Welzijnsbeleid - Better Minds at Work Skip to main content

Welzijnsbeleid

Wil je in jouw organisatie een nieuw welzijnsbeleid opzetten? Een beleid dat verder gaat dan preventie van stress en burn-out? Onze consultants helpen je op weg om de juiste stappen te nemen en overleggen met verschillende stakeholders in je organisatie. Onze tussenkomst kan gaan van advies, co-creatie van een welzijnsbeleid samen met enkele sleutelfiguren, tot het uitrollen van specifieke initiatieven om het welzijnsbeleid te verankeren. Verwacht van ons een uitgestippeld welzijnsbeleid dat je medewerkers mentaal en fysiek versterkt.

Hierbij gaan we voor een totaalaanpak: intake met directie/management én verschillende intervisiegroepjes met medewerkers met de start / stop / continue / change aanpak. Daarna wordt een actieplan voorgelegd én verder concreet uitgewerkt. Op die manier kunnen bedrijven die binnen hun structuur niet de ruimte hebben voor een Wellbeing medewerker, maar er toch de noodzaak van inzien, beroep doen op een ervaren well-being consultant.

Contactformulier

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    En ontvang elke week gratis tips over hoe je jezelf en je bedrijf veerkrachtiger kan maken.

    Laten we een koffie drinken

    En ontvang elke week gratis tips over hoe je jezelf en je bedrijf veerkrachtiger kan maken.