Talenten - Better Minds at Work Skip to main content

Groeitraject Talenten

Talenten

We beginnen dit traject met een online assessment, de TaPas for Professionals.

TaPasCity en het TaPas Profiel werd ontwikkeld vanuit het inzicht dat in de hedendaagse informatiemaatschappij, ontwikkelingen rond de Talenten en de Passie van werknemers een steeds grotere rol zullen spelen. TaPasCity heeft de overtuiging dat iedereen een Talent en Passie heeft, dat hem/haar binnen een organisatie constructief onderscheidend kan maken. De redenering dat “inner drive” steeds belangrijker wordt in vergelijking met de oude opvattingen over functieprofielen en competentiedenken wordt door steeds meer HR-professionals overgenomen.

Bij de afname van de TaPas Vragenlijst gaat het dus enerzijds om een traject van zelfreflectie en persoonlijkheidsontwikkeling in relatie tot jouw persoonlijke talenten en passie en anderzijds over de mate van congruentie tussen de “why” van een organisatie (als werkgever) en de “be” van de betrokken werknemer in kwestie.

TAPAS = TALENTEN EN PASSIES

Wat maakt TaPas for Professionals uniek?

Voor jouw als werkgever biedt het TaPas profiel dus nieuwe inzichten in wat de talenten en passie van je werknemers zijn en welke context ze nodig hebben om hun talenten te kunnen inzetten en ontwikkelen zodat ze kunnen groeien binnen de organisatie, zowel op individueel niveau als op teamniveau. Daarnaast kan je ook zicht krijgen op de talenten en passie van je organisatie – los van de individuele talenten van de medewerkers.

Wat kun je ermee doen?

Met het TaPas Profiel is er meteen een wetenschappelijk en statistisch erkende standaard ontworpen die bedrijven en individuen wil helpen om bewuster om te gaan met de aanwezige talenten. Het TaPas Profiel is een coachingsdocument (dus niet labelend) dat probeert alle facetten in kaart te brengen + de congruentie tussen wie deze persoon is en wat deze doet + de energie die men voelt voor al deze aspecten.

Traject

1. Intakegesprek

We bespreken met de opdrachtgever duidelijk de doelstellingen en maken een plan. Na de 1-daagse kunnen we uiteraard het plan aanpassen, afhankelijk van wat er boven tafel is gekomen.

2. 1-daagse: persoonlijk leiderschap

Deze 1-daagse zoomt in op de persoon van de deelnemer zelf. We bespreken de resultaten van de TAPAS meting (zie hieronder) en geven inzichten en tools om je verder te ontwikkelen als teamlid om je stevig, stressvrij(er) en wendbaar in de professionele context te bewegen.

3. Individuele Coaching

Een individueel coachingsgesprek tussen trainer en deelnemer. De persoonlijke leerdoelen die voortkomen uit de eerste sessie vormen het uitgangspunt.

4. Opvolgmodules / inspiratiesessies

In follow-up sessies gaan we de diepte in met de deelnemers en stellen we op maat van hun uitdagingen en resterende vragen sessies samen.

5. 0.5-daagse interventie (optioneel)

Tijdens deze dag wisselen de deelnemers onder begeleiding cases uit, om zo de transfer naar de werkvloer te verhogen.

Hoe anderen dit groeitraject ervaren

CMAST heeft TaPasCity ingeschakeld om een helder missiestatement te definiëren alsook mijlpalen in ons bedrijf. Dit gaf structuur, richting en organisatorische rust. We hebben ook in samenwerking met TaPasCity, een change managementproces geïmplementeerd om vinger aan de pols te houden zodat we konden bijsturen waar nodig. We hebben de TaPas methode gebruikt om onze professionals te screenen en te mappen met de innerlijke drivers van onze organisatie. Dit zou moeten leiden tot een meer duurzame relatie tussen medewerker en organisatie, waardoor we hogere performantie creëren en retentie.

Glenn VandaelCEO CMAST

De reis is gestart en het enthousiasme bij de eerste kernteams is groot. Begeleid door een talentrijke en zeer gepassioneerde TaPascoach, Katrien De Schrijver zijn we in de silo’s van Wijnegem op ontdekking gegaan naar onze eigen talenten en passies. Wij hebben met Better Minds at Work en TaPasCity een match gevonden met onze organisatie die verder gaat dan onze kernwaarden: het is niet alleen durf anders (kijken, denken, doen), maar vooral ook “anders mogen zijn”! Vol energie zetten we onze reis samen met Better Minds at Work & TaPasCity voort, want in het belang van de patiënt willen we onze conditie én onze lenigheid verder optimaliseren!’

CiroRaad van bestuur

Ervaar groeitraject talenten zelf

Contactformulier

    Sign up for our newsletter


    Contact us for more info


    [email protected]
    +32 (0)3 297 32 23