AZ JAN PALFIJN GENT - Better Minds at Work Skip to main content

Offerte voor AZ Jan Palfijn Gent

Beste Lies, 

In 2020 willen jullie, binnen AZ Jan Palfijn Gent, verder inzetten op het welzijn van jullie medewerkers. Een initiatief dat we alleen maar kunnen steunen!
Jullie focus zal dit jaar liggen op verbindend communiceren en het verhogen van de mentale veerkracht.

De kick-off zal gegeven worden met een inspiratiesessie op jullie kaderledenvergadering, waar alle leidinggevenden en stafmedewerkers aanwezig zijn.
We stellen hiervoor, vanuit Better Minds at Work, twee verschillende sessies voor; Mentaal Kapitaal of Persoonlijk Leiderschap.

Nadien gaan we graag met jullie verder aan tafel zitten om te zien hoe we de topics rond verbindend communiceren en veerkracht verder kunnen verankeren binnen AZ Jan Palfijn Gent dmv workshops. Dit aanbod maakt nog geen deel uit van de onderhavige offerte.

Wij kijken er alvast naar uit om het Mentaal Kapitaal van de AZ Jan Palfijn medewerkers te komen versterken in 2020.

Van harte, 

Valerie Destombes - Better Minds at WorkVideo corner

Sharing is caring

Kennisdeling is één van onze belangrijkste waarden.
Indien je onze boeken wilt aankopen voor je medewerkers, dan bieden wij je graag een groepsprijs aan. Contacteer ons voor meer info.

Ontdek hier onze boeken