Annick Alders

Oprechte interesse in organisaties en de mensen die er werken is wat Annick drijft. Tijdens haar twintigjarige carrière als herstructureringsadvocaat leerde zij wat bedrijfsleiders bezig houdt en ondernemingen succesvol maakt, maar ook waar ze falen. Zij pikte daarbij de kracht van een performant functionerend team op.

Om binnen een team tot krachtige samenwerking te komen, ging Annick op zoek naar manieren om menselijk gedrag te sturen zodat niet enkel het eigen welzijn maar ook dat van de onderneming erop vooruit gaat. Ze verdiepte zich hiervoor in het solutionfocused gedachtengoed en systemisch denken.

Annick combineert in haar trainingen haar jarenlange juridische ervaring met kennis over gedragsverandering. Zij doet dit zowel op maat van ondernemingen als toonaangevende opleidingsinstituten. Haar handelsmerk zijn humor en de overtuiging dat wolligheid prima is voor zachte truien en donzige dekens, maar niet voor workshops. Dus krachtige en duidelijke werkvormen die resultaat opleveren.

Maybe there’s more (that brings us together than we think)

Gen Z, millenials, boomers, … Generaties begrijpen elkaar niet altijd even goed op de werkvloer. Maar ook gender, huidskleur, culturele achtergrond en geloofsovertuiging maken wederzijds begrip niet altijd makkelijk.

Deze interactieve keynote voert ons langs onze eigen morele standaarden. En die van een ander. Annick neemt bewuste en onbewuste vooroordelen onder de loep. En bouwt samen met jouw medewerkers aan een respectvolle, constructieve werksfeer waarin iedereen kan floreren.

Verwacht veel beeldrijke taal en snedige opdrachten die aanzetten tot (zelf)reflectie. Doordacht en gebaseerd op wet en wetenschap. Confronterend als het moet, met een knipoog als het kan. Wervelend en inspirerend. Want maybe, there’s more that brings us together than we think!

Constructief van mening verschillen.

Het is niet zo moeilijk om een discussie te laten ontsporen.

Soms weet je op voorhand al dat een voorstel of vraag tot vuurwerk zal leiden. Hoe komt dat eigenlijk? Wat vormt het brandhout, de vonk en zuurstof voor een oplaaiende discussie?

Naast de redenen van ontsporing, kijken we in deze masterclass vooral naar de mogelijkheden om de gesprekstrein op de rails te houden.
We focussen op constructief van mening verschillen, zonder dat één van de partijen het gevoel heeft het onderspit te moeten delven.

Tijdens de sessie ondervinden we aan den lijve wat wél werkt en hoe je dit in je dagelijkse praktijk kan gebruiken.

We gaan onder meer aan de slag met concepten als:

 • Hoe Pygmalion onze perceptie en dus ook ons gedrag bepaalt
 • Words that do the magic
 • Het kerstcadeau als beste middel om mekaar te leren kennen
 • Groepsvorming met al haar voordelen en gevaren
 • Ons lidmaatschap van de Dunning-Kruger club
 • Een andere kijk op weerstand

Samen werken aan welzijn. Of samenwerken aan welzijn?

Een gemiddeld “welzijns”-team telt heel wat stakeholders. De VP, de PA, de PAPSY en de HR-afdeling hebben elk hun taken, competenties en kennis. De wetgever bepaalt wie wat moet delen met een ander. Maar dat is niet altijd een recept voor efficiënte samenwerking. Vaak opereert elk team vanuit zijn eigen welzijnsvisie, zonder tot échte samenwerking te komen.

Nochtans vormt echte samenwerking een hefboom tot welzijnswinst. En zeker ook tot efficiëntiewinst. In deze sessie gaan we in op de vraag waarom het vaak moeilijk is om teamwork tot een succes te maken. Wat verhindert samenwerking? En vooral: hoe werken we samen aan en in een team dat doet wat het acroniem voorspelt: Together Everybody Achieves More?

We challengen in deze sessie ook volgende stellingen:

 • “Als we niet de tijd nemen om mekaar te leren kennen, waarom zouden we dan wel de tijd nemen om samen te werken?”
 • “Hoe groter het belang van status in de onderneming, hoe kleiner de kans op succesvolle samenwerking.”
 • “Iedereen verantwoordelijk = niemand verantwoordelijk”
 • “Een samenwerkingsproject is als een dieet. Het vergt een duidelijk en haalbaar doel, kleine stappen en doorzetting.”
 • “Samenwerking faalt als een succes niet degelijk gevierd wordt.”
 • “Samenwerken aan welzijn staat of valt met de ondernemingsvisie. De rest is windowdressing.”

Hoe anderen Annick ervaren

Annick heeft niet alleen een solide juridische achtergrond, maar ook een diepgaand inzicht in psychosociale risico's. Haar vermogen om de menselijke kant van veiligheidskwesties te begrijpen en aan te pakken, is een enorme troef. Ze weet een empathische benadering te combineren met haar kennis, wat resulteert in effectieve strategieën om psychosociale risico's op de werkvloer aan te pakken.

Een voordracht door Annick gaat niet onopgemerkt voorbij. Door haar aanstekelijke gedrevenheid ben je meteen mee in haar betoog.
Bovendien is het niet zomaar een mooi theoretisch verhaal, ze reikt ook de nodige praktische handvaten aan om aan de slag te gaan.

Enthousiaste opleider, beschikt over veel kennis en kan het zeer begrijpelijk aanbrengen. Aandacht voor iedereen!

Geen opmerkingen eigenlijk, alleen maar lof 😉 Fijn om naar haar te luisteren, rijke ervaring en expertise. Ik hou van de link met de juridische wereld, humor, afwisseling. Ik werd heel blij van Annick.

Masterclass 'Grensoverschrijdend gedrag op het werk'

De cijfers kwamen hard binnen. Het besef dat er nog heel veel ruimte tot verbetering is binnen onze organisatie. Ook de pijnpunten werden ineens heel duidelijk.
Boeiend om naar te luisteren en dat is niet iedereen gegeven.

Masterclass 'Grensoverschrijdend gedrag op het werk'

Ik vond Annick heel erg boeiend. Perfecte manier om een toch wat moeilijker materie aan de man/vrouw/neutraal persoon te bregen. Geraakt door het besef hoe vaak het voorkomt (al wist ik dat ergens ook wel) en over het feit hoe belangrijk de visie is en de leidinggevenden zijn. Dat baart me zorgen in onze organisatie.

Masterclass 'Grensoverschrijdend gedrag op het werk'

Contactformulier

  Sign up for our newsletter


  Contact us for more info


  [email protected]
  +32 (0)3 297 32 23