Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten - Better Minds at Work Skip to main content

Offerte voor Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

Beste Marie-Kristien, 
Naar aanleiding van uw offerte aanvraag van 11 maart jl. wensen wij u in de eerste plaats te bedanken voor uw interesse in ons aanbod rond aandacht management, een thema binnen persoonlijk leiderschap dat in onze huidige maatschappij enorm relevant is.
Wij laten u in volgende offerte graag weten hoe Better Minds at Work een antwoord kan bieden op de uitdagingen van medewerkers op de werkvloer waarbij aandacht en focus een schaars goed zijn geworden.
Ook eventuele bijkomende relevante workshops werden aan de offerte toegevoegd zoals gevraagd.
We lichten graag onze werking toe en staan steeds ter beschikking om bijkomende informatie te verschaffen.
Van harte, 
Virginie Dua
Better Minds at Work

Video corner

Sharing is caring

Kennisdeling is één van onze belangrijkste waarden.
Indien je onze boeken wilt aankopen voor je medewerkers, dan bieden wij je graag een groepsprijs aan. Contacteer ons voor meer info.

Ontdek hier onze boeken