Werken bevordert herstel - Better Minds at Work Skip to main content

Herstelbevorderend werk

Auteur: Laura Rypens

Terug aan het werk gaan, bevordert het herstel.
Hoe langer iemand ziek thuis is, hoe moeilijker het is om te herstarten. Dit is zeker het geval bij mensen die zijn uitgevallen wegens burnout, waarbij de ziekte vaak (deels) veroorzaakt wordt door het werk. Maar geldt ook voor mensen die wegens andere ziekten langdurig arbeidsonbekwaam waren. Ook voor hen is de stap naar het ‘terug gaan werken’ soms erg groot. In een eerste fase van ‘fulltime ziek’ ligt de focus op beter worden. Dan is het ‘terug gaan werken’ een volgende stap in het herstelproces.

Ga in dialoog met de afwezige werknemer

Hier neem je als werkgever een actieve rol in op door de dialoog aan te gaan met mekaar.

Wat was de invloed van werk op de ziekte?
Wat is motiverend?
Wat geeft energie?
Wat kost energie?
Wat is op dit moment haalbaar?
Hoe ziet hij/zij de herstart?

Na een analyse langs de kant van de werknemer en de werkgever, ontstaat er via dialoog inzicht in mekaars noden. Stel dan een (tijdelijke) job en herstelbevorderend plan op. Dat bevordert het herstel verder én is waardevol voor de organisatie.

Waarmee moet je rekening houden bij de herstart?

Het is hierbij nuttig om de volgende factoren van herstelbevorderend werk voor ogen te houden:

  • Geleidelijke opbouw: de medewerker zal mogelijk deeltijds herstarten. Werk een werkritme uit dat werkt voor de medewerker en voor de organisatie. Maar ook de complexiteit van een rol kan je geleidelijk opbouwen.
  • Duidelijkheid opdracht: maak duidelijke afspraken over de rol die de herstarter op zal nemen. Hou hiervoor rekening met energiegevers en -vreters.
  • Zinvolheid: de rol die je voorstelt aan de medewerker die herstart wordt zowel door de medewerker als de organisatie als zinvol ervaren
  • Buddy op de werkvloer: het gevoel er niet alleen voor te staan, geeft een veiliger gevoel. Ga na wie een buddy-rol kan opnemen naar de medewerker toe. Deze buddy zorgt voor een luisterend oor en kan de medewerker ook herinneren aan bepaalde voornemens.
  • Conflictvrije omgeving: indien mogelijk herstart iemand het best in een stabiele en conflictvrije omgeving.
  • Perspectief: praat niet enkel over de korte termijn, maar sta samen ook al even stil bij de langere termijn, zodat het duidelijk is hoe de toekomst op het werk eruit zou kunnen zien

Ga voor duurzame re-integratie

Wanneer je in dialoog met een terugkerende medewerker deze factoren afstemt, liggen de voordelen voor de werknemer en de werkgever voor het rapen. Het terug gaan werken zal het herstel van uw medewerker verder bevorderen. De drempel voor een herstart is minder groot. Het zorgt ervoor dat iemand sneller kan herstarten. Het aantal duurzame re-integraties op organisatieniveau vergroot. Je toont dat je als werkgever inzet op het welzijn van je medewerkers. En ga zo maar verder.

Wil je de re-integratie van jouw werknemers herstelbevorderend faciliteren? Wil je dat gefundeerd en deskundig aanpakken?

Ontdek ons re-integratieaanbod en krijg en hou je medewerkers weer duurzaam aan de slag.