Re-integratie expertise Better Minds at Work - Better Minds at Work

Re-integratie expertise

Re-integratie op de werkplek

Op de Belgische arbeidsmarkt blijft langdurig absenteïsme toenemen. Vooral door psychische problemen. Ook het korte en middellange ziekteverzuim zijn historisch hoog. Het hoeft geen betoog dat dit een hoge kost met zich meebrengt. Zowel voor de afwezige werknemer als voor de werkgever en de staat.

Wil je de jobretentie in jouw organisatie verhogen? En de re-integratie van werknemers beter faciliteren?

Duurzaam terug aan het werk na ziekte

Het Back on track-programma van Better Minds at Work is een duurzame re-integratieaanpak. Aangepast aan het DNA van je organisatie. We focussen op vitaliteit, productiviteit en groei. Van zowel de organisatie als de individuele werknemer. Dit doen we door proactief, consequent en doelgericht in te zetten op talenten, communicatie en duidelijke afspraken. We stellen samen met jouw organisatie een effectief beleid op. Dat we implementeren en borgen.

Ontdek hieronder ons aanbod rond re-integratie voor bedrijven.
Samen maken we er werk van!

Back on Track re-integratie aanbod

Beleid

Samen bepalen we een systematische aanpak op niveau van je organisatie. Waarin we re-integratie proactief, consequent en doelgericht aanpakken en begeleiden. We stemmen je beleid af op de individuele noden van je werknemer. Maar ook van het team en je organisatie. Conform het wettelijk kader. En gebaseerd op recent onderzoek en wetenschappelijke inzichten.

Individuele trajecten

Hoe langer een werknemer afwezig blijft, hoe kleiner de kans dat die het werk op eigen initiatief hervat.
Met individuele begeleiding vergroten we de kans op duurzame re-integratie.

Naast individuele coaching faciliteren we ook het re-integratieproces.  Dit doen we in dialoog met werkgever, werknemer en andere betrokken partijen.

Opleiding

Train je medewerkers om re-integratie te faciliteren. Ons team biedt opleidingen aan rond sensibilisatie, informatie en skills.  Op maat van alle betrokken stakeholders.

Denk hierbij aan verbindende communicatie, psychologische veiligheid, jobcrafting, wetgevend kader, reboarding, teamdynamiek, re-integratie faciliteren…

Ons re-integratie expertiseteam

Ziekteverzuim is een ernstige kopzorg voor je bedrijf. Het Better Minds at Work Back on Track team ontzorgt je met unieke, gebundelde expertise.
Het team kan bogen op jarenlange praktijkervaring als arbeidsarts, psycholoog en coach.
Zo bieden ze een multidisciplinaire aanpak die alle facetten van re-integratie –fysiek, mentaal, economisch en sociaal– beslaat.
Een onderbouwd totaalpakket voor gezonde werknemers in gezonde organisaties.

Nele Lenaers

Laura Rypens

Ilse Vrient

Maak je geen zorgen. Zo raken je werknemers Back on Track!

Minder herval, meer retentie

‘Hoe zit dat nu met het wettelijk kader rond re-integratie?’
‘Hoe krijg ik uitgevallen medewerkers duurzaam weer aan het werk’?
‘Hoe hou ik mijn verzuimkosten minimaal?’
‘Een medewerker kreeg de diagnose kanker. Wat kan ik als werkgever doen tijdens en na dit ziekteproces?’
‘Steeds meer medewerkers vallen uit door burn-out. Hoe pakken we dat aan?
‘Een medewerker viel uit met rugklachten. Hij kan zijn oorspronkelijke job niet meer oppakken. Wat nu?’

Het is maar een greep uit de vele vragen die je je als werkgever stelt. Ons Back on Track expertenteam staat voor je klaar! Je beslist zelf waarop je wilt inzetten. Samen bouwen we een oplossing uit die past bij jouw organisatie.

Contacteer ons

Hoe anderen Back on Track ervaren

“Dankjewel Nele voor jouw warme coaching! De sessies voelden heel veilig en rustgevend. Met jouw hulp kon ik op weg om de nodige stappen te zetten om zorgen en angsten aan te pakken. We zochten hoe ik beter naar mijn lichaam kan luisteren en ook weer geloven in mijn mooie sterke kanten. De hartcoherentie-oefeningen doe ik nog elke dag! Ze brengen me tot rust. Ik voel me sterker worden elke dag.”

K. De Jaeck

“Nele bood een rustig, veilig en toch prikkelend klankbord. Ze was erg intelligent en beredeneerd in haar begeleiding. Ze heeft me doen beseffen dat ik me niet moet schamen over hoe ik omga met de balans werk/leven. Daar ben ik haar dankbaar voor.”

Matthias

“Door Nele heb ik de connectie met mijn waarden en ambities teruggevonden. We hebben steeds heel open en vertrouwelijke gesprekken gehad. Nele’s aanpak was erg rustgevend, onderzoekend en constructief met concrete tips die mij vandaag nog steeds van pas komen!””

Melissa

Lees meer over re-integratie op de werkvloer in deze blogs:

Sign up for our newsletter


Contact us for more info


[email protected]
+32 (0)3 297 32 23