Webinar: Better safe than sorry - Better Minds at Work Skip to main content

Webinar: Better safe than sorry

Activeer de psychologische veiligheid in jouw organisatie

Teams presteren beter dan slimme en gemotiveerde medewerkers alleen. En net daarom vormen ze de motor voor het duurzame concurrentievoordeel in jouw organisatie. Maar het is niet zo evident om de performantie van teams in een organisatie te verbeteren.

Meer en meer erkennen we vandaag de waarde van het psychologisch kapitaal in teams, of meer bepaald een klimaat van psychologische veiligheid in een team. Psychologische veiligheid betekent dat teamleden zich durven uitspreken, mogen falen, fouten mogen toegeven en dat er ruimte is voor vragen, transparante feedback en kwetsbaarheid. Hierdoor ontstaat meer eigenaarschap, ruimte voor veelbelovende ideeën en nemen innovatiekracht en creativiteit toe. En juist dat is belangrijk in deze snel veranderende en complexe wereld, waar de hybride context een extra uitdaging vormt.

In deze webinar inspireren we je op een interactieve manier met de bouwstenen van een psychologisch veilige organisatie en team, de voordelen voor zowel medewerker als organisatie en delen we tips en tricks om te werken aan de psychologische veiligheid in je team.

Het webinar vindt plaats op 10 november van 14.00 – 15.00 uur.
Sprekers: Erik Franck, Nele Lenaers & Remy Van Gelder. 

Gratis inschrijven voor het online webinar

Subscribe

* indicates required

Sign up for our newsletter


Contact us for more info


[email protected]
+32 (0)3 297 32 23