Echocentrum Focus - Better Minds at Work Skip to main content

Offerte voor Echocentrum Focus

Beste Jacqueline,

Enige tijd geleden organiseerde u voor uw ganse team een workshop rond ‘mentaal kapitaal en focus’ ism Better Minds at Work. Deze workshop werd positief onthaald.

U wil hier graag een vervolg aan geven, bijkomende thema’s aan bod laten komen en diepgang creëren. Concreet dacht u aan de thema’s ‘van feedback naar feedforward’ en het thema ‘vertrouwen’. Tijdens het gesprek op 31 augustus jl. kwam ook het thema ‘intervisie’ aan bod. U wil de verschillende thema’s integreren in een traject, dat logisch aan elkaar hangt.

U vraagt Tom Dijckmans om hierrond het team te begeleiden. In dit document bieden we een voorstel om aan de slag te gaan.

Wij kijken alvast uit naar een impactvolle verderzetting van onze samenwerking.

Vriendelijke groeten,

An Verheyen - Better Minds at Work

Video corner

Sharing is caring

Kennisdeling is één van onze belangrijkste waarden.
Indien je onze boeken wilt aankopen voor je medewerkers, dan bieden wij je graag een groepsprijs aan. Contacteer ons voor meer info.

Ontdek hier onze boeken