De kracht van focus - Better Minds at Work Skip to main content

Anneleen De Lille is trainer en keynote spreker bij Better Minds at Work. Zij wil medewerkers wapenen tegen de druk die de invoering van robotica en artificiële intelligentie met zich brengt.

“In bedrijven zie ik bij de medewerkers vooral heel wat angst voor veranderingen. De komst van robots en de toepassing van artificiële intelligentie drijft dat nog eens op de spits. Want de invoering van die technologie verplicht mensen om zich nog sneller aan te passen. Heel wat medewerkers hebben het gevoel dat ze geen houvast meer hebben. Ze slagen er niet in om grip te krijgen op de organisatie van hun werk. Dat gevoel is een heel belangrijke factor in de golf van burn-outs die nu over de bedrijven en organisaties spoelt. Het is tijd voor méér AI, maar dan authentieke intelligentie, om die situatie recht te zetten,” zegt Anneleen De Lille.

Samen met haar collega Elke Geraerts, auteur van boeken als Mentaal Kapitaal en Authentieke Intelligentie, besteedt ze heel wat aandacht aan manieren om als individu weerbaarder te worden. Zij geeft enkele concrete richtlijnen om beter om te gaan met de druk van veranderingen.

Beslis wat je wel en niet wil doen

Artificiele IntelligentieNeem de tijd om te reflecteren over de wijzigingen op het werk. Denk na over de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die op je af komen en neem dan een beslissing over wat je wel en niet wil blijven doen. “Denk er aan dat de robots en artificiële intelligentie uiteindelijk louter hulpmiddelen zijn die de routineuze taken kunnen overnemen. Maar die zullen nooit de belangrijke beslissingen nemen. Als werknemer evolueer je steeds meer naar een rol van expert. Jij kan je kennis en creativiteit inzetten voor de taken met toegevoegde waarde.”

 

Stop de klaagcultuur, denk positief

Het is af en toe erg leuk om eens goed te klagen over het bedrijf en de collega’s. Maar pas toch op dat die negativiteit niet allesoverheersend wordt. Als mensen zich verschansen in een Calimero-houding, staan ze niet meer open voor de positieve mogelijkheden. Die weerstand staat de verandering in de weg. In organisaties is het daarom goed om niet alleen stil te staan bij wat slecht loopt en dus verbeterd moet worden. Neem ook de tijd om de goede zaken te analyseren.

Omarm de groei

Veel mensen hebben een fixed mindset. Hun omgeving heeft hen al in hun kindertijd gewezen dat ze een talenknobbel hebben bijvoorbeeld, en op die kunde hebben ze zich hun hele verdere loopbaan gefocust. Laat je niet beperken door het vakje waar andere mensen je in hebben gestopt. Het komt erop om een growth mindset te omarmen die toelaat om je verder te ontwikkelen. Dat houdt ook in dat je niet bang bent voor een mislukking. Falen hoort bij het ontwikkelingsproces. De omgeving kan zo’n individu ondersteunen door feedback te geven over de geleverde inspanning en het verloop van het proces. Die aanpak werd voor het eerst uitgewerkt door de bekende professor Carol Dweck van de universiteit van Stanford.

De kracht van focus

Mensen onderschatten vaak nog hoezeer ze impact kunnen krijgen door zich beter te focussen op wat echt belangrijk is. “Het is het verhaal van de olifanten en de konijnen. De olifanten zijn de strategische doelstellingen en de belangrijkste prioriteiten voor een individu. Daarnaast zijn er nog de konijnen: een resem andere taken waar mensen veel minder waardering voor krijgen en waar ze zelf ook minder voldoening uit putten. Toch zien we dat heel wat medewerkers al hun tijd in het konijnenhok doorbrengen. Elke ochtend weer gaat bijvoorbeeld de mailbox open en reageren ze op vragen van andere mensen. Zo blijft er nooit tijd voor het werk dat ze echt graag doen. Daarom is het nodig om prioriteiten te leggen en te blijven focussen op die belangrijke zaken,” zegt Anneleen De Lille.

Hou contact met je omgeving

Het zijn vaak de collega’s en vrienden die het eerst merken dat mensen gebukt gaan onder de stress en dreigen onderuit te gaan. Zij weten het eerder dan de betrokkene zelf. Het is daarom goed om te investeren in die mensen rondom je heen, zodat iedereen er sterker uitkomt.

Bron: FD magazine