Human Capital Scan - Better Minds at Work Skip to main content

Human Capital Scan

We meten hoe bevlogen je medewerkers zijn en we bepalen hoe burn-out proof je organisatie en teams zijn

“Wat geeft mijn medewerkers energie en wat bezorgt hen met name stress?”
“Hoe worden mijn medewerkers fysiek en mentaal sterker?”
“Wat werkt motiverend en leidt tot goede en betere werkresultaten?”
“Welke weg leidt tot betere zelfontplooiing en -ontwikkeling?”

Belangrijke vragen, die vaak onbeantwoord blijven. De Human Capital Scan biedt antwoorden. Door middel van een 25-minuten durende vragenlijst krijg je een diepgaande analyse, zowel op fysiek als mentaal gebied. Je krijgt inzichten in wat je medewerkers energie geeft, en met welke stressoren ze worstelen. En dat op individueel-, team- als organisatieniveau. Zo weet jij aan welke knoppen je kan draaien voor meer bevlogenheid.

ONS ENERGIE & STRESS MODEL

We hanteren het wereldvermaarde Job Demand-Resources model, verweven met wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten over gezondheidscultuur en levensstijl.

Wat meten we?

WAT MAAKT DEZE SCAN UNIEK?

 • De tool die 360° inzicht geeft vanuit een wetenschappelijke basis.
  – Psychosociale (mentale) factoren
  – Levensstijl van je werknemers
  – Gezondheidscultuur binnen je bedrijf
 • Enige partij die screening, consulting én implementatie van oplossingen in huis heeft.
 • Focust naast risicofactoren/stressoren op de werkvloer, ook op energiebronnen.
 • Onze scan meet hoe medewerkers kijken naar hybride werken
 • Individueel rapport met praktische tips en teamrapporten op maat (bijvoorbeeld per afdeling of vergelijking tussen locaties).

De Human Capital Scan is een cocreatie van Better Minds at Work & Energy Lab.

RAPPORTAGES

INDIVIDUEEL NIVEAU

Elke medewerker ontvangt meteen na het invullen van de vragenlijst een individueel rapport, met toelichting van de resultaten en op maat gemaakte adviezen waarmee hij/zij direct aan de slag kan. 

TEAM NIVEAU

Om de vinger aan de pols te houden is het mogelijk om per team rapporten te ontvangen en pro- en reactief de werkdruk en energiebronnen aan te pakken. Krijg concrete handvatten van onze adviseur om aan de slag te gaan met de resultaten per team.

ORGANISATIE NIVEAU

Op organisatieniveau ontvang je een rapport met alle resultaten erin verwerkt en krijg je een geheel beeld van hoe het met je medewerkers écht gaat. Je ontvangt hierbij op maat gemaakte adviezen en acties die jij kan ondernemen om de resultaten te verbeteren.

TRAJECT

We stellen hier graag onze werkwijze voor wanneer je onze Human Capital Scan wilt opstarten.

Tijdens een overleg bereiden we een analyse voor en bepalen we de werkgroep: relevante sleutelfiguren binnen het management, HR en preventie. We polsen naar specifieke verwachtingen en bepalen een timeline.
Positieve communicatie is cruciaal voor het slagen van het traject. Een positieve introductie bij medewerkers verhoogt de kans op respons. Alle zorgen rondom anonimiteit dienen op voorhand te worden geadresseerd. Samen met de werkgroep verzorgen we de communicatie.
De enquête wordt via email verspreid. Medewerkers ontvangen een individuele link en kunnen online de enquête invullen. Tijdens een periode van 3 weken ontvangen medewerkers na 2 weken een reminder om de enquête alsnog in te vullen. De medewerkers krijgen een individueel rapport met praktische adviezen in functie van de behaalde resultaten.
Wij voorzien een analyse en rapportage op basis van de ingevulde vragenlijsten, dit op een heldere en statistisch begrijpbare wijze.
Tijdens een meeting overlopen we de resultaten van de teams, alsook de gehele organisatie. In een presentatie krijgt u de belangrijkste bevindingen. De werkgroep (en teamleiders) ontvangt ook een digitaal rapport. Actiepunten worden hierin geformuleerd. Welke energiebronnen kunnen worden gestimuleerd? Wat zijn mogelijke ‘quick wins’ en welke aspecten maken een verschil op lange termijn? Er kunnen aanvullende presentaties plaatsvinden voor de teams. In team kunnen we op basis van de resultaten een actieplan co-creëren.
Op basis van de resultaten en de sessies, werken we een concreet actieplan uit, ingebed in de HR processen van uw organisatie. Tijdens het natraject fungeren wij als partner om mee te sparren. We kunnen tevens specifieke acties, workshops en coaching voorstellen.

Wij zorgen voor breinvriendelijke rapportages die informatief zijn voor individuele medewerkers, teamleiders en management. Elk rapport geeft concrete handvatten om aan de slag te gaan op korte en lange termijn. Better Minds at Work is bovendien je partner bij uitstek om draagvlak te creëren bij je medewerkers. We brengen immers een positief en enthousiast verhaal en zorgen ervoor dat de importantie van de meting duidelijk wordt ervaren, zowel voor als na de meting.

Ik wil graag meer informatie

MEET NAAST STRESSOREN OOK ENERGIEBRONNEN

GDPR COMPLIANT

VINGER AAN DE POLS EN CONCRETE OPVOLGING

Enkele klanten aan het woord

We hebben bij Vandeputte in onze strategie bewust gekozen om te investeren in mentaal welzijn. We geloven heel sterk dat medewerkers de zich goed in hun vel voelen, betere organisatieresultaten behalen. Om dit meetbaar te maken, en ons niet te baseren op wat er in de wandelgangen leeft, wilden we dit objectiveren met de Human Capital Scan van Better Minds at Work. Eén van de grootste voordelen van die scan is dat de bevraging zich niet enkel richt op stressoren maar ook op positieve energiegevers. Zo krijgen we een goed beeld wat er al allemaal goed zit in onze organisatie – en waar we nog méér op kunnen inzetten- en waar we nog aan kunnen werken. Dit doen we om de vier jaar en dit was al de derde keer dat we de scan van Better Minds at Work hiervoor inzetten.

De Human Capital Scan is een kwalitatief hoogstaande scan, met een duidelijke wetenschappelijke onderbouwing, en met een concrete link naar verdere acties en wat we kunnen verbeteren. Het grote voordeel en onderscheidende is dat er resultaten en adviezen worden gegeven op maat en dat we vervolgens ook verdere ondersteuning kunnen ontvangen van Better Minds at Work. Ik kan steevast op twee oren slapen omdat ik weet dat alles heel kwalitatief en breinvriendelijk gebeurt.

Tiny VerelstHR Manager Vandeputte Safety Experts

De Human Capital Scan heeft Nipro Group geholpen om de verschillende elementen van welzijn in ons bedrijf te meten. Het was een goed startpunt om de discussie met onze medewerkers aan te gaan over de verschillende onderwerpen die welzijn beïnvloeden en een actieplan op te stellen waar we aan willen werken. Zowel de scan als het rapport waren gemakkelijk te doorgronden en zeer inzichtelijk. De presentatie van de resultaten was erg stimulerend voor het hele bedrijf!

Bart VanbambostChief Human Resources - Nipro Group

Het welzijn van onze medewerkers dragen we hoog in het vaandel en dankzij de Human Capital Scan weten we nu hoe het echt gaat met onze medewerkers. De gedrevenheid van Elke Geraerts tijdens de kick-off heeft velen geïnspireerd, de responsgraad op de survey lag hierdoor ook zeer hoog. Het duidelijk benoemen dat ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen mentale gezondheid en de concrete tips om dit te verbeteren zijn heel nuttig. De Human Capital Scan is een unieke formule die niet enkel de negatieve aspecten meet, maar ook de positieve aspecten en de bevlogenheid van onze werknemers in kaart brengt. De compleetheid van het traject is heel sterk, zowel het individueel rapport als de groepsrapporten op verschillende niveaus geven een helder beeld over het mentale welzijn van je medewerkers. Een echte aanrader voor elk bedrijf!

Fay Van WeddingenCEO AVA Papierwaren

Bij Pelckmans uitgevers zetten we de Human Capital Scan in om de stressoren en energiebronnen in kaart te brengen en om vervolgens extra in te kunnen zetten op datgene dat medewerkers kan doen groeien.

We komen tot de fijne vaststelling dat we de resultaten op consistente wijze gebruiken als leidraad om de groei van onze organisatie in volle verandering mee te ondersteunen. Dit laat ons toe om stappen te zetten in de verdere professionalisering van ons beleid én de veerkracht van ons menselijk kapitaal.

De 3-ledige insteek van de bevraging: individueel, team en organisatie werd door iedereen als zeer kwaliteitsvol ervaren. Medewerkers kregen aan de hand van hun individueel toegankelijk rapport directe feedback over hun eigen stressoren en energiegevers in combinatie met praktische tips om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. Diegenen die dat wensten mits ondersteuning van een coach.

Samen streven we er naar om onze collectieve veerkracht en bijgevolg wendbaarheid te versterken binnen Pelckmans, mee mogelijk gemaakt dankzij de fijne samenwerking met Better Minds at Work!

Griet De BevereHR Manager - Pelckmans uitgevers

Met de ondersteuning van Better Minds at Work hebben we een sterk traject opgezet waarin onze mensen en hun kapitaal echt centraal staan, met de Human Capital Scan als vertrekpunt. De scan was een eyeopener die sterke inzichten biedt in de energiebronnen en stressoren van onze organisatie.

We waren dan ook erg trots om tijdens onze personeelsdag samen met Better Minds at Work de kick off te geven van ons actieplan #samenveerkrachtig. De inspirerende workshops boden concrete tips aan om met onze individuele bevlogenheid actief aan de slag te gaan. Ook gaven ze handvaten om dit in te bedden in een breder kader op organisatieniveau.

We zijn Better Minds at Work alvast erg dankbaar om onze focus juist te zetten en onze organisatie nieuwe energie te geven.

Marijke DerooverAlgemeen Directeur Gemeente Wommelgem

Aan de hand van de Human Capital Scan hebben we hele concrete inzichten gekregen over het welzijn van onze mensen. Op individueel niveau kregen onze medewerkers een rapport met heel leerrijke tips op basis van hun eigen resultaten. Zo konden ze meteen aan de slag gaan en dat helemaal op maat van hun input. Op teamniveau kregen we een verhelderend beeld van hoe het met onze collega’s gaat en welke acties wij als organisatie kunnen ondernemen.

De begeleiding die we van Better Minds at Work kregen, was heel aangenaam en vertrouwelijk, en tegelijk ook heel praktisch en concreet. Een echte aanrader als je nog meer de vinger aan de pols wil krijgen over hoe het nu écht gaat met je medewerkers. Het biedt je een ideale startbasis om een aantal hele concrete initiatieven op maat van en in samenspraak met je medewerkers op te starten om het welzijn bij je mensen te verhogen.

Wij staan met het VAPH voor de opmaak van een globaal preventieplan voor de volgende 5 jaar. Om aan die oefening goed gewapend te beginnen wilden we weten waar onze personeelsleden tegenaan lopen (stress van krijgen) maar ook waar ze energie van krijgen. We hebben eerder samengewerkt met Better Minds at Work en aangezien dit positief werd bevonden en zij onze organisatie kennen, beslisten we voor de risico analyse psychosociaal welzijn met hen samen te werken. Het geheel verliep erg vlot. We kregen een duidelijk kader mee en we konden meteen starten met de bevraging. Naast een uitgebreid rapport over de resultaten kregen we een mooie voorstelling via een presentatie van opvallende scores binnen het VAPH, zowel in positieve als in negatieve zin. We kregen ook deelrapporten (per afdeling - per werklocatie - per leeftijdsgroep) waar we nadien in workshops verder mee aan de slag zijn gegaan. Het is voor ons een mooi werkstuk geworden boordevol materiaal waar we met zin mee aan de slag gaan. Bij de communicatie van de resultaten en het formuleren van werkacties kregen we bovendien waardevol advies om verder uit te rollen.

Marijke BosteelsHRM en opleidingsverantwoordelijke VAPH

Voor onze welzijnsbevraging, gingen we op zoek naar een geschikte partner. Eentje die met kennis van zaken, wetenschappelijk onderbouwd en op daadkrachtige wijze samen met ons aan de slag wilde gaan.
Better Minds at Work was hiervoor de ideale partner. Ze hielden rekening met onze noden en vragen. Dit zowel tijdens de voorbereiding, tijdens de afname van de vragenlijst als achteraf. Steeds kregen we snel een antwoord op onze vragen of zochten ze mee naar een oplossing. De Human Capital Scan resulteerde in een degelijk overzicht met tips en aanbevelingen op organisatieniveau. Ook kregen we de analyses aangeleverd op groepsniveau. De resultaten en aanbevelingen werden uitvoerig en op een no-nonsense manier toegelicht aan het management. We hebben Better Minds at Work ervaren als een betrokken partner en zijn heel tevreden!

Sofie DamenCoach personeel & organisatie - Gemeente Beerse

In de zoektocht naar een partner voor een welzijnsmeting vergeleken we deze scan met drie andere partijen. De Human Capital Scan stak er meteen bovenuit omdat zij zeer bewust ook de positieve aspecten op de werkvloer meten, zoals de energiebronnen en de bevlogenheid van medewerkers. Uit de resultaten bleek dat dit de juiste beslissing was: de analyse geeft een veel completer beeld wanneer je een balans kan opmaken tussen positieve en negatieve(re) aspecten in je teams en er vervolgens op beide kan inspelen. De vragenlijst kon je invullen in een 20-tal minuten en dat was prima voor alle medewerkers aangezien de vragen heel duidelijk waren geformuleerd. De rapportage met de resultaten werd zeer helder gepresenteerd en is enorm bruikbaar voor ons welzijnsbeleid. Ik ontving zeer concrete handvatten en kan op korte en lange termijn zeker op weg. Een extra troef is hun nazorg, ze zijn een geweldige partner, niet gewoon een leverancier. Momenteel worden verschillende medewerkers door coaches begeleid in het verhogen van hun veerkracht. Kortom, ik kan de welzijnsmeting ten volle aanraden!

Ann De MolHR-verantwoordelijke bij Koning Boudewijnstichting

Bij Estée Lauder hebben we een welzijnsmeting uitgevoerd bij onze 1000+ medewerkers in België. Met een leuke videofilm werden onze medewerkers geprikkeld om deel te nemen en hun antwoorden gaven ons een zeer goede inkijk in wat hen energie oplevert en welke stressoren ze ervaren op de werkvloer. Bovendien kregen we een precies beeld van aanwezige burn-out klachten en van welke teams bevlogen aan de slag zijn. De aanpak is no-nonsens, meedenkend en geconnecteerd. Ze hebben hun voeten op de grond, bezitten veel expertise en weten hoe veerkracht, agility en passie over te brengen. Inmiddels zijn ze een deel geworden van de organisatie en komen er creatieve initiatieven uit hun koker! De welzijnsmeting is echt een aanrader wanneer je je organisatie veerkrachtig wilt maken!

Christel RuttensHR Manager Estée Lauder

Bij de De Lage Landen is er bewust voor gekozen om een project op te zetten rond Wellbeing van onze members. We hadden hiervoor al een aantal workshops georganiseerd tijdens COVID, zoals Stress Detectie en Mental Resilience. Maar we wilden dit structureler aanpakken en besloten toen om een Human Capital Mind Scan te laten doen door Better Minds at Work. We hadden besloten om de resultaten op te delen op regionaal en globaal niveau, waardoor we projecten op verschillende niveaus konden opstarten. Het resultaat is fantastisch, we hebben nu ongeveer een 20-tal projecten die gelanceerd zijn op deze verschillende niveaus, allemaal om de wellbeing van onze members te verbeteren. De volgende stap, als deze projecten zijn uitgerold, een nieuwe scan te doen, om te checken of we de juiste beslissingen hebben genomen of er andere accenten dienen gelegd te worden. Dit was een absolute eye-opener voor onze organisatie.

Koen ClaeysDe Lage Landen International

Contactformulier

  Sign up for our newsletter


  Contact us for more info


  [email protected]
  +32 (0)3 297 32 23