Ilse Vrient

Ilse studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent (2002). Na haar studies werkte ze enkele jaren als huisarts in een groepspraktijk.
Vanuit haar passie voor het holistische van de mens raakte ze meer en meer geboeid en overtuigd van de grote invloed van werk op de algemene gezondheid en welbevinden van het individu.

Ze koos dan ook heel bewust in 2005 voor de specialisatie arbeidsgeneeskunde.
Als arbeidsarts heeft ze ervaring in diverse sectoren (retail, metaal, logistiek, openbare en lokale besturen, onderwijs). Ze was werkzaam in externe en interne diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Zo bouwde ze een jarenlange ervaring op in adviesverlening en begeleiding van werknemers en werkgevers. Met welzijn, jobbehoud en (re)integratie met duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en productiviteit als prioriteit. Hiervoor gaat ze actief in dialoog met alle actoren betrokken in het proces. En waakt ze over de balans tussen de capaciteiten en noden van de werknemer, en de werkgever, het team en het huidige wettelijke kader.

Deze expertise verfijnde ze gedurende haar carrière via specifieke coaching en managment opleidingen (Leadership Transmission Programme, 2013 Vlerick Business School, Stress en burn-out coaching, 2018 HDRAcademy). Aangevuld met opleidingen rond jobbehoud en re-integratie (Ability case manager, 2016 Prevent – Re-set facilitator, 2023 AMS).

Vanaf 2024 combineert Ilse haar job als arbeidsarts met een eigen coachpraktijk. Zo begeleidt ze mensen om een goede balans tussen werk en gezondheid te vinden. Om vanuit vertrouwen en veerkracht duurzaam te re-integreren op de arbeidsmarkt.

Binnen Better Minds at Work is Ilse één van de experten van het Back on Track aanbod.
Ilse coacht werknemers met werk(stress)gerelateerde klachten. Begeleidt (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers tijdens hun re-ïntegratietraject. En is een partner van alle actoren betrokken bij dit proces.
Als facilitator helpt ze een duurzaam re-integratiebeleid. op te zetten.

Sign up for our newsletter


Contact us for more info


[email protected]
+32 (0)3 297 32 23