basisopleiding combineert met één van de specialisaties (veerkrachtcoach/stress & burn-out,  loopbaancoach of organisatiecoach) ontvang je 10% korting op het tarief van de specialisatie.
Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 30% van deze sessie financieel te worden gesteund. Ons erkenningsnummer is DV.O216260.

MEER INFO EN VOORWAARDEN

Neem contact op met Els Schepens voor gedetailleerde info en voorwaarden. Bij inschrijving laat je op deze pagina je gegevens al achter.

Contact via telefoon: +32 478 580184 of e-mail: [email protected]

Deze opleiding (11 dagen) tot Organisatiecoach maakt je wegwijs in het begeleiden van veranderingen in organisaties. Ze bestaat uit 4 masterclasses van telkens 2 dagen, waarin organisatie- en coachexperts jullie onderdompelen in the art of coaching in organisaties. Doorheen dit traject van masterclasses word je als deelnemer sterk behartigd in je leerproces door een leermanager. De masterclasses worden aangevuld door 2 intervisiedagen waar professioneel leren aan de hand van casuïstiek centraal staat.

Voor wie?

De opleiding Better Minds Organisatiecoach richt zich naar iedereen die met mensen werkt in een organisatieomgeving (management, leidinggevenden, projectleiders, teamverantwoordelijken, coaches, trainers, hr, preventieadviseurs, …) en meer inzicht en bekwaamheid wil verwerven om kleine of grote teams en stakeholdergroepen op een effectieve en motiverende manier te coachen doorheen processen van ontwikkeling en verandering.

Als Organisatiecoach bouw je samen met het cliëntsysteem een begeleidingstraject uit: vraaggestuurd en op maat van de organisatie. Als organisatiecoach heb je oog voor het menselijk aspect van verandering, coach je het proces en houd je de focus op communicatie, verbinding, samenwerking, motivatie en groei. Je weet de harde kant (business perspectief) en zachte kant (cultuur, mensen) te verbinden en leert je vinger te leggen op de zere plek in complexe vraagstukken, zowel op individueel-, team- en organisatieniveau. Je leert coachen tot op het niveau van de organisatie-identiteit.

Een Organisatiecoach werkt met de wisselwerking en spanningsvelden tussen bovenstroom en onderstroom ( zichtbaar maken van onderliggende patronen) en tussen individuele- en organisatieontwikkeling. De aandacht gaat naar het team en de organisatie als geheel, een integratieve kijk.

Je uitdaging als organisatiecoach is om individu en team te doen groeien tot meer autonomie, motivatie en zelforganisatie. Dit kan als de verbinding van de medewerkers met zichzelf, elkaar, de taak, de missie van de organisatie en de maatschappelijke relevantie groeit.

Een greep uit onze coaching topics:  van een hiërarchische naar een fluïde en agile manier van samenwerken,  teampotentieel ontwikkelen, zelforganiserende en -lerende teams, coachen van verandering, werken met de verbinding tussen bovenstroom (proces, systemen, structuur) en onderstroom (mensen en cultuur), participatie en stakeholderschap, faciliterend leiderschap, besluitvorming als dynamisch proces, …

We baseren onze expertise op gedachtengoed uit organisatiekunde: deep democracy, sociotechniek, agile leiderschap, sociocratie, … Bekijk ons volledig programma hieronder.

Met de bij ons behaalde certificatie als Organisatiecoach kun je:

+ In je functie als leidinggevende/ projectleider/ coach/ trainer/ HR/ professional/ change agent/ preventieadviseur/  vertrouwenspersoon/…  je coachvaardigheden toepassen

+ Zelfstandig en professioneel functioneren als coach voor teams en groepen in organisaties

+ Wetenschappelijk onderbouwde inzichten vertalen en methodieken en modellen  beheersen.

+ Organisaties en individuen coachen naar effectief, veerkrachtig en zelfsturend gedrag met focus op communicatie, verbinding, motivatie en samenwerking

+ implementeren van begeleidingstrajecten samen met het cliëntsysteem

+ Reflecteren op je eigen handelen als coach (cognitief, emotioneel en sociaal meesterschap)

+ versnellen en verdiepen van collectieve leerprocessen en procedures en deze transfereren op organisatieniveau

(Voor een specifieke opleiding voor individuele coaching kan u zich inschrijven in de opleiding tot Veerkracht Coach bij Better Minds at Work)

Organisatie

We beogen het opleiden van professionele organisatiecoaches die zich vlot kunnen profileren in zowel een organisatie- als individuele context.
Verwacht bij ons dus geen grote klaslokalen volgepakt met deelnemers, maar kleine groepen waar veiligheid en vertrouwen centraal staan. Je mag uitkijken naar een rijke mix van deelnemers.  Alle deelnemers hebben wel een minimum ervaring als coach in organisaties: vanuit een leidinggevende rol of vanuit een coachfunctie, intern of extern de organisatie.

Je oefent vanaf dag 1 de coachvaardigheden in kleine groepen en met reële vragen. Er is veelvuldige terugkoppeling van en naar de werkcontext. Bij het merendeel van de lesdagen zijn er 2 trainers aanwezig om een intense en verdiepende leerervaring mogelijk te maken.

We vertrekken vanuit een intakegesprek voor elke deelnemer om het niveau van ieders coachvaardigheden in te schatten, en om een evenwichtige groepssamenstelling te garanderen. De kracht van het groepsproces en het collegiaal leren zijn van onschatbare waarde voor een professionele ontwikkeling in een beroepscontext waarin menselijk kapitaal centraal staat.

De diepgaande en tegelijkertijd zeer ervaringsgerichte en pragmatisch aanpak, de bijdrage van experttrainers, en de evaluatieopdracht in de praktijk, maken deze opleiding inspirerend, holistisch en compleet.

De coachcompetenties worden aan het einde van de opleiding getoetst via een assessment. Bij elke module zijn er aanvullende beoordelingstaken. Je krijgt regelmatig feedback van je leermanager over je coachvaardigheden. Van de deelnemers verwachten we dat ze zelf leergroepen organiseren waarin intervisie en oefensessies uitgebreid aan bod kunnen komen. Zo worden de verworven skills geconsolideerd en verdiept.

Naast de lesdagen en de opdrachten verwacht de Better Minds Academy dat je investeert in zelfstudie en dat je het geleerde toe past in de praktijk.

Optioneel kan je na deze opleiding verder specialiseren als Veerkracht Coach, Loopbaan Coach of via specifieke masterclasses. Je bouwt als het ware verder aan een gedegen loopbaan als Professionele Coach. Wij dragen er bovendien zorg voor dat onze alumni blijvend worden geprikkeld.

Programma

De opleiding is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen en is opgevat als een ervaringsgerichte training.

LERENDE ORGANISATIES – Seth Maenen – 18 & 19 januari 2021

Organisaties, en de mensen die er deel van uitmaken, zijn zelden bewust bezig met zichzelf te (leren) ontwerpen en ontwikkelen. De meeste organisaties ontwikkelen zich eerder op een organische manier. Organisch blijkt in de praktijk al te vaak ondoordacht of chaotisch. Organisatiestructuren zijn beter als het ontwerp van een organisatie op een meer onderbouwde en bedachtzame manier gebeurt. Dit is het vakgebied ‘organisatieontwerp’. Een lerende organisatie is een organisatie die zichzelf zowel cultureel ls structureel weet aan te passen wanneer de omstandigheden daarom vragen.

Op deze twee dagen leer je:

 • Inzicht verwerven op de impact van strategie en prestatie-eisen op organisatiemodellen
 • De symptomen en oorzaken van een scheve organisatiestructuur herkennen
 • De impact van een slechte structuur op de samenwerking en welbevinden van de medewerkers detecteren
 • Welke hefbomen je kan inzetten om een organisatiestructuur uit te tekenen
 • Hoe een stappenplan er kan uitzien om tot een betere organisatiestructuur te komen
 • Mythes en relevanties over zelfsturende teams

CHANGE IN ORGANISATIES – Erik Geboers – 22 & 23 februari 2021

Organisaties en dus ook hun leiders én medewerkers worden geconfronteerd met meer en meer verandering. De wereld rondom hen is in volle transitie en ‘becoming adaptive’ is de uitdaging anno 2020!

Het oude werkt niet meer ( zo goed) en dus krijgen we te maken met diepgaande en langdurige transities in organisaties. Een voorbeeld van zo een ‘paradigmashift’ is de overgang van een hiërarchie en silo georiënteerde organisatie naar een meer samenwerkende (netwerk) organisatievorm en cultuur. Het gaat hier over de weg naar een andere cultuur waarbij waarden, overtuigingen en gedrag aan verandering onderhevig zijn.

Welk veranderingsmodel kan ervoor zorgen dat deze cultuurshift succesvol verloopt? Wat werkt dan wel?

In deze 2 dagen leer je:

 • De verschillende soorten verandering waar een organisatie mee te maken krijgt
 • Een kritische blik op de verschillende veranderingmodellen: Kotter, viral change, appreciative inquiry, six batteries of change, …
 • Kijken naar verandering vanuit een meer inclusieve (rolduidelijkheid) en integratieve (rationele én emotionele aspecten van verandering, stapsgewijs én voortdurende alertheid) visie
 • De lineaire en sequentiële visie op verandering versus het meer holistisch denken over verandering
 • De impact van de organisatiecoach op verandering
 • Hoe leiderschap als hefboom kan fungeren in een veranderingscontext

INTERVISIE – 23 maart 2021

De masterclasses werken vanuit de inbreng van de deelnemer(s) en zijn dagelijkse context. Theorie en concepten worden opgebouwd vanuit deze contexten waardoor er een dynamisch leerklimaat ontstaat waarin nieuwe inzichten  onmiddellijk leerkansen meebrengen. Wat werkt er op weg naar een wendbare organisatie? Deze inzichten worden meteen toegepast op de eigen organisatiecontext: dit mondt uit in een integratieve kijk en visie inzake veranderingsaanpak en in een concreet actieplan voor de context van iedere deelnemer. Doorheen dit proces zal de deelnemer voortdurend in gesprek zijn met zichzelf en met zijn peers vanuit zijn eigen kracht en authenticiteit als coach, waarbij hij permanent uitgedaagd wordt. Via concrete werkvragen komen de deelnemers tot inzichten en oplossingen. Hun professionele ontwikkeling (competenties en vaardigheden) wordt aangescherpt via een (zelf)sturend en reflectief proces.

VERBINDENDE BESLUITVORMING – Jef Cumps & Bart Oste – 28 & 29 april 2021

Wat als we spanningen leren verwelkomen als kansen voor groei? Hoe gebruiken we efficiënt  de collectieve intelligentie in ons team of onze organisatie om de juiste stappen vooruit te zetten? Hoe kunnen we slimme, gedragen beslissingen nemen waarin ieders behoeften vervuld worden, ook die van de organisatie? En hoe begeleid ik dat allemaal?

In deze 2 dagen leer je:

 • Definitie, principes en achtergrond van Sociocratie 3.0
 • De principes en basistechnieken uit verbindende communicatie
 • Behoeften en doelen van team en organisatie identificeren m.b.v drivers en er bewuster en effectiever op antwoorden
 • Verantwoordelijkheid delegeren naar duidelijke domeinen en hoe daarbinnen zelfsturend te werken als team (kring) of individu (rol)
 • Cocreëren van voorstellen
 • Consent besluitvorming
 • Feedback mechanismen en “artful participation” om verantwoordelijkheidszin en engagement te verhogen
 • Het maken en evalueren van afspraken in korte leercycli
 • Tips & tricks voor het faciliteren (van S3-patronen)
 • Naast theorie en oefeningen voorzien we ook voldoende reflectietijd zodat je de aangeleerde stof naar jouw praktijk kan vertalen, en daarover in dialoog gaan met elkaar en de trainers

FACILITEREND LEIDERSCHAP & DEEP DEMOCRATIE – Erik Geboers – 17 & 18 mei 2021

Leiderschap is een belangrijke hefboom in een change en transitiecontext. Leiderschap vanuit richting en duidelijkheid en vooral faciliterend naar context, teams en medewerkers. Het achterliggende denkkader van Deep Democracy brengt een nieuwe kijk binnen in het werken met groepen en organisaties. Het aanspreken en uitdagen van de ‘wijsheid van de minderheid’ zorgt hier voor een geheel nieuwe dynamiek in samenwerking én performance.

In deze 2 dagen leer je

 • Hoe kan jij als organisatiecoach faciliteren in de bestaande leiderschapscultuur en mindset?
 • Hoe faciliteer je verandering in het sociale weefsel van teams en organisatie?
 • Deep Democracy als gedachtengoed werpt een nieuw licht op het werken met leiders, groepen en organisaties
 • Impact van de systemisch aanpak in dit denken en doen

INTERVISIE – 1 juni 2021

Een leergroep waar de deelnemers van de opleiding via concrete werkvragen tot oplossingen en inzichten komen. Hun professionele ontwikkeling (competenties en vaardigheden) wordt aangescherpt via een (zelf)sturend en reflectief leerproces.

INTEGRATIE – 29 juni 2021

Tijdens deze integratiedag presenteren en onderbouwen de deelnemers hun ontwikkeling als organisatiecoach. In deze presentatie beschrijf je jouw coachtraject en de integratie tussen de aangeboden theoretische onderbouw en de toepasbaarheid hiervan binnen de organisatie.

JOUW ONTWIKKELING

Leergroepen

Tijdens de opleiding zijn er minstens 3 leerbijeenkomsten. Samen met andere deelnemers reflecteer je op het leerproces en op jouw functioneren als coach. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar een professionele coach waarin je ervaringen deelt, observeert, elkaar feedback geeft en je competenties oefent.

Opdrachten en evaluatie

De eindopdracht bestaat uit een organisatie-interventie met het cliëntsysteem in een reële context. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad. De evaluatie gebeurt op basis van de bereikte competenties die je in een eindverslagen een presentatie voor de groep aantoont.

Logboek en POP en portfolio

Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Je volgt je ontwikkeling via een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Alle informatie bundel je in een portfolio.

Praktijk coaching

Gedurende de opleiding voer je in de praktijk minimaal 1 organisatie-interventie uit en maak je hiervan een reflectieverslag (onderdeel van je portfolio). Experiment en reflectie zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding: nieuwe dingen uitproberen in de praktijk én leren stil staan en kijken naar je eigen handelen en hun resultaten. Je wordt persoonlijk begeleid in het vormgeven van een coachtraject in een cliëntsysteem. 

Toelatingsvoorwaarden

​+ Je hebt een bachelor of master diploma of een gelijkgesteld niveau

+ Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring binnen of met een organisatiecontext waarbij coaching behoort tot je rol

+ Je hebt al een opleiding basisvaardigheden van coaching gevolgd bij onze Better Minds Academy (Better Minds Coach) of elders

+ Je voert een intakegesprek waarin je je ervaring en motivatie onderbouwt

+ Je hebt voldoende mogelijkheden en tijd om de geleerde competenties in een reële organisatiecontext te oefenen

+ Je hebt ervaring in het aansturen of begeleiden van teams en/of individuen

+ Je hebt affiniteit met strategie van een organisatie

PRAKTISCH 

De intake gesprekken tot certificering gebeuren na aanmelding bij Els Schepens.
Je schrijft een schriftelijke motivatie voor je inschrijving en beschrijft kort wat je coachervaring in organisaties of welke basisopleiding je hebt gevolgd.

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Wijnegem, goed bereikbaar vanaf de snelweg. De Kanaal site is van de hand van Axel Vervoordt en heeft verschillende artistieke plekjes die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven.

DATA

 • 18 & 19 januari 2021
 • 22 & 23 februari 2021
 • 23 maart 2021
 • 28 & 29 april 2021
 • 17 & 18 mei 2021
 • 1 juni 2021
 • 29 juni 2021

De contacturen lopen van 9.30 tot 16.30 uur.

INTEGRATIE & CERTIFICERING

29 juni 2021

PRIJS

De prijs voor de totale opleiding is € 4.950: opleiding van 11 dagen tot Organisatie Coach. Dit bedrag is inclusief alle documentatie en catering.

Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 30% van deze sessie financieel te worden gesteund. Ons erkenningsnummer is DV.O216260.

MEER INFO EN VOORWAARDEN

Neem contact op met Els Schepens voor gedetailleerde info en voorwaarden. Bij inschrijving laat je op deze pagina je gegevens al achter.

Contact via telefoon: +32 478 580184 of e-mail: [email protected]

of An Verheyen (Office Manager): 04 72 33 30 65 of e-mail: [email protected]

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van het seminar. Hiervoor wordt een bedrag van 125 Euro aan annuleringskosten in rekening gebracht. Vanaf drie weken voor aanvang van de bijeenkomst bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Op dinsdag 15 december 2020 organiseert de Better Minds Academy een online infosessie over haar opleidingen tot Better Minds Coach, Professioneel Loopbaancoach, Professioneel veerkracht (stress en burn-out) coach, Mentaal Kapitaal Coach en Organisatie Coach.

Tijdens deze online gratis proeverij kom je meer te weten over de inhoud van onze opleidingen, over het beroep als (loopbaan)coach en kan je ervaren hoe je op een bevlogen manier mensen kan aanzetten tot gedragsverandering.

De cursisten zijn een mix van mensen uit verschillende contexten, met als gemeenschappelijke noemer: bevlogenheid.

Opleiding tot Better Minds Coach (basisopleiding)

De Better Minds Coach opleiding is een 6-daagse basisopleiding voor professionals die het coachen willen inzetten als een krachtig instrument om het mentaal kapitaal van mensen en organisaties te versterken.

Je wil in je eigen coachpraktijk of in je organisatie (in de hoedanigheid van leidinggevende / HR professional / preventieadviseur / vertrouwenspersoon) werken aan een coachend klimaat dat bevlogenheid, dynamiek en enthousiasme bevordert bij cliënten en medewerkers. In verschillende sectoren behoren begeleiding en coaching immers tot de kerntaken van het beroep.

Deze basisopleiding biedt een gedreven training in de basiscompetenties van een professioneel coach: effectieve communicatie vanuit een evenwichtige relatie, richting geven aan en faciliteren van het coachproces, grondhouding, persoonlijk ontwikkelingsplan, ethiek en gedragscode, zelfreflectie, analyse van de coachvraag, proceshantering, actieplanning, inzetten van hulpbronnen,… De bouwstenen voor deze basiscompetenties worden trapsgewijs aangereikt en geoefend.

Je krijgt als het ware een onderdompeling in de coach basisvaardigheden om je van hieruit te specialiseren als professioneel coach. Onze Better Minds Academy biedt 4 specialisaties: 1) veerkrachtcoach (stress & burn-out), 2) mentaal kapitaal coach, 3) loopbaancoach en 4) organisatiecoach.

Meer info over de basisopleiding in Gent vind je hier.

Meer info over de basisopleiding in Hasselt vind je hier.

Opleiding tot Professioneel veerkracht (stress en burn-out) Coach

In deze veerkrachtcoachopleiding specialiseren deelnemers zich in veerkracht- en stress & burn-out coaching. Bij Better Minds at Work zien wij veerkracht als het antwoord en tegengif op stress en burn-out.

De rode draad doorheen deze opleiding is gebaseerd op de positieve psychologie. Bovendien nemen we inzichten uit gezondheidspreventie en curatie, het nieuwe werken, wettelijke kaders en procedures mee, telkens vertaald naar een evidence-based coachingsaanpak.

Zodoende kunnen veerkrachtcoaches werken aan een coachend klimaat dat bevlogenheid, positieve dynamiek en enthousiasme bevordert. Ze coachen zowel individuen als organisaties naar effectief en veerkrachtig denken en handelen.

De inhoud en de aanpak van de opleiding wordt steeds geactualiseerd en vernieuwd, en bouwt inhoudelijk sterk voort op kennisontwikkeling en terreinervaring van de jongste jaren van het Better Minds at Work Team in tal van sectoren.

Meer info over de opleiding in Antwerpen vind je hier.

Opleiding tot Mentaal Kapitaal Coach

In deze coachopleiding specialiseren deelnemers zich in brein coaching. Door inzichten van de neuropsychologie toe te passen, kan je een aanzienlijk sterkere impact creëren in je coaching sessies. Immers, het brein is als een spier en die kan je trainen.

Als insteek hanteren wij invalshoeken vanuit de positieve psychologie en de hefbomen om het mentaal kapitaal te versterken: Focus, Bewustzijn, Zelfcontrole en Optimisme. Deze komen ruim aan bod in de boeken Mentaal Kapitaal en Het nieuwe Mentaal en Authentieke Intelligentie van Elke Geraerts, CEO bij Better Minds at Work.

Mentaal Kapitaal coaches werken aan een coachend klimaat dat focus, rust en energie bevordert. Ze coachen organisaties en individuen naar effectief en mindkrachtig gedrag. Naast verdiepende coachvaardigheden en methodieken ligt de nadruk tijdens deze opleiding op de essentie van breinkracht. Vanuit wetenschappelijke én pragmatische invalshoeken worden competenties getraind om het mentaal, fysiek en sociaal kapitaal van cliënten te vergroten en te versterken. Een greep uit de invalshoeken: de principes van zelfcontrole, grit en intrinsieke motivatie, bewustzijn, aandacht, gedachten en emoties, drijfveren en zelfcompassie.

Meer info over de opleiding in Antwerpen vind je hier.

Opleiding tot Professioneel Loopbaanprofessional

Stellen dat ons werkklimaat aan grote veranderingen onderhevig is, is als het intrappen van een open deur. In deze tijden van disruptie wordt van mensen en organisaties een ongezien aanpassingsvermogen verwacht. Hoe kan je er als loopbaanprofessional voor zorgen dat mensen blijvend kunnen schitteren en voldoende uitdaging houden in hun job? Dat ze klaar zijn voor de werkplek van de toekomst, waar ze graag werken én resultaten behaald worden? Het antwoord op deze uitdagingen ligt bij individuele loopbaangesprekken, dé manier om extra draagvlak te ontwikkelen.

Om hier een kwalitatief antwoord op te bieden, organiseert Better Minds at Work een specialisatieopleiding voor loopbaanprofessionals die mensen begeleiden naar werkbaar, weerbaar en wendbaar werk. Wil jij jouw deskundigheid hierin versterken, schrijf je dan in voor deze opleiding.

De focus van deze opleiding ligt op de positieve psychologie en meer bepaald het oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht coachen. Vanuit hun praktijkervaring reiken de trainers verschillende loopbaanthema’s aan en prikkelen ze je met interactieve oefeningen rond zelfanalyse, zelfsturing, identiteit en zingeving.

Ben jij coach, HR professional of reeds professioneel bezig met mensen te begeleiden in het maken van loopbaankeuzes? Wil je hierin verder groeien? Laat je dan inspireren tijdens deze proeverij. Het is een ideale gelegenheid om kennis te maken met het programma, de methodiek en de trainer(s).

Meer info over de opleiding in Antwerpen vind je hier.

Meer info over de opleiding in Hasselt vind je hier.

Opleiding tot Organisatie Coach

Deze opleiding (11 dagen) tot Organisatiecoach maakt je wegwijs in het begeleiden van veranderingen in organisaties. Ze bestaat uit 4 masterclasses van telkens 2 dagen, waarin organisatie- en coachexperts jullie onderdompelen in the art of coaching in organisaties. Doorheen dit traject van masterclasses word je als deelnemer sterk bekrachtigd in je leerproces door een leermanager. De masterclasses worden aangevuld door 2 intervisiedagen waar professioneel leren aan de hand van casuïstiek centraal staat.

Als Organisatiecoach bouw je samen met het cliëntsysteem een begeleidingstraject uit: vraaggestuurd en op maat van de organisatie. Als organisatiecoach heb je oog voor het menselijk aspect van verandering, coach je het proces en houd je de focus op communicatie, verbinding, samenwerking, motivatie en groei. Je weet de harde kant (business perspectief) en zachte kant (cultuur, mensen) te verbinden en leert je vinger te leggen op de zere plek in complexe vraagstukken, zowel op individueel-, team- en organisatieniveau. Je leert coachen tot op het niveau van de organisatie-identiteit.

Deze opleiding wordt gegeven door experten in het vak: Seth Maenen, Eric Geboers, Jef Cumps & Bart Oste.

Meer info over de opleiding vind je hier.

PROGRAMMA

19.30: online infosessie

21.00: afsluiter

Inschrijven kan onderaan deze pagina (graag bij opmerkingen aangeven in welke opleiding je interesse hebt).

ANNULATIEVOORWAARDEN

Dit event is gratis. Indien u door onvoorziene omstandigheden verhinderd zou zijn, gelieve dit dan uiterlijk 48 uren vooraf te melden.

Op dinsdag 24 november 2020 organiseert de Better Minds Academy een online infosessie over haar opleidingen tot Better Minds Coach, Professioneel Loopbaancoach, Professioneel veerkracht (stress en burn-out) coach, Mentaal Kapitaal Coach en Organisatie Coach.

Tijdens deze online gratis proeverij kom je meer te weten over de inhoud van onze opleidingen, over het beroep als (loopbaan)coach en kan je ervaren hoe je op een bevlogen manier mensen kan aanzetten tot gedragsverandering.

De cursisten zijn een mix van mensen uit verschillende contexten, met als gemeenschappelijke noemer: bevlogenheid.

Opleiding tot Better Minds Coach (basisopleiding)

De Better Minds Coach opleiding is een 6-daagse basisopleiding voor professionals die het coachen willen inzetten als een krachtig instrument om het mentaal kapitaal van mensen en organisaties te versterken.

Je wil in je eigen coachpraktijk of in je organisatie (in de hoedanigheid van leidinggevende / HR professional / preventieadviseur / vertrouwenspersoon) werken aan een coachend klimaat dat bevlogenheid, dynamiek en enthousiasme bevordert bij cliënten en medewerkers. In verschillende sectoren behoren begeleiding en coaching immers tot de kerntaken van het beroep.

Deze basisopleiding biedt een gedreven training in de basiscompetenties van een professioneel coach: effectieve communicatie vanuit een evenwichtige relatie, richting geven aan en faciliteren van het coachproces, grondhouding, persoonlijk ontwikkelingsplan, ethiek en gedragscode, zelfreflectie, analyse van de coachvraag, proceshantering, actieplanning, inzetten van hulpbronnen,… De bouwstenen voor deze basiscompetenties worden trapsgewijs aangereikt en geoefend.

Je krijgt als het ware een onderdompeling in de coach basisvaardigheden om je van hieruit te specialiseren als professioneel coach. Onze Better Minds Academy biedt 4 specialisaties: 1) veerkrachtcoach (stress & burn-out), 2) mentaal kapitaal coach, 3) loopbaancoach en 4) organisatiecoach.

Meer info over de basisopleiding in Gent vind je hier.

Meer info over de basisopleiding in Hasselt vind je hier.

Opleiding tot Professioneel veerkracht (stress en burn-out) Coach

In deze veerkrachtcoachopleiding specialiseren deelnemers zich in veerkracht- en stress & burn-out coaching. Bij Better Minds at Work zien wij veerkracht als het antwoord en tegengif op stress en burn-out.

De rode draad doorheen deze opleiding is gebaseerd op de positieve psychologie. Bovendien nemen we inzichten uit gezondheidspreventie en curatie, het nieuwe werken, wettelijke kaders en procedures mee, telkens vertaald naar een evidence-based coachingsaanpak.

Zodoende kunnen veerkrachtcoaches werken aan een coachend klimaat dat bevlogenheid, positieve dynamiek en enthousiasme bevordert. Ze coachen zowel individuen als organisaties naar effectief en veerkrachtig denken en handelen.

De inhoud en de aanpak van de opleiding wordt steeds geactualiseerd en vernieuwd, en bouwt inhoudelijk sterk voort op kennisontwikkeling en terreinervaring van de jongste jaren van het Better Minds at Work Team in tal van sectoren.

Meer info over de opleiding in Antwerpen vind je hier.

Opleiding tot Mentaal Kapitaal Coach

In deze coachopleiding specialiseren deelnemers zich in brein coaching. Door inzichten van de neuropsychologie toe te passen, kan je een aanzienlijk sterkere impact creëren in je coaching sessies. Immers, het brein is als een spier en die kan je trainen.

Als insteek hanteren wij invalshoeken vanuit de positieve psychologie en de hefbomen om het mentaal kapitaal te versterken: Focus, Bewustzijn, Zelfcontrole en Optimisme. Deze komen ruim aan bod in de boeken Mentaal Kapitaal en Het nieuwe Mentaal en Authentieke Intelligentie van Elke Geraerts, CEO bij Better Minds at Work.

Mentaal Kapitaal coaches werken aan een coachend klimaat dat focus, rust en energie bevordert. Ze coachen organisaties en individuen naar effectief en mindkrachtig gedrag. Naast verdiepende coachvaardigheden en methodieken ligt de nadruk tijdens deze opleiding op de essentie van breinkracht. Vanuit wetenschappelijke én pragmatische invalshoeken worden competenties getraind om het mentaal, fysiek en sociaal kapitaal van cliënten te vergroten en te versterken. Een greep uit de invalshoeken: de principes van zelfcontrole, grit en intrinsieke motivatie, bewustzijn, aandacht, gedachten en emoties, drijfveren en zelfcompassie.

Meer info over de opleiding in Antwerpen vind je hier.

Opleiding tot Professioneel Loopbaanprofessional

Stellen dat ons werkklimaat aan grote veranderingen onderhevig is, is als het intrappen van een open deur. In deze tijden van disruptie wordt van mensen en organisaties een ongezien aanpassingsvermogen verwacht. Hoe kan je er als loopbaanprofessional voor zorgen dat mensen blijvend kunnen schitteren en voldoende uitdaging houden in hun job? Dat ze klaar zijn voor de werkplek van de toekomst, waar ze graag werken én resultaten behaald worden? Het antwoord op deze uitdagingen ligt bij individuele loopbaangesprekken, dé manier om extra draagvlak te ontwikkelen.

Om hier een kwalitatief antwoord op te bieden, organiseert Better Minds at Work een specialisatieopleiding voor loopbaanprofessionals die mensen begeleiden naar werkbaar, weerbaar en wendbaar werk. Wil jij jouw deskundigheid hierin versterken, schrijf je dan in voor deze opleiding.

De focus van deze opleiding ligt op de positieve psychologie en meer bepaald het oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht coachen. Vanuit hun praktijkervaring reiken de trainers verschillende loopbaanthema’s aan en prikkelen ze je met interactieve oefeningen rond zelfanalyse, zelfsturing, identiteit en zingeving.

Ben jij coach, HR professional of reeds professioneel bezig met mensen te begeleiden in het maken van loopbaankeuzes? Wil je hierin verder groeien? Laat je dan inspireren tijdens deze proeverij. Het is een ideale gelegenheid om kennis te maken met het programma, de methodiek en de trainer(s).

Meer info over de opleiding in Antwerpen vind je hier.

Meer info over de opleiding in Hasselt vind je hier.

Opleiding tot Organisatie Coach

Deze opleiding (11 dagen) tot Organisatiecoach maakt je wegwijs in het begeleiden van veranderingen in organisaties. Ze bestaat uit 4 masterclasses van telkens 2 dagen, waarin organisatie- en coachexperts jullie onderdompelen in the art of coaching in organisaties. Doorheen dit traject van masterclasses word je als deelnemer sterk bekrachtigd in je leerproces door een leermanager. De masterclasses worden aangevuld door 2 intervisiedagen waar professioneel leren aan de hand van casuïstiek centraal staat.

Als Organisatiecoach bouw je samen met het cliëntsysteem een begeleidingstraject uit: vraaggestuurd en op maat van de organisatie. Als organisatiecoach heb je oog voor het menselijk aspect van verandering, coach je het proces en houd je de focus op communicatie, verbinding, samenwerking, motivatie en groei. Je weet de harde kant (business perspectief) en zachte kant (cultuur, mensen) te verbinden en leert je vinger te leggen op de zere plek in complexe vraagstukken, zowel op individueel-, team- en organisatieniveau. Je leert coachen tot op het niveau van de organisatie-identiteit.

Deze opleiding wordt gegeven door experten in het vak: Seth Maenen, Eric Geboers, Jef Cumps & Bart Oste.

Meer info over de opleiding vind je hier.

PROGRAMMA

19.30: online infosessie

21.00: afsluiter

Inschrijven kan onderaan deze pagina (graag bij opmerkingen aangeven in welke opleiding je interesse hebt).

ANNULATIEVOORWAARDEN

Dit event is gratis. Indien u door onvoorziene omstandigheden verhinderd zou zijn, gelieve dit dan uiterlijk 48 uren vooraf te melden.

De Better Minds Coach opleiding is een 6-daagse basisopleiding voor professionals die het coachen willen inzetten als een krachtig instrument om het mentaal kapitaal van mensen en organisaties te versterken.

Je wil in je eigen coachpraktijk of in je organisatie (in de hoedanigheid van leidinggevende / HR professional / preventieadviseur / vertrouwenspersoon) werken aan een coachend klimaat dat bevlogenheid, dynamiek en enthousiasme bevordert bij cliënten en medewerkers. In verschillende sectoren behoren begeleiding en coaching immers tot de kerntaken van het beroep.

Coachen wint als leerinstrument effectief in toenemende mate terrein. Het is een krachtige manier om mensen, groepen en organisaties op een interactieve wijze te begeleiden tot zelfontplooiing. Coaching is werk op mensenmaat. Het grootste deel van het effect van coaching ligt bij de kwaliteit van een coach: zijn/haar vaardigheden, mogelijkheden, limieten en de kwaliteit van zijn/haar aanwezigheid en focus. Hiervoor is een multi-dimensionele kijk op de mens en de wereld nodig, een ruime en integrale manier van waarnemen.

De aangeboden kennis, werkvormen en ervaring van onze Better Minds Coach opleiding verdiepen je inzicht in je rol als coach en in de brede betekenis van coaching.
Je oefent in een aandachtvolle aanwezigheid, zonder ingevangen te raken in het wereldbeeld van je cliënt. Je leert om empathie te combineren met het creëren van helderheid en een “open” houding aan te nemen als basis voor het coachproces.

Deze basisopleiding biedt een gedreven training in de basiscompetenties van een professioneel coach: effectieve communicatie vanuit een evenwichtige relatie, richting geven aan en faciliteren van het coachproces, grondhouding, persoonlijk ontwikkelingsplan, ethiek en gedragscode, zelfreflectie, analyse van de coachvraag, proceshantering, actieplanning, inzetten van hulpbronnen,… De bouwstenen voor deze basiscompetenties worden trapsgewijs aangereikt en geoefend.

Je krijgt als het ware een onderdompeling in de coach basisvaardigheden om je van hieruit te specialiseren als professioneel coach. Onze Better Minds Academy biedt 4 specialisaties: 1) veerkrachtcoach (stress & burn-out), 2) mentaal kapitaal coach, 3) loopbaancoach en 4) organisatiecoach.

Voor wie?

Met de bij ons behaalde certificatie in bovenstaande specialisaties als Professioneel Coach kun je:

+ In je functie als leidinggevende/HR professional/preventieadviseur/vertrouwenspersoon je coachvaardigheden toepassen

+ Zelfstandig en professioneel functioneren als coach (in je eigen praktijk)

+ Wetenschappelijk onderbouwde inzichten vertalen en methodieken beheersen om vanuit het Nieuwe Mentaal te coachen (focus op pro-activiteit, breinmogelijkheden, empathisch leiderschap)

+ Organisaties en individuen coachen naar effectief en veerkrachtig gedrag

+ Werkdrukbeleid in organisaties implementeren (preventie, draagvlak, werkplezier en bevlogenheid ontwikkelen)

+ Reflecteren op je eigen handelen als coach (cognitief, emotioneel en sociaal meesterschap)

Toelatingsvoorwaarden

​+ Je hebt een bachelor of master diploma of een gelijkgesteld cognitief niveau

+ Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring

+ Je hebt voldoende mogelijkheden en tijd om de geleerde competenties in een reële context te oefenen.

Organisatie

De opleiding is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen en is opgevat als een ervaringsgerichte training. Verwacht bij ons geen grote klaslokalen volgepakt met deelnemers, maar kleine groepen waar veiligheid en vertrouwen centraal staan. Je oefent vanaf dag 1 de coachvaardigheden in kleine groepen en met reële vragen. Er is veelvuldige terugkoppeling van en naar de werkcontext. Bij het merendeel van de lesdagen zijn er 2 trainers aanwezig voor persoonlijke begeleiding, net die extra touch die deze opleiding uniek maakt.

De coachcompetenties worden aan het einde van de opleiding getoetst via een assessment, ondersteund door een presentatie en videomateriaal. Bij elke module zijn er aanvullende beoordelingstaken. Je krijgt regelmatig feedback van je trainers over je coachvaardigheden. Van de deelnemers verwachten wij dat ze zelf leergroepen organiseren waarin intervisie en oefensessies uitgebreid aan bod kunnen komen. Zo worden de verworven skills geconsolideerd en verdiept.

Naast de lesdagen, het huiswerk en de leergroepen verwacht de Better Minds Academy dat je investeert in zelfstudie.

Programma

We beogen, in een persoonlijke en warme sfeer, het opleiden van de basisvaardigheden voor professionals die zich vlot willen profileren in zowel een organisatie- als individuele context.

De contacturen lopen van 9.30 tot 16.30 uur. Het volledige traject telt 6 lesdagen.

Na deze Better Minds Coach opleiding kan je verder specialiseren als veerkrachtcoach, loopbaancoach, mentaal kapitaal coach of organisatie coach. Je bouwt als het ware verder aan een gedegen loopbaan als Professioneel Coach. Wij dragen er bovendien zorg voor dat onze alumni blijvend worden geprikkeld.

Jouw ontwikkeling

Leergroepen

Tijdens de opleiding zijn er leerbijeenkomsten. Samen met andere deelnemers reflecteer je op het leerproces en op jouw functioneren als coach. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar een professionele coach waarin je ervaringen deelt, observeert, elkaar feedback geeft en je competenties oefent.

Opdrachten en evaluatie

De opdrachten bestaan uit het voeren van een coachgesprek met een cliënt in een oefen- en in een reële context (video-opdracht). Daarnaast voer je een persoonlijk gesprek met één van jouw trainers. Samen ga je bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kan gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad. De evaluatie gebeurt op basis van de bereikte competenties.

Logboek en POP en portfolio

Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Je volgt je ontwikkeling via een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Alle informatie bundel je in een portfolio.

Praktijk coaching

Gedurende de opleiding voer je in de praktijk minimaal 2 coachsessies uit en maak je hiervan een reflectieverslag (onderdeel van je portfolio). Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding: leren stil staan en kijken naar je eigen handelen. Via video-opnames krijg je gerichte feedback.

WIE, WAAR EN WANNEER? 

De sessies gaan door in Gent. Ze vinden plaats in een uniek huis dat verschillende artistieke plekjes heeft die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven. Deze plaats is makkelijk bereikbaar vanaf het station (op 3 min wandelafstand van het station Gent Sint-Pieters).

Axelle Golinvaux en Muriel Velu zijn de vaste trainers van dienst.

Lees hier hoe anderen Axelle & Muriel ervaren: 

Mijn grote dank gaat uit naar Axelle Golinvaux en Muriel Velu voor het delen van hun grote kennis, voor het goede handboek, voor hun geduld, voor het coachen, voor hun waardevolle feedback op de video opname en voor hun warme en hartelijke ontvangst.

– Annelies L’écluse – Faciliteiten en Veiligheid Manager bij Panasonic Energy Europe NV

Ik heb enorm veel geleerd tijdens deze opleiding en ben er ook verder door gegroeid. En dat door jullie goede begeleiding, het delen van jullie expertise en ervaringen én ook door de medecursisten. Dank je wel Axelle & Muriel voor jullie support, jullie frisse blik en jullie ‘zijn’. Heel fijn om bij zo’n 2 topmadammen opleiding te mogen volgen! Ik heb de opleiding als zeer waardevol ervaren en ik ben enorm blij dat ik met jullie, Axelle en Muriel, dit traject heb mogen doorlopen.

– Barbara Uyttendaele

DATA – Basisvaardigheden van coachen (6 dagen)

 • 14 januari
 • 21 januari
 • 4 februari
 • 9 maart
 • 16 maart
 • 25 maart

Deze basisopleiding is een goede stap om je verder als coach te specialiseren en te certificeren als professioneel coach.

PRIJS
€ 2.880 : 6 dagen Basisopleiding Better Minds Coach. Dit bedrag is inclusief alle documentatie en catering.
Als je de Basisopleiding combineert met één van de specialisaties (veerkrachtcoach/stress & burn-out,  mentaal kapitaal coach, loopbaancoach) ontvang je 10% korting op het tarief van de specialisatie.
Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 30% van deze sessie financieel te worden gesteund. Ons erkenningsnummer is DV.O216260.

MEER INFO EN VOORWAARDEN

Neem contact op met Axelle Golinvaux voor gedetailleerde info en voorwaarden. Bij inschrijving laat je op deze pagina je gegevens al achter.

Contact via telefoon: +324 76 24 20 57 of e-mail: [email protected]

Stellen dat ons werkklimaat aan grote veranderingen onderhevig is, is als het intrappen van een open deur. In deze tijden van disruptie wordt van mensen en organisaties een ongezien aanpassingsvermogen verwacht. Hoe kan je er als loopbaanprofessional voor zorgen dat mensen blijvend kunnen schitteren en voldoende uitdaging houden in hun job? Dat ze klaar zijn voor de werkplek van de toekomst, waar ze graag werken én resultaten behaald worden? Het antwoord op deze uitdagingen ligt bij individuele loopbaangesprekken, dé manier om extra draagvlak te ontwikkelen.

Om hier een kwalitatief antwoord op te bieden, organiseert Better Minds at Work een specialisatieopleiding voor loopbaanprofessionals die mensen begeleiden naar werkbaar, weerbaar en wendbaar werk. Wil jij jouw deskundigheid hierin versterken, schrijf je dan in voor deze opleiding.

VOOR WIE?

Deze specialisatieopleiding richt zich naar mensen met kennis en ervaring in loopbaanontwikkeling, zoals professionele coaches maar ook HR-professionals en leidinggevenden die hun expertise willen verdiepen in de strategische begeleiding van loopbaanvragen, talentontwikkeling, zingeving, motivatie, en het gericht leren omgaan met verandering en emoties op het werk.

VEREISTE VOORKENNIS

Je beschikt reeds over de basisvaardigheden als coach en volgde de basis coachopleiding bij Better Minds at Work of een andere evenwaardige coachopleiding.

WAT LEER JE?

In de opleiding leer je om wendbaar en flexibel de verschillende tools, methodieken en stijlen van een loopbaanprofessional in te zetten. De leerdoelstellingen sluiten nauw aan bij het proces van loopbaancoaching:

 • Bewustwording en kennis creëren over talenten en groeipotentieel. Wat kan ik?
 • Helderheid scheppen over wat iemand belangrijk vindt en wat hij nodig heeft om arbeidsvreugde te voelen in zijn job. Wie ben ik en wat wil ik?
 • Diverse methodieken toepassen, specifiek gericht op het in kaart brengen van hindernissen en hulpbronnen en wat iemand nodig heeft om zijn talenten positief in te zetten. Herkennen en begeleiden van het proces van verandering en de daarbij horende reacties en emoties waarmee mensen kampen. Wat heb ik nodig?
 • Begeleiding bij het nemen van acties om zijn loopbaan verder te plannen door ownership aan te wakkeren en mogelijkheden te laten ontdekken die mensen zin geven om in actie te komen. Welke acties neem ik?
 • Future of Work: inzicht in jobs van de toekomst en het belang van levenslang leren. Wat zijn passende beroepen en welke in- of externe mogelijkheden zijn er.

WERKWIJZE

Onze focus ligt op de positieve psychologie en oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht coachen. Onze aanpak is gefundeerd vanuit zowel de nieuwste wetenschappelijke inzichten als vanuit de praktijk. We werken rond zelfanalyse, zelfsturing, identiteit en zingeving. Vanuit onze eigen praktijkervaring reiken we verschillende loopbaanthema’s aan, waarbij we telkens aan de slag gaan met specifieke oefeningen rond dit thema.

Reken op een interactieve opleiding waarbij je wordt uitgedaagd om de theorie af te wisselen met praktijk en reflectie.

Voor de start van de opleiding vertrekken we vanuit een  intakegesprek  voor elke deelnemer om het niveau van ieders coachvaardigheden in te schatten, en om een evenwichtige groepssamenstelling te garanderen. De kracht van het groepsproces en het collegiaal leren zijn van onschatbare waarde voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

JOUW ONTWIKKELING

Leergroepen

Tijdens de opleiding zijn er leerbijeenkomsten. Samen met andere deelnemers reflecteer je op het leerproces en op jouw functioneren als loopbaanprofessional. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar een professionele loopbaancoach waarin je ervaringen deelt, observeert, elkaar feedback geeft en je competenties oefent.

POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan)

Tijdens de opleiding volg je jouw ontwikkeling via een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Alle informatie uit deze POP (zelfreflecties en acties) lever je in.

Praktijkcoaching – reflectieverslagen

Gedurende de opleiding voer je in de praktijk minimaal 3 coachsessies uit en maak je hiervan een reflectieverslag. Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding: leren stil staan en kijken naar je eigen handelen.

Certificering & evaluatie

De certificering bestaat uit het voeren van een coachgesprek met een cliënt in een een reële context. Je bewijst je expertise, en reflecteert samen met de andere deelnemers op het leerproces en je functioneren als coach. Daarenboven gebruiken we de reflectieverslagen, het POP, en de observaties tijdens de trainingsdagen als leidraad voor de certificering.  De evaluatie gebeurt op basis van de bereikte competenties.

JE KIEST VOOR DEZE OPLEIDING BIJ BETTER MINDS AT WORK ALS JE:

 • Jouw coachvaardigheden verder wil verdiepen op het vlak van loopbaancoaching.
 • Houdt van veel interactie en oefening.
 • Een toolbox van methodieken en oefeningen wil die je specifiek op maat van je coachee kan inzetten.
 • Graag als coach zelf gecoacht wilt worden (2 expert trainers/loopbaanprofessionals aanwezig).

ONZE EXPERTISE

Better Minds at Work is een erkend loopbaancentrum dat bestaat uit een divers team van ervaren loopbaancoaches die werken met loopbaancheques. Bekijk hier onze Better Minds Coaching website voor meer info.

Onze trainers komen uit de bedrijfswereld / HR en zijn zelf loopbaanprofessionals met veel jaren ervaring zowel op het vlak van individuele coachings als met loopbaantrajecten in organisaties.

Bekijk de opleiding in volgende video!

WANNEER

5 dagen + 1 terugkomdag

 • 11 januari
 • 1 februari
 • 22 februari
 • 15 maart
 • 29 maart
 • 26 april (terugkomdag)

WAAR

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Wijnegem, goed bereikbaar vanaf de snelweg. Er is gratis parking voor de deur. De Kanaal Site is van de hand van Axel Vervoordt en heeft verschillende artisitieke plekjes die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 12 dus wie zich het eerst aanmeldt, krijgt de plek.

PRIJS

Het tarief bedraagt 2.880, exclusief 21% BTW. Dit bedrag is inclusief syllabus, oefenbundels, set waarden en talentenkaartjes, boek Authentieke Intelligentie van Elke Geraerts.

Als je de Basisopleiding combineert met één van de specialisaties (veerkrachtcoach, mentaal kapitaal coach of loopbaancoach) ontvang je 10% korting op het tarief van de specialisatie.

Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 30% van deze sessie financieel te worden gesteund. Ons erkenningsnummer is DV.O216260.

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van het seminar. Hiervoor wordt een bedrag van 125 Euro aan annuleringskosten in rekening gebracht. Vanaf drie weken voor aanvang van de bijeenkomst bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Stellen dat ons werkklimaat aan grote veranderingen onderhevig is, is als het intrappen van een open deur. In deze tijden van disruptie wordt van mensen en organisaties een ongezien aanpassingsvermogen verwacht. Hoe kan je er als loopbaanprofessional voor zorgen dat mensen blijvend kunnen schitteren en voldoende uitdaging houden in hun job? Dat ze klaar zijn voor de werkplek van de toekomst, waar ze graag werken én resultaten behaald worden? Het antwoord op deze uitdagingen ligt bij individuele loopbaangesprekken, dé manier om extra draagvlak te ontwikkelen.

Om hier een kwalitatief antwoord op te bieden, organiseert Better Minds at Work een specialisatieopleiding voor loopbaanprofessionals die mensen begeleiden naar werkbaar, weerbaar en wendbaar werk. Wil jij jouw deskundigheid hierin versterken, schrijf je dan in voor deze opleiding.

VOOR WIE?

Deze specialisatieopleiding richt zich naar mensen met kennis en ervaring in loopbaanontwikkeling, zoals professionele coaches maar ook HR-professionals en leidinggevenden die hun expertise willen verdiepen in de strategische begeleiding van loopbaanvragen, talentontwikkeling, zingeving, motivatie, en het gericht leren omgaan met verandering en emoties op het werk.

VEREISTE VOORKENNIS

Je beschikt reeds over de basisvaardigheden als coach en volgde de basis coachopleiding bij Better Minds at Work of een andere evenwaardige coachopleiding.

WAT LEER JE?

In de opleiding leer je om wendbaar en flexibel de verschillende tools, methodieken en stijlen van een loopbaanprofessional in te zetten. De leerdoelstellingen sluiten nauw aan bij het proces van loopbaancoaching:

 • Bewustwording en kennis creëren over talenten en groeipotentieel. Wat kan ik?
 • Helderheid scheppen over wat iemand belangrijk vindt en wat hij nodig heeft om arbeidsvreugde te voelen in zijn job. Wie ben ik en wat wil ik?
 • Diverse methodieken toepassen, specifiek gericht op het in kaart brengen van hindernissen en hulpbronnen en wat iemand nodig heeft om zijn talenten positief in te zetten. Herkennen en begeleiden van het proces van verandering en de daarbij horende reacties en emoties waarmee mensen kampen. Wat heb ik nodig?
 • Begeleiding bij het nemen van acties om zijn loopbaan verder te plannen door ownership aan te wakkeren en mogelijkheden te laten ontdekken die mensen zin geven om in actie te komen. Welke acties neem ik?
 • Future of Work: inzicht in jobs van de toekomst en het belang van levenslang leren. Wat zijn passende beroepen en welke in- of externe mogelijkheden zijn er.

WERKWIJZE

Onze focus ligt op de positieve psychologie en oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht coachen. Onze aanpak is gefundeerd vanuit zowel de nieuwste wetenschappelijke inzichten als vanuit de praktijk. We werken rond zelfanalyse, zelfsturing, identiteit en zingeving. Vanuit onze eigen praktijkervaring reiken we verschillende loopbaanthema’s aan, waarbij we telkens aan de slag gaan met specifieke oefeningen rond dit thema.

Reken op een interactieve opleiding waarbij je wordt uitgedaagd om de theorie af te wisselen met praktijk en reflectie.

Voor de start van de opleiding vertrekken we vanuit een  intakegesprek  voor elke deelnemer om het niveau van ieders coachvaardigheden in te schatten, en om een evenwichtige groepssamenstelling te garanderen. De kracht van het groepsproces en het collegiaal leren zijn van onschatbare waarde voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

JOUW ONTWIKKELING

Leergroepen

Tijdens de opleiding zijn er leerbijeenkomsten. Samen met andere deelnemers reflecteer je op het leerproces en op jouw functioneren als loopbaanprofessional. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar een professionele loopbaancoach waarin je ervaringen deelt, observeert, elkaar feedback geeft en je competenties oefent.

POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan)

Tijdens de opleiding volg je jouw ontwikkeling via een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Alle informatie uit deze POP (zelfreflecties en acties) lever je in.

Praktijkcoaching – reflectieverslagen

Gedurende de opleiding voer je in de praktijk minimaal 3 coachsessies uit en maak je hiervan een reflectieverslag. Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding: leren stil staan en kijken naar je eigen handelen.

Certificering & evaluatie

De certificering bestaat uit het voeren van een coachgesprek met een cliënt in een een reële context. Je bewijst je expertise, en reflecteert samen met de andere deelnemers op het leerproces en je functioneren als coach. Daarenboven gebruiken we de reflectieverslagen, het POP, en de observaties tijdens de trainingsdagen als leidraad voor de certificering.  De evaluatie gebeurt op basis van de bereikte competenties.

JE KIEST VOOR DEZE OPLEIDING BIJ BETTER MINDS AT WORK ALS JE:

 • Jouw coachvaardigheden verder wil verdiepen op het vlak van loopbaancoaching.
 • Houdt van veel interactie en oefening.
 • Een toolbox van methodieken en oefeningen wil die je specifiek op maat van je coachee kan inzetten.
 • Graag als coach zelf gecoacht wilt worden (2 expert trainers/loopbaanprofessionals aanwezig).

ONZE EXPERTISE

Better Minds at Work is een erkend loopbaancentrum dat bestaat uit een divers team van ervaren loopbaancoaches die werken met loopbaancheques. Bekijk hier onze Better Minds Coaching website voor meer info.

Onze trainers komen uit de bedrijfswereld / HR en zijn zelf loopbaanprofessionals met veel jaren ervaring zowel op het vlak van individuele coachings als met loopbaantrajecten in organisaties.

Bekijk de opleiding in volgende video!

WANNEER

5 dagen + 1 terugkomdag

 • 1 april
 • 22 april
 • 6 mei
 • 27 mei
 • 3 juni
 • 24 juni (terugkomdag)

WAAR

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Hasselt, Monoton. De ruimte zit zorgvuldig gecamoufleerd in een oude graansilo aan het Albertkanaal in Hasselt. Deze locatie is goed bereikbaar vanaf de snelweg.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 12 dus wie zich het eerst aanmeldt, krijgt de plek.

PRIJS

Het tarief bedraagt 2.880, exclusief 21% BTW. Dit bedrag is inclusief syllabus, oefenbundels, set waarden en talentenkaartjes, boek Authentieke Intelligentie van Elke Geraerts.

Als je de Basisopleiding combineert met één van de specialisaties (veerkrachtcoach, mentaal kapitaal coach of loopbaancoach) ontvang je 10% korting op het tarief van de specialisatie.

Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 30% van deze sessie financieel te worden gesteund. Ons erkenningsnummer is DV.O216260.

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van het seminar. Hiervoor wordt een bedrag van 125 Euro aan annuleringskosten in rekening gebracht. Vanaf drie weken voor aanvang van de bijeenkomst bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

In deze veerkrachtcoachopleiding specialiseren deelnemers zich in veerkracht- en stress & burn-out coaching. Bij Better Minds at Work zien wij veerkracht als het antwoord en tegengif op stress en burn-out.

De rode draad doorheen deze opleiding is gebaseerd op de positieve psychologie. Bovendien nemen we inzichten uit gezondheidspreventie en curatie, het nieuwe werken, wettelijke kaders en procedures mee, telkens vertaald naar een evidence-based coachingsaanpak.

Zodoende kunnen veerkrachtcoaches werken aan een coachend klimaat dat bevlogenheid, positieve dynamiek en enthousiasme bevordert. Ze coachen zowel individuen als organisaties naar effectief en veerkrachtig denken en handelen.

VOOR WIE?

Dit is een opleiding voor professionals die het coachen willen inzetten als een krachtig instrument om de veerkracht  van mensen en organisaties te versterken.

Je wil in je eigen praktijk of in je organisatie – in de hoedanigheid van leidinggevende/HR professional/preventieadviseur/vertrouwenspersoon – werken aan een coachend klimaat dat bevlogenheid, dynamiek en enthousiasme bevordert.

Professionals die reeds over coachcompetenties beschikken, stromen rechtstreeks in deze opleiding in. Voor kandidaten die nog geen coachcompetenties verworven hebben, voorzien we een basisopleiding van 6 dagen.

Met de bij ons behaalde certificatie als Professioneel Veerkracht Coach kun je:

+ In je functie als leidinggevende/HR professional/preventieadviseur/vertrouwenspersoon je coachvaardigheden toepassen

+ Zelfstandig en professioneel functioneren als coach (in je eigen praktijk)

+ Wetenschappelijk onderbouwde inzichten vertalen en methodieken beheersen om van uit de kracht van veerkracht in relatie tot stress & burn-out te coachen

+ Organisaties en individuen coachen naar effectief en veerkrachtig gedrag

+ Werkdrukbeleid in organisaties inspireren en onderbouwen (preventie, draagvlak, werkplezier en bevlogenheid ontwikkelen)

+ Reflecteren op je eigen handelen als coach (cognitief, emotioneel en sociaal meesterschap)

+ Automatisch lid worden van Vereniging voor Erkende Stress en Burn-out coaches (VESB) aangezien deze opleiding door VESB is geaccrediteerd

TOELATINGSVOORWAARDEN

​+ Je hebt een bachelor of master diploma of een gelijkgesteld cognitief niveau

+ Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring

+ Je hebt al een opleiding Basisvaardigheden van coaching gevolgd bij onze Better Minds Academy (Better Minds Coach) of elders

+ Je hebt voldoende mogelijkheden en tijd om de geleerde competenties in een reële context te oefenen.

+ Je voert een intakegesprek waarin je je ervaring en motivatie onderbouwt

ORGANISATIE

De opleiding is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen en is opgevat als een ervaringsgerichte training. Verwacht bij ons geen grote klaslokalen volgepakt met deelnemers, maar kleine groepen waar veiligheid en vertrouwen centraal staan. Je oefent vanaf dag 1 de coachvaardigheden in kleine groepen en met reële vragen. Er is veelvuldige terugkoppeling van en naar de werkcontext. Bij een groep groter dan acht deelnemers zijn er  het merendeel van de lesdagen twee trainers aanwezig voor persoonlijke begeleiding, net die extra touch die deze opleiding zo uniek maakt.

We vertrekken vanuit een intakegesprek voor elke deelnemer om het niveau van ieders coachvaardigheden in te schatten, en om een evenwichtige groepssamenstelling te garanderen. De kracht van het groepsproces en het collegiaal leren zijn van onschatbare waarde voor een professionele ontwikkeling in een beroepscontext waarin veerkracht centraal staat.

De coachcompetenties worden aan het einde van de opleiding getoetst via een assessment. Bij elke sessie zijn er aanvullende beoordelingstaken. Je krijgt regelmatig feedback van je trainers over je coachvaardigheden. Van de deelnemers verwachten we dat ze zelf leergroepen organiseren waarin intervisie en oefensessies uitgebreid aan bod kunnen komen. Zo worden de verworven skills geconsolideerd en verdiept.

Naast de lesdagen, de opdrachten en de leergroepen verwacht de Better Minds Academy dat je investeert in zelfstudie.

PROGRAMMA

We beogen, in een persoonlijke en warme sfeer, het opleiden van professionele stress en burn-out coaches, of hoe wij het nog veel liever noemen: veerkrachtcoaches, die zich vlot kunnen profileren in zowel een organisatie- als individuele context.

De contacturen lopen van 9.30 tot 16.30 uur. Het volledige traject telt 6 lesdagen.

Optioneel kan je je na deze opleiding verder specialiseren als Loopbaan Coach, Organisatie Coach of Mentaal-Kapitaal Coach. Je bouwt als het ware verder aan een gedegen loopbaan als Professioneel Coach. Wij dragen er bovendien zorg voor dat onze alumni blijvend worden geprikkeld en met elkaar een unieke collegiale community vormen.

JOUW ONTWIKKELING

Leergroepen

Tijdens de opleiding zijn er leerbijeenkomsten. Samen met andere deelnemers reflecteer je op het leerproces en op jouw functioneren als coach. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar een professionele coach waarin je ervaringen deelt, observeert, elkaar feedback geeft en je competenties oefent.

Opdrachten en evaluatie

De opdrachten bestaan uit het voeren van een coachgesprek met een cliënt in een oefen- en in een reële context (video-opdracht). Samen met je trainer(s) ga je bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kan gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad. De evaluatie gebeurt op basis van de bereikte competenties.

Logboek en POP en portfolio

Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Je volgt je ontwikkeling via een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Alle informatie bundel je in een portfolio.

Praktijk coaching

Gedurende de opleiding voer je in de praktijk minimaal 3 coachsessies uit en maak je hiervan een reflectieverslag (onderdeel van je portfolio). Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding: leren stil staan en kijken naar je eigen handelen. Via video-opnames bewijs je je competenties en krijg je gerichte feedback.

WIE, WAAR EN WANNEER? 

Intakegesprekken vinden plaats bij aanmelding.

Els Schepens en Johnny Weustenraed zijn de vaste trainers van dienst. Zij worden bijgestaan door leden van het team van Better Minds at Work, naargelang de expertises die tijdens de sessies worden aangeleerd. Zo zal Erik Franck, trainer bij Better Minds at Work, over de kwaliteit van slaap in relatie tot burn-out spreken.

Lees hier hoe anderen Johnny & Els ervaren.

WAAR?

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Hasselt, Monoton. De ruimte zit zorgvuldig gecamoufleerd in een oude graansilo aan het Albertkanaal in Hasselt. Deze locatie is goed bereikbaar vanaf de snelweg.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Dag 1:

 • We gaan aan de slag met je leertraject waarin  de opleidingscompetenties verder uitgediept worden
 • Opfrissing van het basiscoachmodel
 • Veerkracht wordt belicht vanuit de positieve psychologie

Dag 2:

 • Een evidence-based belichting van ‘Stress & Burn-out’ (kaders, feiten, essenties, signalen en symptomen, curatie en preventie, …)
 • Het huis van werkvermogen als coachkader

Dag 3: Coachen op gezondheidsniveau:

 • Mindset en voeding  ‘gewoonteverandering: van denken naar doen’
 • Mindset en beweging ‘levensenergie: bewegen voor je brein’
 • Slaap (Dr. Erik Franck)  ‘kwaliteit van slaap optimaliseren: shut your eyes to energise’

Dag 4: Coachen op competentie- en waardenniveau:

 • Competenties versus energiegevers en energienemers
 • Waarden als directe hefboom tot transformatie

Dag 5: Coachen op elementen binnen de werkcontext

 • De arbeidscontext en psychosociale risico’s
 • De arbeidssfeer en (verstoorde) relaties en communicatie
 • Re-integratie binnen of buiten de organisatie

Dag 6: Intervisie,  aanscherpen van expertise

 • Kennismaking met de better minds intervisiemethodiek
 • Aan de slag met eigen casuïstiek

DATA

 • 7 januari 2021
 • 21 januari 2021
 • 12 februari 2021
 • 25 februari 2021
 • 11 maart 2021
 • 1 april 2021

De contacturen lopen van 9.30 tot 16.30 uur.

INTERNATIONALE CERTIFICERING ICF

Bij de opbouw van de opleiding Better Minds at Work Coach werd er rekening gehouden met de 8 kerncompetenties die door de Internationale Coach Federatie zijn gedefinieerd. De opleiding is daarom een goede opstap om je als coach verder te laten certifiëren door de ICF. Meer info vind je op: https://www.coachfederation.be/nl en https://coachfederation.org/

VESB – Vereniging van Erkende Stress en Burn-out coaches

Onze opleiding voldoet aan de door Vereniging van Erkende Stress en Burn-out coaches opgelegde criteria. Na certificering door Better Minds at Work kan je automatisch aansluiten bij de Vereniging van Erkende Stress en Burn-out coaches.

PRIJS

€ 2880: Opleiding van 6 dagen tot Veerkracht coach. Dit bedrag is inclusief alle documentatie en catering.

Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 30% van deze sessie financieel te worden gesteund. Ons erkenningsnummer is DV.O216260.

Als je de Basisopleiding combineert met één van de specialisaties (veerkrachtcoach/stress & burn-out of Mentaal Kapitaal Coach of loopbaancoach) ontvang je 10% korting op het tarief van de specialisatie.

MEER INFO EN VOORWAARDEN

Neem contact op met Els Schepens voor gedetailleerde info en voorwaarden. Bij inschrijving laat je op deze pagina je gegevens al achter.

Contact via telefoon: +32 478 580184 of e-mail: [email protected]

of An Verheyen (Office Manager): 04 72 33 30 65 of e-mail: [email protected]

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van het seminar. Hiervoor wordt een bedrag van 125 Euro aan annuleringskosten in rekening gebracht. Vanaf drie weken voor aanvang van de bijeenkomst bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

In de Mentaal Kapitaal Coachopleiding specialiseren deelnemers zich in brein coaching. Door inzichten van de neuropsychologie toe te passen, kan je een aanzienlijk sterkere impact creëren in je coaching sessies. Immers, het brein is als een spier en die kan je trainen.

Als insteek hanteren wij invalshoeken vanuit de positieve psychologie en de hefbomen om het mentaal kapitaal te versterken: Focus, Bewustzijn, zelfcontrole en optimisme. Deze komen ruim aan bod in de boeken Mentaal Kapitaal en Het nieuwe Mentaal en Authentieke Intelligentie van Elke Geraerts, CEO bij Better Minds at Work.

Mentaal Kapitaal coaches werken aan een coachend klimaat dat focus, rust en energie bevordert. Ze coachen organisaties en individuen naar effectief en mindkrachtig gedrag. Naast verdiepende coachvaardigheden en methodieken ligt de nadruk tijdens deze opleiding op de essentie van breinkracht. Vanuit wetenschappelijke én pragmatische invalshoeken worden competenties getraind om het mentaal, fysiek en sociaal kapitaal van cliënten te vergroten en te versterken. Een greep uit de invalshoeken: de principes van zelfcontrole, grit en intrinsieke motivatie, bewustzijn, aandacht, gedachten en emoties, drijfveren en zelfcompassie.

VOOR WIE?

Je wil in je eigen praktijk of in je organisatie – in de hoedanigheid van leidinggevende/HR professional/preventieadviseur/vertrouwenspersoon – werken aan een coachend klimaat waarbij het mentaal kapitaal centraal staat.

Professionals die reeds over coachcompetenties beschikken, stromen rechtstreeks in deze opleiding. We voorzien een basisopleiding voor kandidaten die nog geen coachcompetenties verworven hebben.

Met de bij ons behaalde certificatie als Mentaal Kapitaal Coach kun je:

+ In je functie als leidinggevende/HR professional/preventieadviseur/vertrouwenspersoon je coachvaardigheden toepassen

+ Zelfstandig en professioneel functioneren als coach (in je eigen praktijk)

+ Wetenschappelijk onderbouwde inzichten vertalen en methodieken beheersen om vanuit het nieuwe mentaal te coachen (focus op pro-activiteit, breinmogelijkheden, compassievol communiceren, omgaan met gedachten en emoties …)

+ Organisaties en individuen coachen naar effectief en breinkrachtig gedrag

+ Werkdrukbeleid in organisaties inspireren en onderbouwen (preventie, draagvlak, werkplezier en bevlogenheid ontwikkelen)

+ Reflecteren op je eigen handelen als coach (cognitief, emotioneel en sociaal meesterschap)

TOELATINGSVOORWAARDEN

​+ Je hebt een bachelor of master diploma of een gelijkgesteld cognitief niveau

+ Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring

+ Je hebt al een opleiding Basisvaardigheden van coaching gevolgd bij onze Better Minds Academy of elders

+ Je hebt voldoende mogelijkheden en tijd om de geleerde competenties in een reële context te oefenen.

+ Je voert een intakegesprek waarin je je ervaring en motivatie onderbouwt

ORGANISATIE

Deze coachopleiding (6 dagen) is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen en is opgevat als een ervaringsgerichte training  waarin coachexperten specifieke topics belichten. Verwacht bij ons kleine groepen waar veiligheid en vertrouwen centraal staan. Je oefent vanaf dag 1 de coachvaardigheden in kleine groepen en met reële vragen. Er is veelvuldige terugkoppeling van en naar de werkcontext. Bij een aantal lesdagen zijn er 2 trainers aanwezig voor persoonlijke begeleiding, net die extra touch die deze opleiding uniek maakt.

We vertrekken vanuit een intakegesprek voor elke deelnemer om het niveau van ieders coachvaardigheden in te schatten, en om een evenwichtige groepssamenstelling te garanderen. De kracht van het groepsproces en het collegiaal leren zijn van onschatbare waarde voor een professionele ontwikkeling in een beroepscontext waarin breinkracht centraal staat.

De coachcompetenties worden aan het einde van de opleiding getoetst via een assessment. Bij elke sessie zijn er aanvullende opdrachten. Je krijgt regelmatig feedback van je trainers over je coachvaardigheden. Van de deelnemers verwachten we dat ze zelf leergroepen organiseren waarin intervisie en oefensessies uitgebreid aan bod kunnen komen. Zo worden de verworven skills geconsolideerd en verdiept.

Naast de lesdagen, de opdrachten en de leergroepen verwacht de Better Minds Academy dat je investeert in zelfstudie.

PROGRAMMA

We beogen, in een persoonlijke en warme sfeer, het opleiden van professionele coaches, die zich vlot kunnen profileren in zowel een organisatie- als individuele context.

Optioneel kan je je na deze opleiding verder specialiseren als Loopbaan Coach, Organisatie Coach of Veerkracht Coach. Je bouwt als het ware verder aan een gedegen loopbaan als Professioneel Coach. Wij dragen er bovendien zorg voor dat onze alumni blijvend worden geprikkeld.

JOUW ONTWIKKELING

Leergroepen

Tijdens de opleiding zijn er leerbijeenkomsten. Samen met andere deelnemers reflecteer je op het leerproces en op jouw functioneren als coach. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar een professionele coach waarin je ervaringen deelt, observeert, elkaar feedback geeft en je competenties oefent.

Opdrachten en evaluatie

De opdrachten bestaan uit het voeren van een coachgesprek met een cliënt in een oefen- en in een reële context (video-opdracht). Samen met de trainer(s) ga je bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kan gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad. De evaluatie gebeurt op basis van de bereikte competenties.

Logboek en POP en portfolio

Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Je volgt je ontwikkeling via een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Alle informatie bundel je in een portfolio.

Praktijk coaching

Gedurende de opleiding voer je in de praktijk minimaal 3 coachsessies uit en maak je hiervan een reflectieverslag (onderdeel van je portfolio). Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding: leren stil staan en kijken naar je eigen handelen. Via video-opnames bewijs je je competenties en krijg je gerichte feedback.

WIE, WAAR EN WANNEER? 

Intakegesprekken vinden plaats bij aanmelding.

Els Schepens en Johnny Weustenraed zijn de vaste trainers van dienst. Zij worden bijgestaan door leden van het team van Better Minds at Work, naargelang de expertises die tijdens de sessies worden aangeleerd. Zo zal Dr. Elke Geraerts, CEO bij Better Minds at Work, over Mentaal Kapitaal spreken. Dr. Elke Smeets, internationaal expert in de positieve psychologie, dompelt jullie onder in de kracht van optimisme. Arbeidspsychologe Miet Leijssen zet jullie brein mentaal en fysiek in beweging via technieken om meer focus en energie te ervaren.

Lees hier hoe anderen Johnny & Els ervaren.

WAAR?

De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Wijnegem, goed bereikbaar vanaf de snelweg. Er is gratis parking voor de deur. De Kanaal Site is van de hand van Axel Vervoordt en heeft verschillende artisitieke plekjes die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven.

PROGRAMMA

Dag 1: Na een warme kennismaking en check-in ga je aan de slag met je leertraject waarin de opleidingscompetenties verder verdiept worden.  We frissen ons basiscoachmodel op en zoomen in op het brein, breintraining en Authentieke Intelligentie.

Dag 2: Een introductie in hoe we ons mentaal kapitaal kunnen vergroten door te investeren in de 4 hefbomen (meer zelfcontrole, bewuster omgaan met je bewustzijn, een sterkere focus en optimisme). We zoomen deze dag in op de hefboom zelfcontrole.

Dag 3: Miet Leijssen neemt je mee in haar workshop ‘Move your brain, get focused!’. De namiddag  staat in het teken van oefenen rond focus via allerlei methodieken.

Dag 4: De hefboom bewustzijn wordt belicht vanuit recent wetenschappelijk onderzoek en benaderen we als een modus die we aan- en uit kunnen schakelen: een pleidooi voor bewuster omgaan met ons bewustzijn.

Dag 5: Elke Smeets neemt je mee in een optimisme journey: een wetenschappelijk onderbouwde training  van je mentale conditie en onmiddellijk toepasbaar in je eigen context. Ook deze dag staat geheel in het teken van methodisch oefenen rond de hefboom optimisme.

Dag 6: We leren deze dag collegiaal consulteren via een onze specifieke intervisie methodiek. Je reeds verworven kennis en expertise wordt aangescherpt en verdiept aan de hand van eigen casuïstiek. We sluiten de dag af met een certificering.

DATA

 • 22 april 2021
 • 6 mei 2021
 • 20 mei 2021
 • 3 juni 2021
 • 17 juni 2021
 • 9 september 2021

INTERNATIONALE CERTIFICERING ICF

Bij de opbouw van de opleiding Better Minds at Work Coach werd er rekening gehouden met de 11 kerncompetenties die door de Internationale Coach Federatie zijn gedefinieerd. De opleiding is daarom een goede opstap om je als coach verder te laten certifiëren door de ICF. Meer info vind je op: https://www.coachfederation.be/nl en https://coachfederation.org/

PRIJS

Het tarief bedraagt 2880 euro, exclusief 21% BTW. Dit bedrag is inclusief syllabus, oefenbundels en het boek Mentaal Kapitaal van Elke Geraerts.

Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 30% van deze sessie financieel te worden gesteund. Ons erkenningsnummer is DV.O216260.

Als je de Basisopleiding combineert met één van de specialisaties (veerkracht coach, mentaal-kapitaal coach of loopbaancoach) ontvang je 10% korting op het tarief van de specialisatie.

MEER INFO EN VOORWAARDEN

Neem contact op met Els Schepens voor gedetailleerde info en voorwaarden. Bij inschrijving laat je op deze pagina je gegevens al achter.

Contact via telefoon: +32 478 580184 of e-mail: [email protected]

of An Verheyen (Office Manager): 04 72 33 30 65 of e-mail: [email protected]

ANNULATIEVOORWAARDEN

Annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van het seminar. Hiervoor wordt een bedrag van 125 Euro aan annuleringskosten in rekening gebracht. Vanaf drie weken voor aanvang van de bijeenkomst bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.