Waarom een duurzaam re-integratiebeleid? - Better Minds at Work Skip to main content

Waarom een duurzaam re-integratiebeleid?

Steeds langer afwezig

Op de Belgische arbeidsmarkt is de langetermijntrend van langdurig absenteïsme (langer dan één jaar afwezig door ziekte of ongeval) stijgend. Hoewel er in 2022 een lichte daling was, was dagelijks 3,18% van de werknemers al langer dan een jaar ziek thuis. Wat nog steeds hoger is dan de 3,01% in 2019.

Securex deed een onderzoek bij ruim 200.000 werknemers in België. Uit hun salarisgegevens blijkt dat zowel het korte (minder dan één maand) ziektepercentage als de middellange ziektefrequentie historisch hoog zijn. Met stijgingen van respectievelijk 21% en 16% sinds 2019. Tot 2,70% en 2,31% in 2022 .

Vooral psychische problemen zorgen voor de stijging van het middellang en langdurig absenteïsme. Het aandeel van ziektedagen door onder andere burn-out steeg ten opzichte van 2019 met 18,5%, tot 32,7% in 2022.

Kosten lopen op

Het hoeft geen betoog dat ingeplande werknemers die niet opdagen een hoge kost met zich meebrengen. Het kortdurend ziekteverzuim in België kostte in 2022 gemiddeld 1.465 euro per zieke, voltijdse werknemer. Dat bedrag staat voor de directe loonkosten (gewaarborgd loon) van niet-gepresteerde tijd. Dat is een stijging van 28 procent ten opzichte van vijf jaar geleden. Denk ook aan overuren van collega’s, vervanging door uitzendkrachten, maar ook kwaliteitsverlies, negatieve impact op de werksfeer, of uitval van collega’s door de verhoogde werkdruk.

Lees meer op HRSQUARE.BE, securex, kerncijfers in absenteïsme 2022

Daarom is het als organisatie belangrijk om een duurzaam re-integratiebeleid op te zetten. Waardoor afwezige collega’s minder snel weer uitvallen.

Ontdek ons re-integratiebeleid en krijg én hou je medewerkers weer aan de slag.

Auteur: Nele Lenaers