Neuhaus - Better Minds at Work Skip to main content

Offerte voor Neuhaus

Geachte mevrouw Piette,
Beste Aurélie,

Uit ons gesprek begreep ik dat jullie bij Neuhaus in 2017 de bevraging Great Place to Work uitrolden. Bleek dat er een grote discrepantie was tussen de resultaten van de enquête en de feedback die de arbeiders gaven tijdens de opvolgworkshops. Er is een vermoeden dat de arbeiders moeite hadden met het correct interpreteren van de vragen.

Vandaag wenst Neuhaus graag in te zetten op welzijn op een gerichte manier en willen daarom eerst vinger aan de pols houden bij de medewerkers. De resultaten van deze bevraging zal een helder beeld geven over wat er goed gaat en welk team/afdeling vandaag bevlogen en efficiënt aan de slag gaat. Het geeft eveneens zicht op waar de nodige acties kunnen genomen worden die zowel op korte als lange termijn een impact hebben op het welzijn van de medewerkers bij Neuhaus.

Vandaar dat wij volgend voorstel doen:
1/ online bevraging voor de bedienden
2/ kwalitatieve bevraging van een aantal arbeiders (representatieve steekproef )

Wij bij Better Minds at Work ontwikkelden zelf een meetinstrument om stressoren en energiebronnen te meten en zijn er trots op dat we dit instrument reeds konden hanteren bij vele Belgische en Nederlandse bedrijven om zo het welzijnsklimaat te analyseren en dit indien gewenst gedurende lange tijd te monitoren. Bovendien laten de meetresultaten toe dat we adequaat kunnen adviseren over de juiste vervolgacties.
 
We lichten onze aanpak graag toe in dit voorstel en kijken uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Pia Buysse - Founding & managing partner Better Minds at Work

Video corner

Sharing is caring

Kennisdeling is één van onze belangrijkste waarden.
Indien je onze boeken wilt aankopen voor je medewerkers, dan bieden wij je graag een groepsprijs aan. Contacteer ons voor meer info.

Ontdek hier onze boeken