Sigo - Better Minds at Work Skip to main content

Offerte voor SIGO

Beste Ellen,

Hartelijjk dank voor uw interesse in ons aanbod. Graag willen we met dit voorstel bijdragen aan het najaarsprogramma van SIGO.
Bij u aanvraag richtte u zich tot Erik Franck, echter Erik geeft keynotes over slaap. In samenspraak met Erik komen we tot de keynote Mentaal Kapitaal. Deze om de aanwezigen te inspireren over hun Mentale veerkracht, focus en wat voor hen hun energiebronnen zijn.
Onze inspirerende spreker Carolien Van Den Bosch zal de inwoners van jullie gemeente meenemen in een keynote over mentale veerkracht en dat dit hét antigif is tegen stress en burn-out.

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, kijk ik uit naar uw reactie.

Van harte,
Valerie

Valerie Destombes
Customer Success Associate

Video corner

Sharing is caring

Kennisdeling is één van onze belangrijkste waarden.
Indien je onze boeken wilt aankopen voor je medewerkers, dan bieden wij je graag een groepsprijs aan. Contacteer ons voor meer info.

Ontdek hier onze boeken