Richard de Hoop - Better Minds at Work Skip to main content

Richard de Hoop

Richard is een betrokken, levendige, energieke, realistische optimist. Als een echte “homo ludens” gebruikt hij muziek als metafoor en inspiratiebron om zijn boodschap nog beter te laten klinken. Als ondernemer heeft hij sinds 1991 een 4-tal bedrijven in de HRM dienstverlening opgezet. Daarnaast is hij als trainer sinds 1995 actief en schrijft en spreekt hij op een unieke wijze over thema’s als samenwerking en veerkracht.

Richard richt zich op samenwerking binnen teams en organisaties, daarnaast legt hij de focus op de toekomst. In zijn boek ‘Topteams zijn toekomstmakers’ beschrijft Richard de ontwikkelingen die er op dit moment op ons af komen, hoe we door het ontwikkelen van onze teamtalenten daarop kunnen inspelen en hoe sociale innovatie daar een cruciale rol in speelt. Daarnaast schreef Richard het boek ‘Herrie of harmonie’; hierin gebruikt Richard muziek als metafoor en inspiratiebron voor teams. In het boek geeft hij praktische handreikingen, herkenbare voorbeelden en deelt hij succesverhalen.

Lezingen

Muziek als metafoor en inspiratiebron

Muziek is een onuitputtelijk bron van inspiratie als het gaat om samenwerking. Het is de wereld van verschillende instrumenten die door hun verschillen samen het verschil kunnen maken. Als we maar bereid zijn om naar elkaar te luisteren, op elkaar af te stemmen en samen te spelen.

In deze op maat gemaakte, interactieve presentatie neemt Richard je mee in de wereld van verandering en effectieve samenwerking. Met muziek als metafoor vergelijkt hij karakters van mensen met instrumenten (teamrollen) en samenwerking in het team met het sprankelende samenspel in een orkest.

Boek deze lezing

Ontwikkel veerkracht als individu of organisatie

Het zijn vooral de ongeplande en ongewenste veranderingen die pijn doen. Want laten we eerlijk zijn, het driedubbele salaris krijgen om precies hetzelfde te doen is wel een verandering…maar die kunnen we hebben.

Er is geen noodzaak om uit te leggen dat we in bijzondere tijden leven, die vragen om een andere aanpak. En het bijzondere van die andere aanpak is dat we nog geen antwoorden hebben op het WAT en HOE. Dat we steeds meer moeten wennen aan onzekerheid en dat we zelfs uitgedaagd worden om deze onzekerheid te gaan omarmen.

In deze keynote worden de 3 vormen van veerkracht besproken die kunnen helpen om mooie toekomstmuziek te componeren. Mentale veerkracht gaat over IK, wat kan ik doen om aan mijn persoonlijke weerbaarheid te werken. Sociale veerkracht gaat over WIJ, wat kunnen wij als groep, team, afdeling doen om samen weerbaar te worden. En Operationele veerkracht gaat over HET, hoe kunnen we spelregels, procedures, processen bedenken die ons als organisatie wendbaar maken.

Boek deze lezing

Contactformulier

    Sign up for our newsletter


    Contact us for more info


    [email protected]
    +32 (0)3 297 32 23