#WEBETTERSTART - Better Minds at Work Skip to main content

De COVID-19 pandemie heeft de wereld wakker geschud. Zekerheden en vanzelfsprekendheden worden de kop ingeduwd, onze grenzeloze vrijheid is plots ingeperkt. Wat niet goed ging, ging vaak nog slechter en tegelijkertijd liepen sommige zaken ook net beter. Menig organisatie en zijn medewerkers ging door een bad van snelle transformatie. Veranderingen die een half jaar geleden quasi ondenkbaar waren, werden in snel tempo doorgevoerd. En iedereen deed wat hij moest doen, bijdragen aan het grotere geheel. Eén ding staat als een paal boven water: velen onder ons ervaarden hoe veerkrachtig we zijn als mens. We kwamen met creatieve oplossingen en zorgden voor elkaar. We beseften wat we écht belangrijk vinden, wat we misschien niet meer willen, wat onze talenten zijn.

Ons brein kan ons in deze omstandigheden bijstaan of net tegenwerken in het flexibel omgaan met verandering. Uit onderzoek blijkt dat deel van ons brein dat ons in staat stelt te reflecteren – de zogenaamde executieve functies – centraal staat om in deze tijd als team (en organisatie) te overleven én te groeien.

Hoe kan je herstarten?

Heb je bijvoorbeeld al eens stil gestaan bij wat je wil meenemen uit deze tijd? Hoe kun je daar zelf, als team en als organisatie uit groeien? Eén ding is zeker, de wereld is niet meer hetzelfde. De boodschap is éénduidig: wie zich kan aanpassen zal overleven!

Wij geloven vanuit Better Minds at Work in de kracht van transformerend zelfleiderschap dat je kan helpen te navigeren naar een nieuwe – en misschien wel betere – versie van jezelf en je teams. In het #WEBETTERSTART programma nemen we jou en je team mee om geïnspireerd te worden om deze herstart te omarmen. We dagen je bovendien in workshops uit om alles boven tafel te halen om zo een gezwinde herstart te creëren. Deze sessies kunnen virtueel of fysiek -coronaproof- worden georganiseerd. We stellen indien gewenst voor jouw team en organisatie een traject op maat samen opdat jullie sterk staan in het nieuwe normaal.

Werken in het nieuwe normaal

Webinar: Zelfleiderschap na COVID-19

In dit webinar krijg je inzicht in de manier waarop je de veranderingen door COVID-19 op een positieve manier kan benutten. Dit doen we aan de hand van de drie fases van verandering, de drie V’s: Visie, Verbinding en Verandering. We inspireren je met concrete tips per fase om ‘jouw nieuwe normaal’ te creëren.

Wat neem je mee?

 • Inzichten in de werking van ons brein in tijden van verandering
 • Tools om jouw toekomstbeeld scherper te stellen die past bij jouw professioneel en persoonlijk leven
 • Handvatten om connectie met jezelf en je omgeving te (be)houden
 • De gedragsmatige fases van verandering

Kortom, een uur vol inspiratie waarbij je stilstaat bij de afgelopen tijd en wat  je er uit meeneemt om het beste uit de crisis en jezelf te halen.

Webinar: Back to the future! Hoe onzekerheid ook een zekerheid kan worden!?

Leidinggevenden werden afgelopen periode uitgedaagd in de invulling van hun leiderschap. Zekerheden werden in sneltempo de kop ingedrukt. Door de noodmaatregelen kwamen mensen, teams, en organisaties in hun geheel onder druk te staan. Stilstaan = achteruitgaan. En dus moesten we ons in tempo aanpassen. Onze manier van samenwerken, communiceren, leiding geven, … Een andere vorm van (crisis)leiderschap was, is en blijft nodig.

Dat we zullen doorgaan is zeker, maar hoe? Kunnen we terugkeren naar weleer met de leiderschapscompetenties en stijl van toen? In dit webinar confronteren we je met de noodzaak aan een nieuwe vorm van leiderschap: transformerend leiderschap. De drie V’s zullen de sleutelwoorden worden van post-corona leiderschap: visie, verbinden, en veranderen.

Wat neem je mee?

 • Inzicht in ons brein bij verandering en de gedragsmatige fases van verandering
 • COVID-19 heeft onbekende dynamieken aan de oppervlakte gebracht en wat doe je daarmee?
 • Een tool om je mandaat in te schatten per veranderfase en de beste interventies om niet op weerstand of afhankelijkheid te botsen

Aan de slag!

Workshop: Post Corona Active Team Review

Na de COVID-19 crisis zomaar overgaan tot de orde van de dag zou een gemiste kans zijn. Uit deze periode van disruptie valt immers heel wat te leren: over onszelf, elkaar, onze manieren van werken, hoe wij omgaan met verandering, ….

Tijdens deze workshop laten we je team stilstaan bij deze intense periode én richten we de blik op de toekomst. We geven de kans naar elkaar uit te spreken hoe ieder deze periode beleefde. We kijken naar zaken die, ondanks de moeilijkheden, goed liepen en proberen deze duidelijk naar boven te halen. Wat kunnen we waarderen en wat zijn de successen van de afgelopen tijd? Samen met het team zoeken we naar manieren om deze nieuwe good practices te integreren. Het resultaat? Je realiseert met je team verbetering en innovatie en along the way creëer je een sterke verbinding in het team.

Dus concreet? Per team 2 sessies van 2,5 uur met vooraf huiswerk voor elke deelnemer en opvolging voor de organisatie.
Sessies kunnen online of fysiek ter plaatse. We werken met bestaande teams. 

Workshop: Post Corona – Leadership Review

Als leidinggevende ben je afgelopen periode uitgedaagd. Je moest omgaan met een totaal nieuwe situatie. Er werd van jou door iedereen rondom je veel verwacht. Net uit zo’n intense periode kan je bijzonder veel leren en kan je je leiderschap verder ontwikkelen.
We blikken tijdens deze begeleiding actief terug op deze corona-periode en kijken naar alle facetten van leidinggeven: omgaan met emoties, taakgericht aansturen, ‘de vlag’ zetten, perspectief bieden, energie-managen bij je mensen, inzetten op verbondenheid, … We detecteren wat minder liep en zoeken hier oplossingen voor. Maar we richten ons vooral op wat goed liep en proberen dit te integreren in je toekomstige werking.

Dus concreet? Een halve dag workshop met groep van zestal leidinggevenden. Ook mogelijk op individuele basis als 1 op 1 coaching.
Sessies kunnen online of fysiek ter plaatse.

Coaching

Wil je je leidinggevenden of medewerkers een extra hart onder de riem steken in deze uitdagende tijd?
Onze coaches staan klaar om hen te motiveren en adviseren. Bovendien koppelen zij intern naar jullie
de belangrijkste vaststellingen terug en zoeken zij samen naar concrete oplossingen om in het nieuwe normaal nog sterker te staan.  

Medewerkers

We coachen je medewerkers om met de uitdagingen van de COVID-19 crisis om te gaan. We reiken hen concrete handvatten aan en gaan na hoe zij gemotiveerd en betrokken naar de werkvloer kunnen terugkeren. Dit is ook zeker mogelijk voor medewerkers die op tijdelijke werkloosheid zijn geplaatst. 

Team

We staan je teams bij om bovenal een goede betrokkenheid met elkaar te behouden. Eventuele uitdagingen gaan we samen concreet aan en we creëren oplossingen die we ook virtueel kunnen toepassen. 

Leiderschap

We merken het dagelijks: leidinggevenden staan net nu extra onder druk. We vormen voor hen een sparringspartner en gaan na hoe zij hun team veerkrachtig kunnen blijven aansturen.  

Bekijk hier ons #MEBETTER pakket van coachsessies & inspirerende content om zo maximale impact te bewerkstelligen

Contactformulier

  Sign up for our newsletter


  Contact us for more info


  [email protected]
  +32 (0)3 297 32 23