PMV-medewerkers zetten met hun Activ8!-traject in op meer beweging, focus en welzijn - Better Minds at Work Skip to main content

PMV is een organisatie dat wellbeing niet als een nice-to-have, maar als een must-have ziet. De balans tussen fysiek, mentaal en sociaal welzijn moet evenwichtig zijn. Meer nog, het is een voorwaarde om de dagelijkse job graag en met veel goesting vast te pakken. Samen met hen ontwikkelden we het Let’s Activ8!-welzijnstraject! Benieuwd hoe we te werk gingen? Je ontdekt het hier. 

Datagedreven, mensgericht  

PMV had een duidelijke missie, die verder ging dan het verbeteren van fysiek en mentaal welzijn. De organisatie wilde ook een cultuur van welzijn ontwikkelen die de algemene werkervaring positief en op een duurzame wijze zou beïnvloeden. Daarom voerde Better Minds at Work eerst de Human Capital Scan uit als een nulmeting, die het aanwezige welzijnsniveau en de belangrijkste aandachtspunten in kaart bracht. Wat waren de energiegevers en stressoren? Hoe stond het met het stressniveau? Met de scan gaven we PMV een helikoperbeeld van het individuele en collectieve welzijn van zijn medewerkers. 

De volgende stap was logisch: een gericht traject uitwerken dat het mentaal, fysiek en sociaal welzijn van de medewerkers voorop stelde. 

Holistische aanpak gericht op maximale adoptie  

Samen ontwikkelden we het Let’s Activ8!-programma. Dat Activ8!-traject werd meteen tot bij elke medewerker gebracht, die allemaal uitgenodigd werden voor een inspirerende keynote van Elke Geraerts, aangevuld met workshops en presentaties van ons team. De basis van een sterk verhaal werd zo op één dag bij alle werknemers van PMV gelegd. 

Het fysieke welzijnsaspect werd ingevuld met onder meer de “Millionaire Step Challenge” via het Keep Moving platform van Energy Lab (nu Golazo Energy). In oktober 2023 zetten de teams gezamenlijk 3.564.208 stappen, wat gelijkstaat aan gemiddeld 9.171 stappen per deelnemer per dag! Daarnaast boden we de mogelijkheid tot fysieke tests, zoals het meten van de biologische leeftijd en conditietests. Deze tests werden uitgevoerd in samenwerking met Golazo Energy. Zo konden medewerkers hun fysieke conditie evalueren en verbeteren. Daarnaast werd er ook deelgenomen aan sportieve activiteiten die collega’s samenbrengen en doen bewegen. 

Het programma omvatte ook diverse workshops en ‘skill builders’, gericht op energiebeheer en gezondheid. Met deze sessies benadrukten we de onlosmakelijke samenhang tussen beweging, slaap en voeding en hoe deze elementen bijdragen aan de volledige werking van het brein. 

Met workshops over deconnecteren en reconnecteren besteedde Let’s Activ8! minstens zoveel aandacht aan mentale gezondheid. Zo hielpen we medewerkers om voldoende los te koppelen en opnieuw verbinding te vinden. De sessies boden concrete tips om stress te beheersen en veerkracht op te bouwen. Daarbuiten konden medewerkers ook deelnemen aan individuele coachtrajecten met een coach naar keuze. Want naast gezamenlijke inspanningen wilden we ook rekening houden met alle individuele noden.

“Onze mensen zijn de drijvende kracht van PMV, de motor achter onze continue groei en de ambassadeurs van onze professionele dienstverlening. Dankzij hun inzet, durf, kennis en expertise, kan PMV zijn rol als partner van ambitieuze ondernemingen en projecten volop spelen. We geloven in de kracht van onze mensen en stimuleren hen om op een duurzame wijze hun talenten te ontplooien en hun fysiek, mentaal en sociaal welzijn in balans te houden. Dat is de kracht van ons Activ8!-programma.”  – Anthony Van Aerdebrugge, HR Manager

Wellfuencers 

Een uniek aspect van het Activ8!-programma was ongetwijfeld de introductie van zogenaamde “well-fluencers”: zestien collega’s namen de rol van welzijnsambassadeur op zich binnen de organisatie. Zij kregen training, werden ondersteund door een leerplatform met diverse learning formats zoals video’s, quotes en podcasts. Zo konden ze zich nog meer verdiepen in welzijnsthema’s. Kortom: de wellfluencers speelden een essentiële rol in het bevorderen van een welzijnscultuur bij PMV.

Doorlopend proces 

Intussen zet PMV zijn welzijnsaanbod Activ8! in als een extra troef in employer branding-acties dankzij video’s en testimonials van de verschillende activiteiten.  De investeringsmaatschappij verstevigt zijn imago van mensgerichte werkgever.

En uiteraard stopt het daar niet. Let’s Activ8! is een dynamisch en doorlopend traject. Door continue monitoring en evaluatie zorgen we ervoor dat de welzijnsinitiatieven blijven voldoen aan de veranderende behoeften van de organisatie en haar medewerkers. 

Met journals en regelmatige feedbacksessies stimuleerden we reflectie en bijsturing. Zo lieten we medewerkers actief bijdragen aan verdere optimalisaties. 

Meer weten? Ook nood aan een welzijnstraject op maat? Contacteer ons hier! 

2 Comments

Leave a Reply