Veranderen is reflecteren, stappen zetten én mild zijn - Better Minds at Work Skip to main content

An Boeckxstaens sprak op het nationaal ambtenarencongres van Nederland

Bron: https://magazine.cmhf-overheid.nl/congres-2024/veranderen-is-reflecteren-stappen-zetten-en-lief-zijn-voor-jezelf/#leesmeer

Als het aankomt op grote thema’s als sociale veiligheid denken we vaak “we moeten iets doen” maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat we niet goed weten wat we dan moeten doen blijven we hangen in wat we kennen. An Boeckxstaens, organisatiepsychologe en trainer bij Better Minds at Work, deelt handige tools om tóch de verandering aan te gaan. 

 

Change fitness

De mens is van nature een gewoonte dier, we maken het liefst keuzes die passen binnen wat we kennen en volgen dan de gebaande paden. Of zoals An zegt “We razen door de tunnel der gewoonten, omdat die tunnel vertrouwd voelt.”

Toch hebben we veel te maken met veranderingen, in ons persoonlijke leven maar ook in de maatschappij. Door al deze veranderingen kan er wel eens verandervermoeidheid opduiken. Het is dus goed om ons brein dus te trainen in mentale flexibiliteit. Want, flexibel zijn is een cruciale vorm van veerkracht die ons helpt in deze turbulente tijden.

Reflecteren op gewoonten

We houden dus van gewoonten, maar is dat door razen in onze ‘gewoontetunnel’ wel verstandig? Maakt het mij gelukkig om zo door te gaan? Voel ik mij er goed bij op lange termijn? Om hier antwoord op te geven, moeten we reflecteren op ons leven. An geeft hierbij een oefening die je wekelijks kunt doen om meer inzicht in je eigen leven te krijgen:

Door de tabel in te vullen krijg je goed zicht op hoe belangrijk verschillende aspecten uit je leven zijn en hoeveel aandacht je deze aspecten geeft. Dus schrijf eens verschillende domeinen uit je leven op, denk aan werk, sporten, vrienden, hobby’s, gezin, etc. Geef deze domeinen vervolgens een cijfer van 1 tot 10 voor hoe belangrijk het voor je is. Geef vervolgens ook een cijfer van 1 tot 10 over hoeveel aandacht je deze domeinen hebt gegeven de afgelopen week.

Op de domeinen waar consequent een groot verschil zit tussen aandacht en belangrijkheid, ontstaat er een drijfveer voor verandering.

 

Domein Belangrijkheid Aandacht
Werk 6 8
Sporten 3 5
Familie 10 6

 

Verandering in gang zetten

Nadat je hebt gereflecteerd op de verschillende domeinen in je leven kun je dus gaan kijken waar je veranderingen wilt doorvoeren. Dan komt het meest uitdagende deel: echt gaan veranderen. An legt uit hoe je verandering in je brein teweegbrengt:

“Je brein bestaat uit allemaal neuronen die met elkaar connecteren bij handelingen die je vaker stelt. Vergelijk het met een jungle waar je een pad doorheen moet hakken, wanneer je elke keer dezelfde weg bewandelt, ontstaat er een mooi pad waar je makkelijk kan lopen. Als je van dit pad afwijkt moet je weer hard werken om de takken weg te hakken. Als je een nieuwe gewoonte wilt aanleren, moet je dus de neuronen in je brein aanleren om nieuwe connecties te maken en zo een nieuw pad te creëren in die jungle.”

Gewoonten aanleren

Een nieuwe gewoonte aanleren duurt tussen de 20 en 60 dagen, afhankelijk van hoe groot de verandering in je leven is. Daarbij is het belangrijk om positief te kijken naar je nieuwe gewoonten. Want wanneer je de nieuwe gewoonte positief benadert, zal je ook meer motivatie vinden om het nieuwe pad te blijven bewandelen.

De driehoek van verandering

Bij het in gang zetten van verandering is het van belang dat je aan de slag gaat met de 3 G’s:

Gedrag

Gedachte

Gevoel

Een oplossingsgericht plan

“Denk na over wat je wél wilt bereiken en niet over wat er nu niet goed gaat. Laat negatieve woorden weg en focus je op de positieve verandering die je wilt doormaken.” An vervolgt haar verhaal met een tip: “Plak overal post-it’s met de letters “W A I T: What am i thinking. Als je dan een negatieve gedachte hebt kijk je naar een post-it en ga je met jezelf in gesprek over drie punten:

  1. Klopt deze gedachte?
  2. Helpt deze gedachte me nu/later?
  3. Ga ik door of verander ik?

Zo word je je bewust van je gedachte en kan je dus ook bewust stappen richting de toekomst zetten.”

Christopher McCandless, bekend van Into the Wild zei ooit “Happiness is only real when shared”. An voegt daar nog iets aan toe: “Happiness is only real when shared – first of all with myself”. Want ook bij verandering van gewoonten, zijn we vaak mild voor anderen en extra streng voor onszelf. Terwijl zelfcompassie belangrijk is om de motivatie hoog te houden. An: “Geef jezelf meer beloningen op korte termijn en maak je vooruitgang zichtbaar. Wanneer je de weg náár je doel ook in de gaten houdt, wordt het makkelijker om je doel te bereiken. Ook als het gaat om moeilijke onderwerpen zoals sociale veiligheid.”