De Mentale Reset - Better Minds at Work Skip to main content

Groeitraject De Mentale Reset

De Mentale Reset

Verandering kan een uitdaging zijn, maar tijden van onzekerheid bieden organisaties ook een unieke kans om veerkracht te tonen en er sterker uit te komen. Wat als we onze gewoontes resetten, zodat we uitdagingen sterker kunnen aangaan dan ooit tevoren? Wat als we dit momentum nemen als een voorsprong voor onszelf, onze teams en onze organisaties?

Met het boek De Mentale Reset, van CEO Elk Geraerts, als rode draad doorheen dit programma ondersteunen we jouw medewerkers om zich voor te bereiden op de geweldige post-pandemische reset. Verwacht een reeks toegankelijke keynotes (online of in je bedrijf), gecombineerd met podcasts en inspirerende microlearnings die een duurzame impact zullen hebben op het nieuwe leven, waardoor je tegelijkertijd meer productiviteit en veerkracht krijgt.

Contact

Traject

1. Kick-off video: De Mentale Reset

Ons programma De Mentale Reset start met een inspirerende video van 20 minuten waarin Elke Geraerts je medewerkers inspireert om zich voor te bereiden op een post-pandemisch tijdperk. Ze creëert bij iedereen een open mindset om dit momentum te omarmen en ervoor te zorgen dat iedereen kiest voor breinvriendelijke gewoontes van werken en leven. Elke introduceert het gehele programma en daagt iedereen uit om te experimenteren met alle inzichten die haar collega's in dit programma zullen delen.

2. Keynote REWORK: Hybride Werken

Wie de overgang naar het hybride werken succesvol wil maken, ondervindt heel wat uitdagingen. Naast de belangen van je organisatie heb je ook je individuele behoeften. Er is geen one-size-fits-all plan. De aard van de job en de mensen die de job moeten uitvoeren zijn van groot belang in het uitrollen van een succesvol hybride plan. Het ontwerpen van een optimale hybride werkregeling die naadloos aansluit op je privéleven vraagt diepgaande reflectie, open communicatie, duidelijke verwachtingen, heldere afspraken (thuis en op het werk) en psychologische veiligheid.

In deze keynote krijg je inzicht in de cruciale drijfveren van productiviteit: energie, focus, coördinatie en samenwerking. Je gaat met collega’s in gesprek over jullie behoeften om samen zoveel mogelijk voldoening en werkgeluk te beleven en werkt een actieplan uit.

3. Keynote REFOCUS: Focus @ Home

Wanneer we vanuit huis werken, gaan we er vaak van uit dat we ons kantoorleven gewoon kunnen copy-pasten naar ons thuisleven. Maar zo eenvoudig is het niet. Ons brein geraakt overbelast en we hebben downtime nodig. Hoe geef je je brein een pauze wanneer werkdagen vol zitten met online vergaderingen?
Tijdens deze sessie inspireren we je om je brein mentaal en fysiek in beweging te brengen. Je leert technieken om meer focus te creëren en zo succesvoller te zijn in je werk.

4. Podcast RETRUST: De meeste mensen deugen

Je hebt geen vertrouwen, je moet het verdienen. Dat is niet alleen een oude volkswijsheid, het is ook de conclusie van neurowetenschappelijk onderzoek naar vertrouwen. In deze podcast van 20 minuten zie je hoe vertrouwen heel sterk verbonden is met ons beloningssysteem, hoe het groeit, krimpt en ervoor kan zorgen dat je bergen verzet. Zeker in een hybride context waarin vertrouwen centraal staat.
In deze zeer ervaringsgerichte podcast stel je jezelf in vraag. In hoeverre ben je authentiek? In hoeverre investeer je in je relatie met jezelf, leid je je collega's naar nauwere samenwerking en meer oprechte solidariteit? En vooral: wat kun je doen om dit te optimaliseren?

5. Keynote RECONNECT: Better Safe than Sorry

Teams presteren beter dan slimme en gemotiveerde medewerkers alleen. En net daarom vormen ze de motor voor het duurzame concurrentievoordeel in jouw organisatie. Maar het is niet zo evident om de performantie van teams in een organisatie te verbeteren.

Meer en meer erkennen we vandaag de waarde van het psychologisch kapitaal in teams, of meer bepaald een klimaat van psychologische veiligheid in een team. Psychologische veiligheid betekent dat teamleden zich durven uitspreken, mogen falen, fouten mogen toegeven en dat er ruimte is voor vragen, transparante feedback en kwetsbaarheid. Hierdoor ontstaat meer eigenaarschap, ruimte voor veelbelovende ideeën en nemen innovatiekracht en creativiteit toe. En juist dat is belangrijk in deze snel veranderende en complexe wereld, zoals die waarmee we vandaag worden geconfronteerd.

In deze sessie inspireren we teamleden op een interactieve manier met de bouwstenen van een psychologisch veilige organisatie en team, de voordelen voor zowel medewerker als organisatie en delen we tips en tricks om te werken aan de psychologische veiligheid in je team.

6. Keynote RECUPERATE: Take a Break to Accelerate

Er wordt meer en meer aandacht besteed aan het belang van pauzes tijdens en na het werk. We weten dat onze prestatie op lange termijn afhankelijk is van de afwisseling tussen activatie en herstel.
Naar aanleiding van de pandemie en het thuiswerken, ervaren steeds meer mensen moeite met het balanceren van deze twee condities. De afgrenzing tussen werk en privé leven is vager geworden en moeilijker te onderscheiden. Mensen ervaren steeds meer vermoeidheid, stress en slaapklachten.

Tijdens deze sessie zoomen we in op de wetenschappelijke basis van prestatie en vermoeidheid. We verbinden deze kennis met de huidige symptomen en moeilijkheden omtrent het thuiswerken. Tenslotte geven we makkelijk toepasbare tips mee om een gezonde balans te bewaren tussen activatie en relaxatie, alsook enkele richtlijnen omtrent het toekomstig hybride werken.

Contactformulier

    Sign up for our newsletter


    Contact us for more info


    [email protected]
    +32 (0)3 297 32 23