Credendo - Better Minds at Work Skip to main content

Offerte voor Credendo

Beste mevrouw Hautman,

Op 21 augustus jl. had collega Tom Dijckmans een boeiend en aangenaam gesprek met uw collega’s Karen Jordens en Lutgard De Cock . Naar aanleiding van dit gesprek passen wij de offerte dd 16 juli jl. graag verder aan.

Zoals afgesproken, zal Tom Dijckmans in de loop van september een afspraak ter plaatse met u maken. Op deze manier kan dit aanbod nog meer op maat en verder verfijnd worden.

Van harte,
Pia Buysse – Better Minds at Work

Video corner

Sharing is caring

Kennisdeling is één van onze belangrijkste waarden.
Indien je onze boeken wilt aankopen voor je medewerkers, dan bieden wij je graag een groepsprijs aan. Contacteer ons voor meer info.

Ontdek hier onze boeken