An Boeckxstaens

Terug naar andere teamleden

An Boeckxstaens

An Boeckxstaens is Master in de Psychologie met een specialisatie in Organisatie – en groepsdynamiek. Vanuit haar 20 jaar ervaring als HR generalist binnen lokale en internationale contexten, weet ze snel de vinger te leggen op dynamieken binnen organisaties en teams. Vanuit haar grote passie voor verbinding & geloof in de kracht van mensen, heeft ze tevens reeds vele talenten doen groeien.

Haar rol als coach combineert ze bij Better Minds met het geven van keynotes en trainingen. An is een energieke spreekster die met haar inspirerende inzichten mensen écht in beweging zet. Verwacht een betrokken aanpak met actieve opvolging en een warm-menselijke stijl.

Hoe anderen An Boeckxstaens ervaren

“An Boeckxstaens begeleidde de studiedienst van Boerenbond doorheen een veranderingstraject met veel aandacht voor ons menselijk kapitaal. We bouwden verder aan ons team en onze werkorganisatie, kregen nieuwe inzichten (of oude inzichten op een andere manier) waarmee we aan de slag kunnen. Nu is het aan ons om oude gewoontes (bv. vaarwel de permanente jacht op konijnen, die we toch nooit allemaal gevangen krijgen) achter ons te laten en nieuwe (bv. welkom aan meer focus en olifanten) aan te leren. Daar gaan we voor!”

Bart Belien

Sign up for our newsletter


Contact us for more info


[email protected]
+32 (0)3 297 32 23