Leiders met Authentieke Intelligentie - Better Minds at Work Skip to main content

Groeitraject Leiders met Authentieke Intelligentie

Leiders met Authentieke Intelligentie

‘AI Leiderschap’ is een intensief en diepgaand leiderschapstraject dat raakt. Centraal staat de rol van de leidinggevende in het stimuleren van wendbaarheid, veerkracht, bevlogenheid en betrokkenheid binnen je organisatie.

Organisaties en werkvormen zijn permanent in verandering, flexibiliteit en employability zijn noodzakelijke voorwaarden. Automatisering en robotisering nodigen ons uit om na te denken over waar we als mens het verschil kunnen maken. Dit alles zet druk in organisaties en resulteert soms in spanning en stress.

In deze veeleisende tijden zijn leidinggevenden nog meer dan vroeger een spilfiguur. Ze spelen een cruciale rol in het stimuleren van wendbaarheid en betrokkenheid. Dit is een hele uitdaging.

Leiders met Authentieke Intelligentie kunnen deze uitdaging aan. Zij vertrekken vanuit een sterk ontwikkeld persoonlijk leiderschap. Ze weten wat hen drijft en wat ze belangrijk vinden. Authentieke leiders handelen consequent en dragen transparantie hoog in het vaandel.

Vanuit dit sterke persoonlijke leiderschap durft een AI-leider loslaten en vertrouwen geven. Authentiek leiderschap gaat over duurzame relaties uitbouwen, durven experimenteren, je kwetsbaar opstellen en autonomie geven. Leiders met authentieke intelligentie zetten in op het ontwikkelen van een groei-mindset, wendbaarheid, leergierigheid en resultaatgericht samenwerken.

Traject

Op maat van jouw organisatie stellen we dit leiderschapstraject samen. Verwacht 1- en meerdaagses waarbij we met je leidinggevenden naar de kern van Authentieke Intelligentie gaan, individuele coachingsessies om de persoonlijke actiepunten op te volgen en follow-up sessies op maat van de uitdagingen van je leidinggevenden.

Contactformulier

    Sign up for our newsletter


    Contact us for more info


    [email protected]
    +32 (0)3 297 32 23