Stress en burn-out - Better Minds at Work Skip to main content

Stress en burn-out

Stress en burn-out

Samen met een aantal sleutelfiguren in je organisatie stellen we een ‘toolkit’ samen als leidraad bij burn-out preventie en re-integratie.

Door middel van advies en beslissingsbomen weten leidinggevenden en medewerkers hoe om te gaan met signalen van (chronische) stress en burn-out bij hun teamleden. Bovendien kan een beslisboom ook een leidraad bieden wanneer een teamlid afwezig is omwille van burn-out: hoe ga je als leidinggevende om met je medewerker, hoe begeleid je je team waarin een medewerker is uitgevallen door burn-out en hoe begeleid je de re-integratie van je medewerker.

Doelstelling: Tijdens een consultancy traject ondersteunt de consultant de onderneming bij het uitwerken en inzetten van een HR-beleid waarin aandacht is voor werknemers die geconfronteerd worden met burn-out. De consultant denkt mee over hoe men het huidige HR-beleid en de concrete noden van medewerkers die geconfronteerd worden met burn-out op elkaar kan afstemmen. Wat is wenselijk en wat is haarbaar voor het bedrijf? Wat sluit aan bij de bedrijfscultuur? Waar dringen zich veranderingen op? De consultant zet mee een proces uit en ondersteunt de onderneming bij het uitvoeren ervan. Daarnaast empowert de consultant zowel de werkgever als de werknemer in het traject van implementatie van een mogelijks bijgestuurd HR-beleid en het effectief uitvoeren van een werkhervattingsbeleid.

Contactformulier

    Sign up for our newsletter


    Contact us for more info


    [email protected]
    +32 (0)3 297 32 23