Better Minds at School - Better Minds at Work Skip to main content

Better Minds at School

Better Minds at School is een project van de Better Minds Foundation, het Corporate Social Responsibilty initiatief van Better Minds at Work.

Onze kinderen zijn een venster op de toekomst. Door hun ogen zien wij ongekende mogelijkheden en nieuwe kansen; hun jeugdig enthousiasme houdt de belofte in van een betere wereld, een dynamische maatschappij, een solidaire samenleving waarin iedereen floreert. Nochtans heeft de jeugd anno 2021 het niet gemakkelijk. Er komt zoveel op hen af: dreigende berichten uit het wereldnieuws, de toenemende impact van sociale media, een schoolcontext waar de lat steeds hoger moet, een verminderde familiale cohesie of ontwrichte thuissituatie… Als samenleving staan wij voor de pittige taak onze jongeren te ondersteunen bij deze uitdagingen en hen klaar te stomen voor de toekomst. Een toekomst die zich aankondigt als uitermate vernieuwend en boeiend, maar die meer dan ooit vraagt om flexibiliteit, veerkracht en inzet.

Better Minds at School is ontstaan uit een ideologie van Better Minds at Work die na jaren ervaring binnen het versterken van mentale veerkracht bij vele klanten uit de zakenwereld, een nood vanuit de deelnemers aanvoelden om het thema van mentale veerkracht veel breder te trekken en deze reeds aan te spreken op de schoolbanken. Het succes van de bestseller van Elke Geraerts “Mentaal Kapitaal” en “Het Nieuwe Mentaal” vormt de basis van het ontwikkelen van lezingen en workshops rond zeer specifieke thema’s van mentale veerkracht en een future proof brein onder Better Minds at Work. Op basis van de noden van de deelnemers die de breintheorieën en de wetenschappelijke achtergrond enorm appreciëren, werd de vraag gesteld of deze theorieën eveneens op maat van het onderwijs konden vertaald worden. Better Minds at School werd gecreëerd vanuit dezelfde missie als Better Minds at Work, met focus op het onderwijs om de mentale veerkracht van alle stakeholders binnen het onderwijs te versterken.

Missie

Het project Better Minds at School wil ten volle wil inzetten op de sleutelcompententies flexibiliteit, veerkracht en inzet. Via dit initiatief, in het leven geroepen door een groep onderwijs-professionals, pedagogische experten en enthousiaste ouders, willen wij de nieuwe generatie alle kansen geven om te slagen in het leven. Om op te groeien tot mooie, weerbare mensen, wiens potentieel zich onder de juiste condities maximaal laat ontplooien. Om zich te ontwikkelen tot verdraagzame volwassenen met burgerzin, die bereid zijn de verantwoordelijkheid voor hun eigen welzijn met beide handen te grijpen. Die, in wars van trends en sociale druk, hun eigen stem vinden en durven te vertrouwen op hun intern kompas.

Contactformulier

    Sign up for our newsletter


    Contact us for more info


    [email protected]
    +32 (0)3 297 32 23