Human Capital Scan

We meten hoe bevlogen je medewerkers zijn en we bepalen hoe burn-out proof je organisatie en teams zijn

Human Capital Scan

Better Minds at Work biedt een psychosociale stress risicoanalyse aan. De Belgische wetgeving verplicht bedrijven om de psychosociale stress risicofactoren in kaart te brengen.

Wij gaan 1 (cruciale) stap verder: naast de stressoren, meten wij ook wat je medewerkers energie geeft. Deze analyse gebeurt telkens op maat van afdeling, team en/of functie.

Bovendien is Better Minds at Work je partner om draagvlak voor deze meting te creëren bij je medewerkers. We brengen een positief verhaal en zorgen ervoor dat de importantie van de meting wordt ervaren, zowel voor als na de meting.

Waarom een stress risico analyse bij Better Minds at Work?

+ Verwacht een analyse die u heldere inzichten geeft.

+ Verwacht een breinvriendelijke rapportage met duidelijke aanknopingspunten tot actie.

+ Verwacht zowel acties op korte termijn (quick wins) als duurzame acties.

+ Verwacht een wetenschappelijk onderbouwing

+ Verwacht een vinger aan de pols.

+ Verwacht inzicht in variabelen die er echt toe doen.

+ Verwacht acties in elk team.

+ Verwacht een analyse die beantwoordt aan het wettelijk kader van burn-out preventie.

“Bij Estée Lauder hebben we een welzijnsmeting uitgevoerd bij onze 1000+ medewerkers in België. Met een leuke videofilm werden onze medewerkers geprikkeld om deel te nemen en hun antwoorden gaven ons een zeer goede inkijk in wat hen energie oplevert en welke stressoren ze ervaren op de werkvloer. Bovendien kregen we een precies beeld van aanwezige burn-out klachten en van welke teams bevlogen aan de slag zijn. De aanpak van het Better Minds at Work team is no-nonsens, meedenkend en geconnecteerd. Ze hebben hun voeten op de grond, bezitten veel expertise en weten hoe veerkracht, agility en passie over te brengen. Inmiddels zijn ze een deel geworden van de organisatie en komen er creatieve initiatieven uit hun koker! De welzijnsmeting is echt een aanrader wanneer je je organisatie veerkrachtig wilt maken!”

Christel RuttensHR Manager Estée Lauder

“Wij staan met het VAPH voor de opmaak van een globaal preventieplan voor de 5 jaar die komen. Om aan die oefening goed gewapend te beginnen wilden we weten waar onze personeelsleden tegenaan lopen (stress van krijgen) maar ook waar ze energie van krijgen. We hadden net met Better Minds at Work samengewerkt voor veerkrachtsessies. Omdat we hun aanpak gesmaakt hadden en zij onze organisatie kenden, beslisten we voor de risico analyse psychosociaal welzijn met hen samen te werken.
Het geheel verliep erg vlot. We kregen een duidelijk kader mee via Pia Buysse en we konden vrij meteen starten met de bevraging. Naast een uitgebreid rapport over de resultaten kregen we een mooie voorstelling via een presentatie van opvallende scores binnen het VAPH, zowel in positieve als in negatieve zin. We kregen ook deelrapporten (per afdeling - per werklocatie - per leeftijdsgroep) waar we nadien in workshops verder mee aan de slag zijn gegaan. Het is in elk geval voor ons een mooi werkstuk geworden boordevol materiaal waar we met zin mee aan de slag gaan. Bij de communicatie van de resultaten en het formuleren van werkacties kregen we advies vanuit Better Minds at Work.”

Marijke BosteelsHRM en opleidingsverantwoordelijke VAPH

“In de zoektocht naar een partner voor een welzijnsmeting vergeleken we Better Minds at Work met drie andere partijen. Better Minds stak er meteen bovenuit omdat zij zeer bewust ook de positieve aspecten op de werkvloer meten, zoals de energiebronnen en de bevlogenheid van medewerkers. Uit de resultaten bleek dat dit de juiste beslissing was: de analyse geeft een veel completer beeld wanneer je een balans kan opmaken tussen positieve en negatieve(re) aspecten in je teams en er vervolgens op beide kan inspelen. De vragenlijst kon je invullen in een 20-tal minuten en dat was prima voor alle medewerkers aangezien de vragen heel duidelijk waren geformuleerd. De rapportage met de resultaten werd zeer helder gepresenteerd en is enorm bruikbaar voor ons welzijnsbeleid. Ik ontving zeer concrete handvatten en kan op korte en lange termijn zeker op weg. Een extra troef van Better Minds at Work is hun nazorg, ze zijn een geweldige partner, niet gewoon een leverancier. Momenteel worden verschillende medewerkers door Better Minds at Work coaches begeleid in het verhogen van hun veerkracht. Kortom, ik kan de welzijnsmeting met Better Minds at Work ten volle aanraden.”

Ann De MolHR-verantwoordelijke bij Koning Boudewijnstichting

Contactformulier

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Contacteer ons voor meer info


[email protected]
+32 (0)3 297 32 23