Change - Better Minds at Work Skip to main content

Groeitraject Change

Change

Het woord ‘change’ in change management is volledig overbodig geworden. Nu de business-context in sneltreinvaart evolueert, draait vandaag immers alle management om het in goede banen leiden van verandering. Of het nu gaat om een efficiëntere productie, een duurzamer imago, meer veiligheid op de werkvloer of een sterker employee engagement: organisaties moeten voortdurend schakelen, willen ze up and running blijven. Daar komt nog bij dat de geldigheidsdatum van gekozen business-strategieën steeds sneller wordt overschreden: wat vandaag werkt, is niet langer een garantie voor toekomstig succes. Eén conclusie dringt zich op: de toekomst is aan organisaties die bewust met verandering omgaan en beweeglijkheid tot kunst hebben verheven.

Hoe veranderingsvaardig is jouw organisatie vandaag? En wat kan Better Minds at Work hierin voor jouw organisatie/team betekenen? Pia Buysse is uw klankbord, samen met verschillende experts in het team van Better Minds at Work.

Onze Visie

In de Better Minds at Work-visie is change allerminst een vaag begrip in een academische uiteenzetting. De échte uitdaging begint immers daar, waar de meeste power points eindigen: bij het realiseren van concrete, tastbare én zichtbare gedragsverandering. Er bestaat geen duurzame, schaalbare verandering, tenzij je ingrijpt op wat je medewerkers dagdagelijks doen. Hun gedrag vormt als het ware de enige pasmunt van jouw veranderingstraject.

Onze Werkwijze

In een change-traject herkennen we 5 cruciale stappen. Maar hoe deze stappen op elkaar inhaken en hoe jouw ideale traject verloopt, is sterk afhankelijk van de noden, de groeifase en de cultuur van jouw specifieke organisatie. Daarom werken we steeds op maat.

Traject

Succesvolle verandering vraagt om een sterke motor die voortdurend brandstof krijgt. De onderstaande vijf stappen verduidelijken hoe het team van Better Minds at Work change op gang trekt en houdt. Hierbij wordt telkens op maat gewerkt.

1. Keynote "Viral Change"

Eén ding is zeker: deze keynote laat jouw kijk op “verandering” niet onveranderd. In dit inspirerende verhaal zet Marc Debisschop met scherpzinnige souplesse de klassieke visie op transformatieprocessen op de helling. Succesvol change management, zo stelt hij, vertrekt niet vanuit een vooraf bepaald stappenplan, maar vanuit het beoogde resultaat: “welke concrete gedragsverandering wil je op de werkvloer zien?” En, niet minder belangrijk : “wie is het best geplaatst om deze transitie in goede banen te leiden?” Al te vaak wordt immers aangenomen dat een gedreven leider ook het talent (én het mandaat) in huis heeft om een performant change-procesbegeleider te zijn. Maar is dit wel zo? Marc daagt jouw organisatie uit verder te kijken dan de spreekwoordelijke neus. Zodat jij op het einde van de keynote misschien minder voor de hand liggende keuzes durft te maken.

2. Workshop "Viral Change"

In deze interactieve workshop ervaart het team waar de ‘blinde vlekken’ in een veranderingsproces zitten, en wat - mogelijk verborgen - knelpunten zijn die een vlotte transitie in de weg staan. Je ontdekt en benoemt groepsdynamische processen en informele onderstromen binnen je organisatie, en versterkt op die manier de sociale cohesie van het team. Vervolgens wordt de finaliteit van het veranderingstraject omschreven aan de hand van concrete en kwantificeerbare gedragsindicatoren, en hebben we aandacht voor interne systemen die constructief gedrag zullen gaan faciliteren. Dit alles mondt uit in een eerste blueprint van je eigen change-traject. Klaar om de vertaalslag te maken naar de werkvloer!

3. Workshop "The sky is not the limit"

Tijdens deze workshop neemt je organisatie een hoge vlucht. We gebruiken namelijk de luchtvaart als case-study om aan te tonen hoe belangrijk ‘samenwerking’ en ‘communicatie’ zijn binnen de werkcontext. Deze cruciale vaardigheden behoren tot het opleidingspakket van elke piloot, maar mogen ook in jouw organisatie allerminst ontbreken. Naar het model van “shared governance” wordt élk individueel teamlid aangemoedigd om er echt te staan. Ownership en accountability zijn niet langer dure woorden: we werken aan een ruim gedeelde attitude, die de waarden van het bedrijf alle eer aandoet en breed wordt uitgedragen.

4. Workshop “Werk aan je change fitness en vergroot je veerkracht”

Je hebt pas je draai gevonden en hup, de volgende verandering is alweer een feit. Een veelheid aan veranderingen kan het welzijn en zelfvertrouwen van je medewerkers danig ondermijnen. Misschien voelen ze zich onzeker of teleurgesteld; mogelijk belanden ze zelfs in een negatieve denkspiraal die hun werkplezier aantast. Gelukkig hoeft het zover niet te komen. In deze workshop leren je medewerkers dat bovengenoemde reacties niet abnormaal zijn, maar deel uitmaken van het aanpassingsproces dat bij verandering hoort. Onze change fitness staat garant voor een mentale work-out om ú tegen te zeggen. Want hoe flexibeler de mindset, hoe groter de veerkracht!

5. Workshop voor leidinggevenden: “Maak je team change fit”

De mens is een gewoontedier en verandering roept dan ook vaak weerstand op. Wil je als leidinggevende goed met die weerstand kunnen omgaan, dan is vertrouwen het toverwoord. Maar werken aan een vertrouwensband met je mensen is vaak geen sinecure en vraagt om een moeilijke evenwichtsoefening tussen daadkracht en je kwetsbaar durven opstellen. Daarbij is ook een goed zelfinzicht essentieel, want pas wanneer je begrijpt wat transitie met jou persoonlijk doet, kan je een steun zijn in het veranderingsproces dat je medewerkers doormaken. Deze workshop is een duidelijke call to action: je gaat naar huis met een persoonlijk transitieplan en wordt daarbij ondersteund door een ‘buddy’.

Contactformulier

    Sign up for our newsletter


    Contact us for more info


    [email protected]
    +32 (0)3 297 32 23