Re-integratie expertise Better Minds at Work - Better Minds at Work Skip to main content

Re-integratie expertise

Re-integratie op de werkplek

Op de Belgische arbeidsmarkt blijft langdurig absenteïsme toenemen. Vooral door psychische problemen. Ook het korte en middellange ziekteverzuim zijn historisch hoog. Het hoeft geen betoog dat dit een hoge kost met zich meebrengt. Zowel voor de afwezige werknemer als voor de werkgever en de staat.

Wil je de jobretentie in jouw organisatie verhogen? En de re-integratie van werknemers beter faciliteren?

Duurzaam terug aan het werk na ziekte

Het Back on track-programma van Better Minds at Work is een duurzame re-integratieaanpak. Aangepast aan het DNA van je organisatie. We focussen op vitaliteit, productiviteit en groei. Van zowel de organisatie als de individuele werknemer. Dit doen we door proactief, consequent en doelgericht in te zetten op talenten, communicatie en duidelijke afspraken. We stellen samen met jouw organisatie een effectief beleid op. Dat we implementeren en borgen.

Ontdek hieronder ons aanbod rond re-integratie voor bedrijven.
Samen maken we er werk van!

Back on Track re-integratie aanbod

Beleid

Samen bepalen we een systematische aanpak op niveau van je organisatie. Waarin we re-integratie proactief, consequent en doelgericht aanpakken en begeleiden. We stemmen je beleid af op de individuele noden van je werknemer. Maar ook van het team en je organisatie. Conform het wettelijk kader. En gebaseerd op recent onderzoek en wetenschappelijke inzichten.

Individuele trajecten

Hoe langer een werknemer afwezig blijft, hoe kleiner de kans dat die het werk op eigen initiatief hervat.
Met individuele begeleiding vergroten we de kans op duurzame re-integratie.

Naast individuele coaching faciliteren we ook het re-integratieproces.  Dit doen we in dialoog met werkgever, werknemer en andere betrokken partijen.

Opleiding

Train je medewerkers om re-integratie te faciliteren. Ons team biedt opleidingen aan rond sensibilisatie, informatie en skills.  Op maat van alle betrokken stakeholders.

Denk hierbij aan verbindende communicatie, psychologische veiligheid, jobcrafting, wetgevend kader, reboarding, teamdynamiek, re-integratie faciliteren…

Ons re-integratie expertiseteam

Ziekteverzuim is een ernstige kopzorg voor je bedrijf. Het Better Minds at Work Back on Track team ontzorgt je met unieke, gebundelde expertise.
Het team kan bogen op jarenlange praktijkervaring als arbeidsarts, psycholoog en coach.
Zo bieden ze een multidisciplinaire aanpak die alle facetten van re-integratie –fysiek, mentaal, economisch en sociaal– beslaat.
Een onderbouwd totaalpakket voor gezonde werknemers in gezonde organisaties.

Laura Rypens

Ilse Vrient

Workshop Back on Track!

Minder herval, meer retentie

In deze workshop, speciaal ontworpen voor leidinggevenden en HR, gaan we heel praktisch aan de slag rond volgende topics:

 • Welzijnspreventie. We maken  een onderscheid tussen primaire, secundaire en tertiaire preventie. Krijg concrete ideeën voor preventie-initiatieven binnen jouw organisatie.
 • Wat doe je best wanneer een medewerker uitvalt wegens (langdurige) ziekte? Wat zijn de behoeften van de medewerker die ziek thuis is? Wat communiceer je wel en wat zeker niet? Hoe ga je met het team om? Via praktische cases inspireren we je over de do’s en don’ts. En versterken we je vaardigheden om deze gesprekken te voeren.
 • Facilitatie van re-integratie. Herstarten in dezelfde omstandigheden dan die waarin de persoon uitviel, is geen slim plan. Welke dialoog voer je om ervoor te zorgen dat je medewerker duurzaam ‘back on track’ is? Hiervoor gaan we aan de slag met de 7 factoren van herstelbevorderend werk.
 • Je leert van elkaar door aan de slag te gaan met concrete cases uit de groep.
 • Je vertaalt je inzichten naar een concreet actieplan voor jouw organisatie.

Op het einde van deze workshop ga je naar huis met hopen inspiratie. En met concrete acties die je meteen in de praktijk toepast!

Contacteer ons

Lees meer over re-integratie op de werkvloer in deze blogs:

Contactformulier

  Sign up for our newsletter


  Contact us for more info


  [email protected]
  +32 (0)3 297 32 23