Mijn medewerkers vallen uit wegens ziekte. Wat nu? - Better Minds at Work Skip to main content

Mijn medewerkers vallen uit wegens ziekte. Wat nu?

Auteur: Laura Rypens

Steeds langer ziek. Steeds vaker mentaal.

Het ziekteverzuim in onze bedrijven blijft maar stijgen. In 2023 is het totale ziekteverzuim naar liefst 10% van de totale werktijd gestegen! De cijfers zijn vooral historisch hoog op het vlak van middellang (langer dan een maand) en langdurig (langer dan een jaar) ziekteverzuim. De stijging doet zich vooral voor bij psychische aandoeningen, zoals burn-out. Jammer genoeg is de kentering van deze cijfers nog niet in zicht.

Deze historisch hoge verzuimcijfers hebben uiteraard een grote impact op onze organisaties. Mensen vallen uit. Collega’s ervaren hierdoor een hogere workload. Dat verhoogt bij hen het risico op stressgerelateerde klachten en uitval. Bovendien is het versterken van het team door nieuwe aanwervingen niet evident. De arbeidsmarkt is immers krap. Het gevolg is dat heel wat teams en organisaties in een negatieve vicieuze cirkel terechtkomen.

Aan de slag!

Hoe ga je hier als leidinggevende of als HR mee om? Wat alleszins cruciaal is, is dat je ermee aan de slag gaat! De kans bestaat namelijk dat er door uitvallende teamleden een enorme werkdruk ontstaat. Waardoor het aanvoelt dat je écht geen tijd meer kan investeren in preventie en re-integratie. Vermijd deze fout. Maak er een prioriteit van. Enkel zo doorbreek je deze vicieuze cyclus. Je neemt best initiatieven naar het team toe én naar de medewerker die ziek is uitgevallen.

Het team heeft nood aan jouw coördinatie én luisterend oor. Bespreek met hen wat haalbaar is en wat niet. En help hen om keuzes te maken over wat dringend, niet dringend, belangrijk en onbelangrijk is. Overleg regelmatig met de teamleden. Bespreek zeker ook hoe het met de persoon gaat. Wat binnen het werk energiegevend en energievretend is. En wat hij of zij nodig heeft. Trek hier meer tijd voor uit dan je in het verleden deed.

Stap voor stap

Voor de medewerker die ziek is uitgevallen, valt niet standaard te voorspellen wat hij of zij nodig heeft. De kans is wel groot dat er zeker in het begin van het ziekteproces nood is aan deconnectie van het werk. Wens de persoon het allerbeste toe. En geef aan dat je beschikbaar bent als hij of zij wil praten, maar laat het daar voorlopig bij. Stuur ook gerust een bloemetje of een kaartje. Je kan ook de vraag stellen wat de persoon wenst op het vlak van contact, met jou, collega’s, HR, … (dit durft in de loop van het herstelproces wel eens te veranderen, dus hou iemand niet aan een antwoord dat gegeven werd kort na de uitval). Informeer de persoon zeker en vast ook over de mogelijkheden die je als werkgever aanbiedt op het vlak van herstel (coaching, arbeidsarts, veerkrachtversterkende trajecten, …).

Naarmate de persoon meer en meer hersteld is, is het vooral van belang om het contact terug te intensifiëren. En de dialoog aan te gaan over herstelbevorderend werk. Herstarten in exact dezelfde omstandigheden dan die waarin de persoon ziek uitviel, zijn geen slim plan. Durf de dialoog aangaan over de oorzaken van uitval. En wat nodig is om op een duurzame wijze te herstarten.

Jouw hulplijn: re-integratie expertise

Wil je hier meer over weten? Better Minds at Work biedt diverse opleidingen aan voor leidinggevenden of HR op het vlak van stressdetectie, preventie en het faciliteren van re-integratie. Ga je liever met een van onze coaches aan de slag? Zij begeleiden je volledig op maat om deze uitdagingen aan te pakken. Of laat je ondersteunen om een preventie- en re-integratiebeleid uit te werken. Neem contact en we bespreken samen jouw noden op het vlak van preventie en re-integratie.

Ontdek ons re-integratiebeleid en krijg én hou je medewerkers weer aan de slag.

Neem deel aan Laura’s workshop ‘Back on Track’ op 25 april 2024.
Krijg concrete tools voor preventie, afwezigheidsbeleid én re-integratie. Ga voor meer retentie, minder herval.