Human Capital Scan

We meten hoe bevlogen je medewerkers zijn en we bepalen hoe burn-out proof je organisatie en teams zijn

“Wat geeft mijn medewerkers energie en wat bezorgt hen met name stress?”
“Hoe worden mijn medewerkers fysiek en mentaal sterker?”
“Wat werkt motiverend en leidt tot goede en betere werkresultaten?”
“Welke weg leidt tot betere zelfontplooiing en -ontwikkeling?”

Belangrijke vragen, die vaak onbeantwoord blijven. De Human Capital Scan biedt antwoorden. Door middel van een 25-minuten durende vragenlijst krijg je een diepgaande analyse, zowel op fysiek als mentaal gebied. Je krijgt inzichten in wat je medewerkers energie geeft, en met welke stressoren ze worstelen. En dat op individueel-, team- als organisatieniveau. Zo weet jij aan welke knoppen je kan draaien voor meer bevlogenheid.

ONS ENERGIE & STRESS MODEL

We hanteren het wereldvermaarde Job Demand-Resources model, verweven met wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten over gezondheidscultuur en levensstijl.

Wat meten we?

WAT MAAKT DEZE SCAN UNIEK?

 • De tool die 360° inzicht geeft vanuit een wetenschappelijke basis.
  – Psychosociale (mentale) factoren
  – Levensstijl van je werknemers
  – Gezondheidscultuur binnen je bedrijf
 • Enige partij die screening, consulting én implementatie van oplossingen in huis heeft.
 • Focust naast risicofactoren/stressoren op de werkvloer, ook op energiebronnen.
 • Onze scan meet welke impact de COVID-19 crisis heeft op jouw medewerkers.
 • Individueel rapport met praktische tips en groepsrapporten op maat (bijvoorbeeld per afdeling of vergelijking tussen locaties).

De Human Capital Scan is een cocreatie van Better Minds at Work & Energy Lab.

TRAJECT

We stellen hier graag onze werkwijze voor wanneer je onze Human Capital Scan wilt opstarten.
De doorlooptijd van fase 1 tot en met 6 duurt 2,5 maand.

Tijdens een overleg bereiden we een analyse voor en bepalen we de werkgroep: relevante sleutelfiguren binnen het management, HR en preventie. We polsen naar specifieke verwachtingen en bepalen een timeline.
Positieve communicatie is cruciaal voor het slagen van het traject. Een positieve introductie bij medewerkers verhoogt de kans op respons. Alle zorgen rondom anonimiteit dienen op voorhand te worden geadresseerd. Samen met de werkgroep verzorgen we de communicatie.
De enquête wordt via email verspreid. Medewerkers ontvangen een individuele link en kunnen online de enquête invullen. Tijdens een periode van 3 weken ontvangen medewerkers na 2 weken een reminder om de enquête alsnog in te vullen. De medewerkers krijgen een individueel rapport met praktische adviezen in functie van de behaalde resultaten.
Wij voorzien een analyse en rapportage op basis van de ingevulde vragenlijsten, dit op een heldere en statistisch begrijpbare wijze.
Tijdens een meeting overlopen we de resultaten van de teams, alsook de gehele organisatie. In een presentatie krijgt u de belangrijkste bevindingen. De werkgroep (en teamleiders) ontvangt ook een digitaal rapport. Actiepunten worden hierin geformuleerd. Welke energiebronnen kunnen worden gestimuleerd? Wat zijn mogelijke ‘quick wins’ en welke aspecten maken een verschil op lange termijn? Er kunnen aanvullende presentaties plaatsvinden voor de teams. In team kunnen we op basis van de resultaten een actieplan co-creëren.
Op basis van de resultaten en de sessies, werken we een concreet actieplan uit, ingebed in de HR processen van uw organisatie. Tijdens het natraject fungeren wij als partner om mee te sparren. We kunnen tevens specifieke acties, workshops en coaching voorstellen.

RAPPORTAGES

Wij zorgen voor breinvriendelijke rapportages die informatief zijn voor individuele medewerkers, teamleiders en management. Elk rapport geeft concrete handvatten om aan de slag te gaan op korte en lange termijn. Better Minds at Work is bovendien je partner bij uitstek om draagvlak te creëren bij je medewerkers. We brengen immers een positief en enthousiast verhaal en zorgen ervoor dat de importantie van de meting duidelijk wordt ervaren, zowel voor als na de meting.

Ik wil graag meer informatie

MEET COVID-19 IMPACT

GDPR COMPLIANT

VINGER AAN DE POLS EN CONCRETE OPVOLGING

Enkele klanten aan het woord

“Bij Estée Lauder hebben we een welzijnsmeting uitgevoerd bij onze 1000+ medewerkers in België. Met een leuke videofilm werden onze medewerkers geprikkeld om deel te nemen en hun antwoorden gaven ons een zeer goede inkijk in wat hen energie oplevert en welke stressoren ze ervaren op de werkvloer. Bovendien kregen we een precies beeld van aanwezige burn-out klachten en van welke teams bevlogen aan de slag zijn. De aanpak is no-nonsens, meedenkend en geconnecteerd. Ze hebben hun voeten op de grond, bezitten veel expertise en weten hoe veerkracht, agility en passie over te brengen. Inmiddels zijn ze een deel geworden van de organisatie en komen er creatieve initiatieven uit hun koker! De welzijnsmeting is echt een aanrader wanneer je je organisatie veerkrachtig wilt maken!”

Christel RuttensHR Manager Estée Lauder

“Wij staan met het VAPH voor de opmaak van een globaal preventieplan voor de volgende 5 jaar. Om aan die oefening goed gewapend te beginnen wilden we weten waar onze personeelsleden tegenaan lopen (stress van krijgen) maar ook waar ze energie van krijgen. We hebben eerder samengewerkt met Better Minds at Work en aangezien dit positief werd bevonden en zij onze organisatie kennen, beslisten we voor de risico analyse psychosociaal welzijn met hen samen te werken. Het geheel verliep erg vlot. We kregen een duidelijk kader mee en we konden meteen starten met de bevraging. Naast een uitgebreid rapport over de resultaten kregen we een mooie voorstelling via een presentatie van opvallende scores binnen het VAPH, zowel in positieve als in negatieve zin. We kregen ook deelrapporten (per afdeling - per werklocatie - per leeftijdsgroep) waar we nadien in workshops verder mee aan de slag zijn gegaan. Het is voor ons een mooi werkstuk geworden boordevol materiaal waar we met zin mee aan de slag gaan. Bij de communicatie van de resultaten en het formuleren van werkacties kregen we bovendien waardevol advies om verder uit te rollen.”

Marijke BosteelsHRM en opleidingsverantwoordelijke VAPH

“In de zoektocht naar een partner voor een welzijnsmeting vergeleken we deze scan met drie andere partijen. De Human Capital Scan stak er meteen bovenuit omdat zij zeer bewust ook de positieve aspecten op de werkvloer meten, zoals de energiebronnen en de bevlogenheid van medewerkers. Uit de resultaten bleek dat dit de juiste beslissing was: de analyse geeft een veel completer beeld wanneer je een balans kan opmaken tussen positieve en negatieve(re) aspecten in je teams en er vervolgens op beide kan inspelen. De vragenlijst kon je invullen in een 20-tal minuten en dat was prima voor alle medewerkers aangezien de vragen heel duidelijk waren geformuleerd. De rapportage met de resultaten werd zeer helder gepresenteerd en is enorm bruikbaar voor ons welzijnsbeleid. Ik ontving zeer concrete handvatten en kan op korte en lange termijn zeker op weg. Een extra troef is hun nazorg, ze zijn een geweldige partner, niet gewoon een leverancier. Momenteel worden verschillende medewerkers door coaches begeleid in het verhogen van hun veerkracht. Kortom, ik kan de welzijnsmeting ten volle aanraden!”

Ann De MolHR-verantwoordelijke bij Koning Boudewijnstichting

Contactformulier

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Contacteer ons voor meer info


[email protected]
+32 (0)3 297 32 23