Better Minds at Work & Vlaamse Overheid

Wil je investeren in een preventief beleid rond werkgebonden stress en burn-out? Wil je veerkracht centraal plaatsen in je entiteit?

Je kan daarvoor een beroep doen op Better Minds at Work.

Wij geven sessies aangepast aan de uitdagingen van je entiteit. Ook een korte begeleiding of advies is mogelijk. Ons doel is om leidinggevenden, HR of medewerkers te informeren, sensibiliseren en inspireren.

De algemene of verdiepende vormingen gaan over stress en burn-out en over gerelateerde aspecten: feedback, waardering, autonomie… Je kan dit raamcontract pro-actief inzetten als er (nog) geen specifieke problemen zijn, als er een verhoogd risico is op burn-out of als er sprake is van een hoge uitval.

Doelgroepen

 • Leidinggevenden: de rollen van coach en leider versterken om in te spelen op welzijnsaspecten (bv. duidelijkheid, steun, autonomie).
 • HR-Business partners en HR-specialisten: versterken in hun rol wat betreft welzijn, op strategisch of operationeel niveau.
 • Medewerkers: veerkracht, zelfleiderschap en zelfzorg, oog voor signalen bij collega’s en hen steun bieden.
Bekijk het volledige overzicht

Contacteer ons om een offerte op maat van je entiteit uit te werken.

Preventie bij leidinggevende

Primair

 • Inspiratiesessie Mentaal Kapitaal: Stress versus veerkracht
 • Workshop: Hoe het welzijn in je team vergroten
 • Korte adviestrajecten/extra begeleiding
 • Training: Veerkrachtgesprekken: hoe zet je je medewerker in zijn veerkracht?

Secundair

 • Inspiratiesessie Mentaal Kapitaal: Stress versus veerkracht
 • Training: Veerkrachtig communiceren
 • Training: Leiding geven aan team dat onder druk staat
 • Korte adviestrajecten/extra begeleiding

Tertiair

 • Workshop: Re-integratie na burn-out
 • Intervisiegroepen
 • Individueel adviestraject

Preventie bij HR

Primair

 • Inspiratiesessie Mentaal Kapitaal: Stress versus veerkracht
 • Workshop: Analyse stress versus energie
 • Workshop: Hoe creëer je een veerkrachtig welzijnsbeleid, met actieplan
 • Korte adviestrajecten/extra begeleiding
 • Sessie: train de trainer

Secundair

 • Inspiratiesessie Mentaal Kapitaal: Stress versus veerkracht
 • Toolbox
 • Applicatie: Vinger aan de pols
 • Korte adviestrajecten/extra begeleiding

Tertiair

 • Workshop: Draaiboek re-integratie na burn-out
 • Intervisiegroepen
 • Korte adviestrajecten/extra begeleiding

Preventie bij medewerker

Primair

 • Inspiratiesessie Mentaal Kapitaal: Stress versus veerkracht
 • Workshop: Veerkracht, met actieplan
 • Extra begeleiding

Secundair

 • Inspiratiesessie Mentaal Kapitaal: Stress versus veerkracht
 • Workshop Digitale detox/Focus
 • Training: Stress management
 • Extra begeleiding

Tertiair

 • Curatieve coaching

BETTER MINDS AT WORK bestaat uit een team van een 35-tal psychologen, artsen en consultants die de veerkracht in je entiteit willen versterken. Zaakvoerder Elke Geraerts gaat er prat op om maatwerk te bieden, gestoeld op de meest recente wetenschappelijke inzichten gecombineerd met hun ruime praktijkervaring.

Contacteer ons

E-mail naar [email protected] of stem telefonisch met ons af op +32 (0)3 297 32 23.

Sign up for our newsletter


Contact us for more info


[email protected]
+32 (0)3 297 32 23