Minder dan één op vijf werkt louter voor het geld - Better Minds at Work Skip to main content

Minder dan één op vijf werkt louter voor het geld

 

Geld hebben we allemaal nodig. Maar is het de belangrijkste drijfveer om elke dag het beste van onszelf te geven op de werkvloer? Zeer zeker niet, concludeert Elke Geraerts (Better Minds at Work) na een onderzoek bij meer dan drieduizend werknemers.

Better Minds at Work deed onderzoek naar de factoren die werknemers motiveren om hun job te doen. Dat blijkt niet in de eerste plaats het loon te zijn. Slechts een kleine 17 procent van de ondervraagden duidt ‘verloning’ aan als sterkste motivator. Voor de overgrote meerderheid primeren dus andere dingen. Met stip op één: zinvol werk, waarin men het gevoel heeft het verschil te maken. In het onderzoek van Buysse en Geraerts geeft 68% aan de job als betekenisvol te ervaren.

Ook leer-en ontwikkelingsmogelijkheden blijken cruciaal. Een baan waarin men zich verder kan ontplooien – en die dus nog een uitdagend kantje heeft – leidt duidelijk tot meer werkplezier, en daardoor tot een grotere productiviteit. Een typisch geval van win-win dus. Onder dezelfde noemer valt een goede match tussen de persoon, zijn talenten en de job. Op dit vlak blijkt er enige marge voor verbetering, getuige de 38% respondenten die aangeven naar hun gevoel onder hun mogelijkheden te werken.

Onderschat ook de impact van de leiderschapsstijl niet. Een manager die zijn mensen het gevoel geeft dat ze mee aan het roer van hun werk staan, oogst enthousiasme en engagement. Autonomie en responsabilisering zijn dus cruciaal. In ruim de helft van de gevallen slaagt de Belgische manager hierin, zo blijkt. Opvallend is wel dat slechts 20% van de respondenten zijn of haar baas ‘inspirerend’ noemt.  De manager anno 2019 moet uit het klassieke keurslijf durven breken, vinden Buysse en Geraerts. Zeker in tijden van innovatie moet hij buiten de lijntjes durven kleuren en zelf ook eens op zijn bek durven gaan, wil hij zijn team inspireren tot out of the box-denken en creatieve oplossingen.

Tot slot nog twee andere opvallende resultaten van het onderzoek: maar liefst 36% van de respondenten heeft last van een slechte nachtrust en bijna allemaal klagen ze over aandachtsproblemen.

Geïnteresseerd om meer te lezen? Elke Geraerts en het team van Better Minds at Work werkte hun onderzoek uit in een lijvige white paper waarin ze ook advies geven welke stappen een bedrijf moet doorlopen om future-proof te zijn . Te verkrijgen via https://bettermindsatwork.com/hoe-future-proof-is-de-belgische-onderneming/

Meer info via [email protected]