Baloise interviewt Elke Geraerts - Better Minds at Work Skip to main content

Elke Geraerts is doctor in de psychologie en startte 5 jaar geleden met haar partner Pia Buysse Better Minds at Work op. Met haar bedrijf wil Elke Geraerts de mentale weerbaarheid, energie en productiviteit van medewerkers verhogen. Better Minds at Work telt intussen een 30-tal psychologen, artsen en consultants en is in verschillende landen actief. Voorts is Elke Geraerts auteur van verschillende boeken en zetelde ze in een commissie inzake beroepsziekten in de 21e eeuw. Ideaal dus om haar uit te nodigen voor een gesprek, nu begrippen als work-life balance, continue interconnectiviteit en mentale veerkracht steeds meer aandacht krijgen.

Lees het interview hier